ࡱ> kj a\pNGO THI NHUONG Ba==2"8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ###;\-###        + ) , *   ,, (,, "",, "",,    @ @ @ @ ( @ @     8,, 8, 8, (,, ,, "",, "",, `cSheet18D XX VT: C s Tng s Cng nghip, xy dngThng mi, dch vS c s CNXD Cng nghip khai thc m`Cng nghip ch bin ZSx v phn phi in, kh t v nc Xy dngS c s TMDV *Thng nghip; sa cha xe c ng c `Khch sn v nh hng ]Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Cc ngnh dch v khc Ton quc Nm 2002 Nm 2003 Nm 2004 Nm 2005H NiH Giang Tuyn QuangLo CaiLai ChuSn LaYn BiHo Bnh Thi NguynLng Sn Qung Ninh Bc GiangPh Th V)nh PhcBc NinhH Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh Bnh Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh ThunKon TumGia Laik Lkk NngLm ng Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuThnh ph H Ch MinhLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC Mau3S C S PHN THEO NGNH KINH T V TNH, THNH PHCao BngBc Kn in BinGhi ch:- S liu nm 2002, 2003 ca in Bin c tnh chung vo tnh Lai Chu, v Lai Chu (ci) c tch thnh 2 tnh l Lai Chu (mi), v in Bin- S liu nm 2002, 2003 ca k Nng c tnh chung vo tnh c Lk, v c Lk (ci) c tch thnh 2 tnh l k Nng (mi), v c Lk- S liu nm 2002, 2003 ca Hu Giang c tnh chung vo tnh Cn Th, v Cn Th (ci) c tch thnh 2 tnh l Hu Giang (mi), v Cn ThZ ^d HjO}X< cc a <PGg%+4uC]Rmapw_3 dMbP?_*+%"??U} $} P                   *P++++++++++, -...........  /0 0 0//// 0 //// ///          H6ߟ'A:@V*,@@q1ATdA`AA  H ƉL (Ab@%A@@r@.wu:2AA AhA  H ٱ1'A@<@K%A@@&v.4MAHAP)A  H NWj'A@d%A@@^R8~AljAA    H 0@@@_@3@`k@@@@X@@ H@@c@@0p@j@v@V@@@ H@@S@@l@v@5@@@Y@ @@WgT@31@*@i@@@:@@4@8@a@  Hh@@a@@@@ڭ@@u@0q@ H@@@i@@@9@>@@{@x@ H@Ȩ@\@@?ڹ@@@x@y@ )@ب@f\@Φ#k@*?@@@ t@0~@ Q HR@ؖ@B@H@@$@@Ȇ@@a@ H@ @`e@t@@@Ԑ@@@h@ H@d@b@ܓ@(@o@R@@@o@ #@@ `@B/h!͑@**@@@@8@u@ R HE@@G@@@ @@D@`@`u@a@ H@ @@R@Б@@L@|@@~@ h@ H@@S@ȓ@@ҳ@t@@@g@ J@l@8B*R@cyW}=@ $/@|@x@}@n@   D l8$:\$8dddd8ddd8ddd8ddd8ddd! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ! !H!@@@Z@i@s@@@Ԛ@@@ " "H"@@b@@@@@@ܔ@x@ # #H#@@`@ @w@@@@0@x@ $ $$@@$X)N]@$8I@$*$o@r@n@@,@ؑ@ % %% & &H&@:@K@@.@@"@@x@x@ ' 'H':@:@J@@2@@(@@y@@ ( (H(@@A@@4@@-@@@8@ ) ))k@@)Nz@@)w@)*)5@2@Ի@d@8@@ * *S* + ++ , ,, - -H-@@4@@@b@@@Pp@ . ..Z@@.(9ԭo4@.ٰ W@ .$.@>@{@Ѕ@Px@ / // 0 0H0M@@E@ޮ@E@ָ@%@@h@y@ 1 1H1@@@R@$@3@J@K@\@@X@|@ 2 2H2@@:@@"@@i@m@\@ 3 33@@3B@3F7w+@ 3$3@<@a@c@z@ 4 44 5 5H5@@B@$@@@@}@8@@z@ 6 6H6@֢@P@@@H@;@@@\@y@ 7 7H7@@R@\@@E@@@ @l@,@ 8 88@R@8CeHS@8'׼y@08@<@@@l@j@ȏ@ 9 99 : :H:@@C@ܯ@@@@@0@ ; ;H; @@O@I@E@@@@@ < <H<@@W@ɶ@@@X@b@@@ @@؇@ = ==@@=z}9U@=1*5k@=*=M@q@a@@@H@ > >> ? ?H?@~@S@ڭ@@@ @@ؘ@x@ @ @H@t@@ d@@Y@@@@@x@ D|lddd8ddd888d8ddd8ddd8ddd8dA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` A AHA@%@l@b@@?F@@@@@@ B BBP@|@Bc7a@Bh>z@B*BO@c@@H@@8@ C CC D DHD @K@w@z@D@@e@Y@@@@ E EHE@@@u@@P@@<@@|@ @ F FHF@@ o@@G@@@p@p@4@@ G GG`@@G(`Nr@G$@G*GV@@@@@Ң@ H HH I IHIm@@f@@?G@#@@@@@ J JHJ@ @g@&@@I@|@@@X@`@ K KHK!@@a@@9@@@"@@@ L LL@@LK?j `@LG \@L*L5@w@@@p@x@ M MM N NHN@@.@@@:@@I@@2@@ O OHO@@<@ @=@M@,@@t@@Ȝ@ P PHP&@?@o@@h@~@@ @@D@ Q QQ?@@Q$?Pm@Q^d~޲@Q*Q@f@@@@Ͳ@@ R RR S SHSm@@`h@v@E@@@(@@@@ T THT@@@e@?@D@@@@@س@`@ U UHU@d@i@@F@@@@\@@@ V VVL@@V2%Tj@Vh@V*VI@@@@*@@ؑ@ W WW X XHX=@@f@@e@@@@@@̮@h@ Y YHY@@@o@R@`@@{@̧@\@(@ Z ZHZ@@@@f@@@@@1@@ұ@(@ [ [[@@@[4́f@[t@@A@<@ s sHs@V@@J@A@@@@9@_@@ t tt-@1@tΩO@t&S@0tA@x@@@@@&@@ u u%u v vHv@x@R@@Н@@@>@)@\@ w wHw@N@Q@@$@@;@Ц@@h@ x xHx@@6@F@R@7@ė@K@x@&@׵@@ y yy.@@y"F@y}гY]@0y7@ܚ@@5@p@q@6@ z z&z { {H{`<@`+@Z@'@0@@@ @x@*@@ | |H|`@@Z@ @?@@@<@t@@@ } }H}7@@@`s@:@$@ @@@f@@ ~ ~~+@5@~=Nb@~jt@0~:@H@"@*@@@@ ' H@]@l@@@?|@+@@@R@@ Dl8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8                 H@ @@A@Ps@;@&@@@@@@>@`@ H@@m@P@@А@@j@ħ@@@ %@@@sAӿl@\tY@0@t@K@L@>@@@ ( H q@!@@@@"@@@@ @ϴ@@@ H$@ @@@@@@#@&@J@j@ H0@@@@D@5@@@&@@@V@ @@s+,@]4@05@ܗ@`@@ @K@@ ) HV@4@p@@@,@@@x@ @@;@@ H@P@@o@\@0@,@@@@@l@ H@]@`h@?@@x@#@@@@h@ `@@ʹh@ ,@0@L@@b@c@@Ե@@ * H .@@J@@9@ @~@@:@@@ H`U@`%@@"@@`@`n@о@=@V@ H @@@2@@u@ؘ@F@@@@ة@ @@o/i@r.K@*$@@@@@ @ + H0@@@Y@)@@@]@@@;@ H@E@@?@.@@@z@@d@ HPA@@ݸ@@@Ȯ@@m@@@@ @A@S@k@[M@0@@.@%@ڷ@T@ȵ@ , H1@+@@@g@0u@M@/@@@@ H`@@ާ@@@H@#@3@ @ @<@ H@@@@@@@@@@@@@ @9@_@W!'@Ҝ@0@@@@p@X@ư@d@ - H@a@(@q@q@@@@@@@ H@@@Ȋ@@@@@@@@G@ؐ@ H@@E@@@G@}@:@@ƥ@k@(@ Dldd8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8dd                 d@@Ц4,@<@*@@@@@p@ . H}@d@ q@@ j@H@@@d@Ԕ@ H@@`q@ߵ@`@q@@Ԣ@@ܔ@ H@@`s@P@@@@9@&@@@ @_@@ܒft@$)&j@* @p@@(@@ @ / H4@@ }@o@o@@@r@N@@ H@ @8@4@s@ @@@Τ@@ H@@pu@@@@@@D@@  a@i@h@ s@4G@*@p@@@z@F@T@@ 0 H@T@B@@N@n@o@2@@8@ H@X@C@@O@@|@@@v@@ H-@@?ة@@@z@@j@@ L@@il?^2@ $@@*@F@|@ 1 H`@@`@@T@]@_@u@@@ H@@h@r@@W@@@@3@L@@ H@_@`g@@`@@@@@̢@F@  @k@Kۉlg@4@*@^@@F@@@@ 2 H@@y@!@0@0w@!@@@ȉ@Ħ@ Hu@}@y@a@(@@@@@@C@@*@ H@@c@p@@ @`w@`*@Z@@@V@ B@p@ܧMr@Ǻ.@0 @`u@f@@ @@f@x@ 3 H@@@@@A@@G@)@ڡ@@ HE@N@؍@@B@@@@n@$@@ H`@4@،@F@@e@ @@q@2@*@@ @Y@N@t͎@:6@*`@@@@i@@ 4 Dl8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd                 Ht@@@@?D@1@@@۱@P@ H@@@@@?E@@%@ @@@(@ H@@@@h@n@@ڦ@(@@ @H@@\mJ@6<@* i@^@@x@@@ 5 HA@@ g@@@@@@6@`@@ H@Q@@m@N@@S@/@@@@*@H@ H@w@a@8@f@1@<@@ί@@  @@虨\_@ Cʹ@*V@@@@1@@Y@ 6 H@\@t@@R@*@@@@|@ H@@z@P@S@@@@@@@@ H@@z@T@@Y@@D@@@ @ؚ@ @W@sVx@ U1@*@W@@@@@x@\@ 7 Hd@@ l@@3@P@@Y@@N@@ H@r@@m@{@@@T@@@@O@~@@ H4@@s@G@3@S@@q@@V@@J@"@  @@[s@ͪqK@03@T@P@@@@n@@ 8 H@ @D@d@@@@@p|@`@ HP@@N@@ @@k@@@؄@ H@V@A@@8@C@[@@P@0@ @@FJC@ք@*8@"@l@@@x@ 9 H@@G@@F@@@p@@@ H@@@`@#@@X@@@,@P@@`@ H@@@@W@@J@@@V@z@@ @x@$;V@(b@*7@@@P@h@ؤ@ : H`@e@S@@$@]@@@@@@ H@ι@@P@@ z@@@@@@ Dlddd8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8d                 H`@@@R@4@? a@?@J@@p@f@ @@]S@뉚 @0?@@S@}@p@|@@ ;   H׻@(@$@@:@r@@P@c@ |@ P@p@wqnU0@K@*2@@@@t@X@ < H@ @<@P@@Y@@@?@|@@@ H@Z@V@ŷ@N@)@G@|@l@"@ H^@@X@@a@@e@ݰ@h@b@  @,@B1JBW@@@*L@2@(@ @@@ = H@|@?0@@0@@@@0|@@ Hr@j@@K@D@!@"@Ѕ@@ H@@<@H@@@u@Ԯ@h@@ @R@@*>@@L@.@@Ҡ@ > H@@@(@N@?U@l@@ż@@@ H@ѻ@,@ɺ@@o@[@@ڻ@ @4@ H@@@4@Ϻ@Ps@.@@B@@@ @+@ul7@$)ݽ@*@@@I@Z@&@ ? Hn@@@Х@?4@@W@"@P@@ H@@(@Ħ@T@@,@@@@ H.@@1@H@T@@@@@@ @@^o02@2o\@*I@@@@@D@@ @ H@8@i@ӻ@c@@@@@@.@ H`@n@q@@@d@@>@@@@ H9@@Pp@L@L@c@7@@@@@ @)@@tFFr@W?6@0L@@Z@@}@@ڰ@A@ Dld888d8ddd8dddr8ddd8ddd8ddd                    A H@@R@k@@"@g@6@%@@@@^@ H Y@9@@@(@@/@@N@@ H@@@w@@A@_@7@@]@@@6@ @ݱ@W w@+j_@0A@F@@@k@@@@ B H1 A @H@ @@X@ g@AM@H@@@ H A2@ @x@l@A#@@@i@  H lA@@y@@m@ Ap@&@@@@  ,AL@ ׉Fw@ @ * [@:A @@@@  C  H `@~@A@r@`k@a@M@@@@@2@  H @4@K@@u@0s@@@@@Z@@ H`@ @9@ݻ@n@@@A@L@@F@ @@?J:@DkT@0n@u@a@@@g@@ D H@C@6@q@ a@I@@@@@@@Х@ H`@s@@@c@F@6@@@@@F@ H@@>@ߴ@U@e@@@N@@@@ `@ҳ@|;@H]Dz@0U@c@ @@@~@B@ E H(@@ڢ@6@,@^@@!@2@d@@ H@G@@ĝ@׺@*@v@V@@@@ȝ@ H@@ؑ@ַ@ @W@@@w@@@ @B@W@K@0 @U@r@^@@@@ F H@@@@{@@M@@h@-@@L@@@ Hg@(@t@@`o@]@@@Z@p@ Hj@0@w@@L@@@Ĺ@@@ @]@[@S?Ϳs@ܜJ@*@@c@@$@@@ G  H @@G@~@?Q@H@I@@@(@ Dl8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8ddd8! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ! !H!@L@@M@4@(@^@-@@@@@T@ " "H"\@ȸ@K@@9@^@C@@@@@ # ##1@g@#7M@#$HI@0#9@@W@@5@@@ެ@ $ $H$ % %H%`@@5@@4@G@@@@0@K@ & &H&@@@ @W@@@~@@@(@ ' 'H'P@@.@@0@`b@a@@@]@V@ ( ((@@(w@@@@ 3 3K3 4 4H4@@6@@$@,@@@R@@@ 5 5H5@'@Ⱥ@@@W@@@8@@,@ 6 6H6`%@@?b@"@@a@@@*@տ@ܬ@@ 7 77 T@!@7"\Ew"?74@07"@^@@@s@@S@ 8 8L8 9 99 : :: ; ;H;@4@@2@M@@@e@Ա@,@̔@ < <<@v@.@Σ@<*<H@@@3@k@p@ = =M= > >H>U@@@@]@@=@}@@\@ ? ?H?@b@@@\@@%@@U@D@ @ @H@@M@4@h@@@i@ @@#@@@"@ DXldd8ddd8ddd8ddd8ddd888dr8ddA B C D E F G H I J K L M N O A AA@;@ @Ab̧5@A0._-@0A@g@ Z@@@@4@ B BNB C CHCa@@\@ @"@@p@@@@I@@ D DHD@@@;@"@u@#@@=@ݹ@Н@ E EHE @p@ؔ@/@@`p@@@@3@i@@ F FF @@F&@FT8T@0F@p@ {@@@@@ G GOG H HHH@@@@$@;@)@<@V@ҩ@@ I IHI@H@@@*@H@@1@[@@@ J JHJj@@n@*@@@@@8@@@ K K!HK"@@"@""@"*@".@"@@"@"T@"@"@ L$TL#### M%UM&'''' N%VN('''' O)WO(''''"8ddd8dddd""">@IIIR MMNNOO  7 Oh+'0\(0 HTNGO THI NHUONG@&՜.+,0HP X`hp x d Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghiRoot Entry FBSWorkbookSummaryInformation(ZDocumentSummaryInformation8b