╨╧рб▒с>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴Ас░┴т\pnxmai B░a└=Ьп╝=рJ09¤ 8X@Н"╖┌1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1 Ё ╝.VnArial1 ╚ Р.VnArial1 ╚ ╝.VnArial1Ё РArial1Ё ╝Arial1╚ РArial1╚ ╝Arial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рї  └ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ р └ р+ї  °└ р)ї  °└ р,ї  °└ р*ї  °└ р ї  °└ р (└ р (└ р8└ р"8└ р (└ р (└ р"8└ р ( └ р "8 └ р (└ р <@ └ р <@ └ р 8└ р "8└ р ,└ р #<└ р #<└ р !<└ р !<└ р #8└ р #<└ р #<└ р (└ р ,└ УА УА УА УА УА УА `Е╘ Sheet1Мо┴┴TН№Ё╙ng b▒ng sЇng Cэu LongB- Nhєm thu nhнpNhєm 1Nhєm 2Nhєm 3Nhєm 4Nhєm 5,╙ d∙ng lтu b┴n theo v∙ng vр 5 nhєm thu nhнpChungCсc loбi ╙ d∙ng lтu b┴nTў l╟ h┘ cє ╙ d∙ng lтu b┴n (%)DTў l╟ h┘ cє mua ╙ d∙ng lтu b┴n trong 12 thсng qua (%)FTr╦ giс ╙ d∙ng lтu b┴n bьnh quтn 1 h┘ cє ╙ d∙ng lтu b┴n (1000 ╙ng)VTr╦ giс ╙ d∙ng lтu b┴n mua m█i bьnh quтn m┘t h┘ cє mua trong 12 thсng qua (1000 ╙ng)A- V∙ng╙ng b▒ng sЇng H╙ngЇng BпcTтy Bпc Bпc Trung b┘Duyъn Hгi Nam Trung b┘ Tтy Nguyъn Їng Nam b┘ ╩ ж ш ` F═┴А &Ф `X d№йё╥MbP?_*+ВА% Б┴ГДб" р?р?U} р} а} а} &h└h└h@r└╟@{└{@{@{@ {@ {@ {@ {@ {@{@{@{@{@{@{@{@╟@Т@Т@Т@Т@Т@Т@Т@Т@Т@Т@¤ ,╛.╛0╛0¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ╛&!!!!!!!!!!!!!!!!╛0"¤ #╜)ы┬@)Ьй@*А│┴@+V▓@╛&++++++++++++++++¤ &╛.$$%¤ '╜$`├@$╘н@%Аo┬@╫▓@╛&¤ '╜$Бq┬@$┤м@%║@ о@╛&¤ '╜ $pU@$nк@%С┤@░м@╛& ¤ '╜ $.├@$Ии@%Ъ╕@Вл@╛& ¤ '╜ $е┬@$Цж@%АХ┴@┐▓@╛& ¤ '╜ $БK┬@$nз@%Г╜@оп@╛& ¤ '╜ $Б;├@$Рм@%АЙ╧@Ю╗@╛& ¤ '╜$Б─┬@(*г@%╥╝@во@╛&¤ &╛.$$%¤ '╜$Б┴┴@$\Я@%Ёа@PЪ@╛&¤ '╜$Б╧┬@$ие@%zн@fг@╛&¤ '╜$Б├@$Ди@%■╡@2к@╛&¤ '╜$L├@$^н@%А╕┴@F▒@╛&¤ '╜$k├@$7▒@%Аь╘@w┐@╛&╛0(((╛0(╛0(╛0(╛0(╛0(╛0(╛0(╛0(╛0"╛0"╫Dt l@44p4Z@ZZZZZZZZ@ZZZZZ4444444444 Т@!Т@"Т@#Т@$Т@%Т@╛0 "╛0!"╛0""╛0#"╛0$"╛0%"╫░d44444>╢@ я7 ■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0а@HXh А МШфnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@А2{ъeО─@А,fО─■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0╚ PXh pxАИ Р гфTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■   ■   ¤   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └FрЗ>{Ф─■   Workbook            гSummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8