ࡱ> q` :bjbjqPqP 4::9>  $$$8$$$`d&&&&&&J&'r`t`t`t`t`t`t`$cbhd`!"'&&"'"'`&&`~Y~Y~Y"',/&&r`~Y"'r`~Y~Y~Y&& /$NV~YY`0`~YgeBWge~Yge~Y8"'"'~Y"'"'"'"'"'``&YX"'"'"'`"'"'"'"'$$ GII THIU MT S NT I MI CHNG TRNH KHUNG V O TO TRUNG HC THNG K - K TON Nguyn Quc Kh(*) Mt trong nhng th mnh ca ngnh Thng k v b sung ngun nhn lc t cp tnh tr xung l Ngnh chng ta c hai Trng nghip v o to thng k: Trng Cao ng Thng k t pha bc, cng song song o to trung cp v cao ng thng k, lin kt o to i hc ti chc. Trng Trung hc Thng k II ng Nai t pha nam o to trung cp v lin kt o to i hc (Thng k - Tin hc) h ti chc. Hin nay do s pht trin nhanh chng ca kinh t x hi, khoa hc cng ngh, to nn mt sc p kh ln v cht lng, ngun nhn lc c o to. X hi ni chung v ngnh Thng k ni ring ngy cng t ra yu cu ln v o to, lm sao va p ng nhu cu a dng ca ngi hc song cn phi m bo cht lng o to. cp ti vn ny chng ta phi xem xt ti yu t c bn nh hng ti cht lng o to. Trong cc cng trnh nghin cu v cht lng gio dc o to trong nc v trn th gii, cc nh khoa hc c nhng nh gi khc nhau. Nhng chng ta phi da vo cc yu t c bn, l ni dung chng trnh v tiu ch o to, hay ni c th hn l mi l)nh vc, cp o to chng ta phi c chng trnh khung qun l nh gi cht lng o to. Trong nhng nm qua, hai trng nghip v ca Tng cc Thng k da vo chng trnh khung ca ngnh (Q 360/1998/TCTK-Q ngy 1-7-1998) v chng trnh khung gio dc trung hc chuyn nghip ca B Gio dc v o to (Q s 21/2001/Q-BGDT ngy 6-6-2001), hon thnh tt nhim v chnh tr ca mnh. Hng nm chiu sinh, tuyn sinh t v vt ch tiu nh nc giao, tho mn nhu cu ngi hc trong khu vc. S hc sinh tt nghip ra trng p ng phn ln nhu cu s dng lao ng ca ngnh v cc thnh phn kinh t trong khu vc. Qu trnh o to thng xuyn phi gn kt v p ng yu cu t thc tin. Chng trnh khung theo Q 360-98 v mt thi lng v kt cu mn hc cn c xem xt v i mi. Sau 20 nm i mi t nn kinh t k hoch ho tp trung sang nn kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngh)a, i hi ngnh Thng k phi thay i cho ph hp, th hin ch trong nn kinh t bao cp trc y, cc c s kinh t, x nghip, ban ngnh phi chuyn thng tin thng k theo hnh thc bo co thng k nh k (y l hnh thc thu thp s liu theo con ng hnh chnh bt buc). Song gi y nn kinh t a phng, rng m,.. dch v v kinh t t nhn pht trin mnh, i hi ngnh Thng k phi p dng thm nhiu hnh thc thu thp thng tin p ng yu cu lnh o v iu hnh ca cc cp. Thc t khch quan trn y, $))ǮjU>UB*CJOJQJ^JaJphU-hphS>@B*CJOJQJ^JaJph)hphS>B*CJOJQJ^JaJph,h`/hhK5B*CJOJQJ^JaJph&hS>5B*CJOJQJ^JaJph0h`/hS>0J5B*CJOJQJ^JaJph0h`/hS>0J5B*CJOJQJ^JaJph,h`/hS>5B*CJOJQJ^JaJphh`/hS>5OJQJ^JaJ"h`/hS>5OJQJ]^JaJ <x nD8&))))))))))** $7$8$H$a$gdhK$47$8$H$`4a$gdhK $7$8$H$a$gdhKj99: i hi cc trng nghip v thng k ca Tng cc phi thng xuyn i mi mc tiu, chng trnh, sao cho ph hp, bt kp vi phng php ch ca ngnh, p ng yu cu t thc tin. Lnh o Tng cc Thng k sm thy iu ny v c s ch o i vi 2 Trng nghip v. Ngy 18 thng 8 nm 2005, c s ng ca Lnh o Tng cc v tiu d n FSP (Cng Ha Php), cuc hi tho: i mi chng trnh khung v o to Trung hc Thng k c t chc ti trng Cao ng Thng k. Tham gia hi tho ngoi 2 trng nghip v, cn c mt s v, vin ca Tng cc Thng k (V tng hp, V phng php ch , Vin khoa hc TK); Khoa thng k Trng i hc Kinh t Quc dn; Cc Thng k Bc Ninh v Hi Dng. NI DUNG CHNG TRNH V D KIN I MI S TTMn hcS titChng trnh khung BGDT (H THPT) Q 21/2001Chng trnh khung TCTK (Q 360/1998)D kin chng trnh khung i miSo snhTngGimAB1234=2-35=2-31Chnh tr tng hp9010090102Kinh t chnh tr Mc-L nin6010060403Gio dc th cht (TD-TT)45-60504554Gio dc quc phng (Qun s)60-757060105Ngoi ng (Ting Anh)120-1502501501006Php lut (Lut kinh t)305030207Thng k ton (LTSX)707558Nguyn l thng k 10090109Nguyn l k ton8075510Thng k kinh t 180909011Thng k x hi 606012Thng k doanh nghip 1501203013Thng k dn s lao ng606014Thng k MSHG454515Thng k gi c454516K ton doanh nghip 2502104017K ton HCSN606018Tin hc i cng45-6070452519Tin hc kinh t (SPSS, STATA)2309014020Son tho vn bn40301021Kim ton606022Qun tr doanh nghip 704525Tng cngx1.9201.635275560 Bng so snh trn y cho thy chng trnh ci tin so vi chng trnh khung ang s dng c mt s thay i sau y: - V thi lng hc tp ca hc sinh gim c 230 tit (t 1850 tit xung cn 1620 tit, gim 13%) - Thm v tch 5 mn hc mi, ph hp v gn hn vi yu cu nghin cu thng k trong c ch th trng, loi b nhng ni dung khng thit thc. Cc chuyn vin v nh khoa hc thng k trong hi tho c nhng quan im kh thng nht: Thi lng gia Thng k v K ton trong chng trnh ci tin l ph hp, th hin c tnh k tha. Kt cu chng trnh v chng trnh chi tit cn ch tnh lin thng vi cao ng v i hc; o to trung hc cn nhn mnh yu t thc hnh v cing phi c th hin trong chng trnh; phn mm SPSS, STATA qu kh i vi hc sinh trung hc c nn a vo khng? Hai mn kinh t vi m, kinh t v) m rt b ch v cn thit nn a vo nm hc th nht( (*) Nh gio u t, Hiu trng Trng trung hc Thng k II   )))**B*H***6+8+H+T+h+j++++++:,<,@,,,,,,,P-R-V-------,...2.j.l.r....ĵvvvvvvvvvvv)h!ihS>B*CJOJQJ^JaJph)hphS>B*CJOJQJ^JaJph)hphS>B*CJOJQJ^JaJphhphpB*CJaJph,hhKhS>5B*CJOJQJ^JaJph#hhKB*CJOJQJ^JaJph#hpB*CJOJQJ^JaJph.*"*2*B*D*F*H*p***8+]kd$$Ifl44F ,"of > t06  44 la$$7$8$H$Ifa$gdhK 8+H+J+L+"kd$$Ifl44 ֈ ,"of  t0644 la$$7$8$H$Ifa$gdhKL+N+P+R+T+^+h+$$7$8$H$Ifa$gdhKh+j+"kdu$$Ifl44֞ ,"of 7s t0644 laj+n+r+v+z+~+++$$7$8$H$Ifa$gdhK+++$$$7$8$H$Ifa$gdhKkdl$$Ifl4֞ ,"of 7s t0644 la+++++++$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK+++%$$7$8$H$Ifa$gdhKkdO$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la+,$,,,2,4,:,$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK:,<,@,%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd5$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la@,t,,,,,,$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK,,,%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la,,,,,,,$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK,,,%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la,&-6->-F-H-P-$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhKP-R-V-%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 laV-------$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK---%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la-------$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK---%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la-...$.&.,.$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK,...2.%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd $$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la2.V.X.^.d.f.j.$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhKj.l.r.%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd $$Ifl֞ ,"of 7s t0644 lar.......$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK...%$$7$8$H$Ifa$gdhKkde $$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la.......$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK....:/B*CJOJQJ^JaJph)hS>hS>B*CJOJQJ^JaJph)h!ihS>B*CJOJQJ^JaJph)h<hS>B*CJOJQJ^JaJph)hphS>B*CJOJQJ^JaJph2...%$$7$8$H$Ifa$gdhKkdK $$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la. /"/*/2/4/:/$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK:/0@0F0$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhKF0H0N0%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 laN0h0j0p0v0x0z0$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhKz0|00%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la0000000$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK000%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la0 1 1111$1$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK$1&1,1%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd{$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la,1P1R1X1^1`1f1$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhKf1h1n1%$$7$8$H$Ifa$gdhKkda$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 lan1111111$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK111%$$7$8$H$Ifa$gdhKkdG$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la1111111$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK111%$$7$8$H$Ifa$gdhKkd-$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la111222$2$$7$8$H$Ifa$gdhK$$7$8$H$Ifa$gdhK$2&2(2# $7$8$H$a$gdhKkd!$$Ifl֞ ,"of 7s t0644 la(2335h9j99999999999::gdS>gdhK $7$8$H$a$gdhK8808288888d9f9h9j9l9p9999999999999999::ս깬jh-eUh-ehS>hhKOJQJo(hS>hhKOJQJ hhK0JhS>hhK0JOJQJh</ jnhphS>B*CJOJQJ^JaJph)hphpB*CJOJQJ^JaJph)hphS>B*CJOJQJ^JaJph21h:p`// =!"#$% $$If!vh5o5f 5>#vo#vf #v>:Vl44 t6++,5o5f 5>a$$If!vh5o5f 55 55#vo#vf #v#v #v#v:Vl44 t6+++++,5o5f 55 55a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl44 t6+++++,5o5f 55 5575sa$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl4 t65o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ / a$$If!vh5o5f 55 5575s#vo#vf #v#v #v#v7#vs:Vl t6,5o5f 55 5575s/ a@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListN@N S> Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&@@ S>Footnote ReferenceH*j@j S> Table Grid7:V0h=@<Ylm "Fh \ ] ^ _ ` a b c d e ()*+,-.389;=?ACIOPRehlopstv#'(,-/HKNQRUVXmnqtvwxz!"%>?@CFGHKZ[\_bcdgwxy| ,-03478;EFGJMNORijmpqtuvx 89vwyz|}00000000000000000000000000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I00I00I00I00I00I080-I000`yLI00I00I00I00I00I0@0+I000I0 0I0 0I0 0I0 0I0 0I0H0)I0 00I0"0I0"0I0"0I0"0I0"0I0P0'I0"00I0$0I0$0I0$0I0$0I0$0I0X0%I0$00.I0&0I0&0I0]0#0I0&0I0&0I0&00I0(0I0(0I0e0!0I0(0I0h0!I0(00I0*0I0*0I0m00` I0*0I0p0I0*00` I0,0I0,0I0u01I0,0I0x0I0,01I0.0I0.0I0}0I0}0Y0dI0.0I0.0Y0dI000I000I00 =I0I000I00I000 =I0I020I020I00I000I0I020I0200I0I040I040I00I000I0I040I0400I0I060I060I00I000I0I060I0600I0I080I080I000I080I00I0800I0:0I0:0I000I0:0I00I0:00I0<0I0<0I0<0I0<0I0<0I00 I0<00I0>0I0>0I00 I0>0I00 I0>0I0@0I0@0I00 0I0@0I00 I0@00I0B0I0B0I00 I000.`I0B0I0B00.`I0D0I0D0I000I0D0I00I0D00I000I0F0I0F0I0F0I0F0I0F00I0000000@000=@0I00@0I00@0I00@0I00I00 ).8::U*8+L+h+j+++++:,@,,,,,P-V-----,.2.j.r.....:/B//////0F0N0z0000$1,1f1n11111$2(2: !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST: OLE_LINK3 OLE_LINK4 _Hlk127348779PPPY_`dehmpqvw|} !$(),.28<=@ADEJKNOQRUVZ[`aceijmnqruvyz}~  !&',-2367;<>?ABEGKLOPTUY[]^abefijmnpqtuxy{| "#(),256:;>?BCGHMNQRUWYZ]^abefhilmrsuvz{~ !"%&()./3478<=ACHINOQRVWZ[^_bcfgijlmprtuwx{  "'(-.17:;ABHIKLOPTUXY^_abdehilmstyz(*+/0569:?@BCHILMPQUW[\_`efjlqrvwz{}~  #$)*./3467<=@ADFIJOPSTWX^_deijmnqrtuxy|}  !"%&)*/589=>@ADEKLPQUV[\^_bcfglnqruv{|     $ % ) * - . 1 2 7 8 : ; ? @ B D G H J K O P T U X Y ] ^ ` a e f j o t u y z       " # ' ( - 2 4 5 8 9 < = @ A D E I J M N P Q U V Z [ ^ _ b c f h l m o p u v z {        # % ( ) , - 0 1 4 5 7 8 < = A C G H K L P Q T U Z [ ] ^ ` a d e i j n o r s u v x y { |      % & + , . / 2 3 6 7 < = @ A F G I J L M Q R T U Y Z ] ^ d e h i m n s t v x | }     ! " % & * + - . 2 3 6 8 ; < A B D E H I M N P Q T U Z  #'.237RWX[\`advz{}~ /348:>?CDFX]^`aez %*+-.124589=KPQSglmopstv#$'(+;?@DRVWZ[`agvz{  #$'(+,/04578<=AFJLNTXY^_bhlnrz~ !"&'*+01349:=>BCEFKLPQUVYZ_`dfjkpquv{|~ "#%&)*-/2367<=@ADEIJNORSUVZ[_`bcghlmqruvz{  !"%&)*-.1269=@AEFHIKMQRXY_`efijoprwwyyzz|} WBW F C 9wwyyzz|}3333333333333YYkl[ e !"%&)*=>BCTUYZefKLlmuy de-.689wwyyzz|}S>!iqhKp`/<-ee ()*+,-.389;=?ACIOPRehlopstv#'(,-/HKNQRUVXmnqtvwxz!"%>?@CFGHKZ[\_bcdgwxy| ,-03478;EFGJMNORijmpqtuv8B@IN PP$UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial7& r.VnTime;Wingdings"1 hӦ&ڦF* &* &!4//2q HX ?q2GII THIU MT S NT I MI LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 0< \ h t,GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÉT ĐỔI MỚILE THUY QUYNHNormalNGUYEN XUAN MAI4Microsoft Office Word@`4<@nߒ@V*՜.+,0 hp TCTK& / ,GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÉT ĐỔI MỚI Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F/Data W 1TabledgeWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q