ࡱ> NM a\pNGO THI NHUONG Ba==2"8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ###;\-######.00;\-###.00        + ) , *   ,, "",, "",,    @ @ ( @ @  ,, (,, "",, "",,  8,, 8, 8,,    ",, " , @ `ZSheet18`VT: C s, ngi Nm 2002Nm 2003Nm 2004Nm 2005 S c s S lao ngPhn theo ngnh kinh tCng nghip xy dng_Cng nghip khai thc m XCng nghip ch bin ZSn xut v phn phi in, kh t v nc YXy dng Thng mi, dch v^Khch sn v nh hng XVn ti, kho bi v thng tin lin lc `Ti chnh, tn dng CH lin quan n kd ti sn v dch v t vn WGio dc v o to XY t v hot ng cu tr x hi ]Hot ng vn ho th thao ]Hot ng phc v c nhn v cng ng Phn theo tnh, thnh phH NiH Giang Tuyn QuangLo CaiLai ChuSn La Yn BiHo Bnh Thi NguynLng Sn Qung Ninh Bc GiangPh Th V)nh PhcBc NinhH Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh Bnh Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh ThunKon TumGia Laik Lkk NngLm ng Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuThnh ph H Ch MinhLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC MauGhi ch:- S liu nm 2002, 2003 ca in Bin c tnh chung vo tnh Lai Chu, v Lai Chu (ci) c tch thnh 2 tnh l Lai Chu (mi), v in Bin- S liu nm 2002, 2003 ca k Nng c tnh chung vo tnh c Lk, v c Lk (ci) c tch thnh 2 tnh l k Nng (mi), v c Lk- S liu nm 2002, 2003 ca Hu Giang c tnh chung vo tnh Cn Th, v Cn Th (ci) c tch thnh 2 tnh l Hu Giang (mi), v Cn Th=S C S, LAO NG PHN THEO NGNH KINH T V TNH, THNH PH S c s S lao ng'Thng nghip; sa cha xe c ng c& Cao Bng in BinBc Knb PJ ^X  JD kecc a 0/8,BKTH^g q&x dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} m} !} @ @  @   )Y****#"""" + 0$ $ $ $ $1%%%%% 6ߟƉٱNW .'"u0T  /  Z 'AL (A1'Aj'A [ g&My@>.*::*::*::*::*::*::*::* !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? [ P<#A<&G(n..! !!" "Z"`A AHAljA# #[#XACA@A$A$ $$% %%& &Z&@@@k@@:A' '['@;@)AC A( (() )Z)@f@$@z@* *[*ɿ@@@@+ ++, ,Z,@@Y@@- -[-@@@@|@n@. ../ /Z/7@@@@0 0[0@@@@1 112 2Z2@ @b@[@3 3[3@@P@A4 445 556 6Z60@@@@7 7[78A`A ?A`O A8 889 9Z9h@@@)@: :[:@@@@; ;];< <Z<R@@@#@= =[=T@@@@> >_>? ?Z?E@@@J@D l:*::**::*::*::*::*::**::*::*::*@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ @[@@E@J@:@A AAB BZB@@@@C C[C@@:@J@@R@D DDE EZE@:@@k@F F[F@@@k@G G^GH HZ HH@Z@I I[ II@q@J JJK KZKM@@@@L L[L@@@@M MMN NZN@@@@O O[O@@K@@@d@P PPQ QZQ@ @@@R R[RG@H@@@S SST TZT@t@@%@P@U U[U@@@!@@V V VW WZW @@@@`@X X[X@@ w@ @Y Y!YZ ZZZm@@!@@[ [[[p@@@@@\ \"\] ]Z]@@@@&@?@^ ^[^E@ @@ U@_ _#_D l:*::*::*<<*::*::*::*::*::*::*::`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~` `Z`m@@@L@a a[a@@@@3@b b$bc cZc=@@@@d d[dH@@@@e e%ef fZf@ 0@ D@@W@g g[g @@6@s@p@h h&hi iZi`@ @@@j j[jp@0@@p@k k'kl lZl0HA@iA@@N@m m[mAlA@ApgAn n(no oZoPA@@@@p p[p@@?@P5@q q)qr rZrp @I@@-@s s[s@P@@.@t t*tu uZu@@@.@v v[v@@@PZ@w w+wx xZx`<@`@7@+@y y[yAA8Ax Az z,z{ {Z{@@ @@%@| |[|0@u@P@@} }-}~ ~Z~ q@$@0@@ [xyA^A5APAD l::*::*::*::*::*::*::*::*::*::*: . ZV@@P@@`@ [@@F@@n@ / Z .@`U@ @@ [hAA8MAM A 0 Z0@@PA@@A@ [`@AcAXA 1 Z1@`@@@9@ [@@@P@ 2 Z@@@d@ [@@@@C@ 3 Z}@@@@_@ [@@@ @@@ 4 Z4@@@ a@ [ @ @|@ ~@ 5 Z@@-@L@ [@`}@ 6@@@ 6 Z`@@@ @ [@@@@r@ 7 Z@u@@@B@ [ @@ @pm@ 8 Z@@E@`@@Y@D l*::*::*::*::*::*::*::*::*::*::* [/@p@@@P@ 9 Zt@@@@@H@ [ @O@2@`@ : ZA@@Q@@ @ [@@ @@ ; Z@@@@ [@ @@@@ < Zd@@r@4@ @ [@ @@"@ = Z@P@@@ [@g@@@@ > Z@@@@@ [@@_@~@ ? Z`@@`@@ [ U@~@(@@ @ Z ׻@P@ [ @i@ A Z@ @@^@ @ [@a@@@H@ @ B Z@r@@@ [@@r@ @@ CD l:*::*::*::*::*::*::*::*<<*::*:: Z@@@@@@ [``@Y@@@?@ D Zn@@.@@ [`z@@Pb@@ E Z@`@9@@)@ [02@@0@`A F Z@@ Y@@@@ [`n@@r@S@ G Z1 A AlA,A [A A>"F% H Z`@ @`@@ [@`@@@ I Z@`@@`@ [a@`@@p4@`k@ J Z(@@G@@@ [s@@Z@@ K Z@@g@j@@]@ [ @@f@`@ L Z@@L@\@1@ [_@p@@@0@ M Z@@P@@ [@0$@@*AD l::*::*::*::*::*::*::*::*::*::*: h@ @@@ N ZPH@t@#@@ [rAvA!AA O ZR@@@]@ @ [0@@@@d@ P Z@@`%@ T@ [:@l@@@ Q Z @4@@v@ [ @ S@ R ZU@@@@;@ [E@m@P\@R@ S Za@@ @ @ [@@p@@ T Z@@H@j@@@ 2[ @/@ @ `@ @ ,U!!!! -V&'''' -W('''' .X(''''6*::*::*::*<<*::*::*::""">@DDDZ 7 Oh+'0\(0 HTNGO THI NHUONG@R#՜.+,0HP X`hp x d Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLRoot Entry F@4@RWorkbookxSummaryInformation(=DocumentSummaryInformation8E