ࡱ> q` xbjbjqPqP 4::F  V V V 8 , vr( qqqqqqq$shvr!r 0rqqq] qqqqqq ߇V nqqFr0vrqvqXvqvq8Z@q[4.rrYqXvrr r KH NNG P DNG GI C BN TRONG TNH TON CH TIU GI TR SN XUT Nguyn Bch Lm(*) Gi tr sn xut theo ngnh kinh t l ch tiu kinh t tng hp phn nh ton b gi tr ca sn phm vt cht v dch v sn xut ra trong mt thi k nht nh. Gi tr sn xut (GTSX) c th tnh theo gi c bn hoc gi sn xut. Hin nay Tng cc Thng k ang p dng gi sn xut trong tnh ton ch tiu ny v ph hp vi ch hch ton, k ton v h thng thu sn xut trc y. Ti k hp th 11 ca Quc hi kho IX thng qua Lut Thu gi tr gia tng v c hiu lc t ngy 1/1/1999 thay cho Lut Thu doanh thu; ch hch ton, k ton cing c nhng i mi, v vy vic p dng gi sn xut tnh ch tiu gi tr sn xut theo ngnh kinh t bc l mt s bt cp. Trn gic phn tch kinh t, vic p dng gi sn xut tnh ch tiu GTSX s phn nh khng ng bn cht kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh c s. Gi sn xut khng phn nh thc t s tin n v sn xut hng ha v dch v thu c khi bn sn phm ca mnh v cing khng phn nh ng s tin ngi mua thc s phi tr c c hng ha v dch v ngi mua cn. nc ta ch tiu GTSX ni chung v GTSX ngnh cng nghip ni ring c xem l ch tiu kinh t quan trng khng th thiu trong cng tc qun l, iu hnh nn kinh t ca c quan nh nc cc cp. Lu nay ch tiu ny ch tnh theo gi sn xut s dng cho nh gi tc tng trng, tnh c cu trong ni b ngnh v tnh mt s ch tiu cht lng khc. Tnh theo gi sn xut dng cho cc mc ch trn c nhc im l b nh hng ca yu t thu sn phm. Thu sn phm nh vo ngi mua hng, ngi bn ch c nhim v thu h Nh nc. Cc loi thu sn phm c s dng vi vai tr iu tit v hng dn ngi tiu dng, n hon ton ph thuc vo chnh sch ca Nh nc, khng do ngi sn xut quyt nh v khng phn nh ng thc cht chi ph ca n v sn xut. Ch tiu GTSX tnh theo gi sn xut khng phn nh ng thc cht kt qu v hiu qu ca sn xut cing nh tc tng trng v quan h c cu trong ni b cc ngnh. V vy vic tnh ch tiu GTSX theo gi c bn l yu cu khch quan ca cc c quan qun l v lp chnh sch kinh t(1). 1. Phng php tnh gi tr sn xut theo gi c bn Bt k mt ch tiu thng k tng hp no khi tnh ton u phi tun th mt s nguyn tc c bn. i vi ch tiu gi tr sn xut tnh theo gi c bn hay gi sn xut phi m bo bn nguyn tc sau: (i) Tnh ton b gi tr lao ng sng v lao ng vt ho c s dng ht cho sn xut to ra sn phm cng vi gi tr thng d c xc nh trong mt thi gian nht nh; (ii) Ch tiu gi tr sn xut c tnh cho mt thi k nht nh; (iii) Sn phm sn xut ra trong thi k no c tnh cho thi k ; v (iv) Gi tr sn xut khng c tnh trng trong phm vi n v tnh ton. Hot ng sn xut ca nn kinh t to ra sn phm di dng hng ha vt cht v dch v. Hng ha vt cht c hai c trung ni bt ch: (i) Ngi ta c th xc lp v chuyn nhng quyn s hu t mt thc th ny ti mt thc th khc trong nn kinh t; (ii) Qu trnh sn xut v lu thng hng ha din ra hon ton ring bit - y l c trng kinh t quan trng, ring c ca hng ha vt cht. Khc vi hng ha vt cht, dch v l sn phm to ra bi qu trnh sn xut nhng khng l mt thc th tn ti ring bit trong nn kinh t m qua ngi ta c th xc lp quyn s hu i vi n. Qu trnh trao i v sn xut dch v din ra ng thi v do vy khng c tn kho i vi dch v. Trong thng k ti khon quc gia (TKQG) hng ha(2) v dch v thng chia thnh ba nhm: Hng ha v dch v c tnh th trng; hng ha v dch v t sn xut tiu dng cui cng v tch liy; hng ha v dch v phi th trng. Hng ha v dch v c tnh th trng l nhng sn phm c bn, trao i, d nh bn hoc trao i trn th trng vi gi c ngh)a kinh t; hng ha v dch v t sn xut tiu dng cui cng v tch liy l nhng sn phm do n v sn xut gi li tiu dng cui cng v tch liy; v hng ha v dch v phi th trng l nhng hng ha v dch v phc v c nhn hoc cng ng do cc n v khng v li phc v h gia nh v Nh nc cung cp khng thu tin, hoc thu tin vi gi khng c ngh)a kinh t. Thng k ti khon quc gia quy nh dng gi c bn khi tnh gi tr sn xut ca hai nhm u tin v dng tng chi ph sn xut pht sinh tnh cho nhm th ba, khi tnh gi tr sn xut. Nhn chung phng php tnh gi tr sn xut theo gi c bn ging vi phng php tnh theo gi sn xut(3), s khc nhau ch x l thu sn phm v tr cp sn phm. Tuy vy, vi c th ring c ca ngnh xy dng l sn xut n chic, chu k sn xut to ra mt sn phm thng rt di c khi ti vi nm, a im ca sn xut cing l a im s dng sn phm; tham gia vo qu trnh sn xut v s hu kt qu sn xut do c n v ch u t v n v hot ng xy dng quyt nh. Nhng c im ny chi phi n cch tip cn v phng php tnh GTSX ca ngnh xy dng v chng khng ging vi cc ngnh khc. Vi ngnh xy dng, phng php tnh GTSX theo gi c bn ph hp nht l cn c vo chi ph xy dng v vn u t thc hin. Phng php ny hon ton ph hp vi nguyn tc thc t thi cng, lp t ti cng trnh ca thng k Lin hp quc. 2. Kh nng tnh ch tiu gi tr sn xut cc ngnh kinh t theo gi c bn thy r kh nng tnh ch tiu gi tr sn xut theo gi c bn, cn xem xt t yu cu, cc iu kin m bo cho vic tnh ton v tnh hin thc ca mt k hoch a vo p dng trong thc t. Vi cch tip cn ny, trin khai tnh ch tiu gi tr sn xut ca cc ngnh kinh t theo gi c bn cn phi m bo yu cu v thng k r rng, minh bch ca tng yu t cu thnh nn GTSX v t chc thu thp thng tin va phi m bo y nhng thng tin cn thit cho vic tnh ton v phi ph hp vi cc i tng ca cc ngnh kinh t hin nay. Khi c y "nguyn liu u vo" m bo tnh kh thi ca vic tnh gi tr sn xut theo gi c bn cn phi c phng php lun r rng, ch ra c ni dung v phng php tnh ton thng k. Phng php tnh GTSX c nghin cu v chnh thc a vo p dng trong ngnh Thng k t nm 1993, qua nhiu ln sa i, b sung trn c s thc tin, n nay phng php lun c gii quyt trit khng ch v l thuyt, m cn gn vi thc tin nc ta, m bo tnh kh thi trong thc t, ng thi vn gi c nguyn tc so snh quc t ca ch tiu ny. Phng php lun v nhu cu ca cng tc qun l l iu kin cn, khi vn v k ton v chnh sch ti chnh ca khi sn xut kinh doanh ti c s c xem nh l iu kin . iu ct li tnh c gi tr sn xut theo gi c bn l tch c yu t thu sn phm ra khi gi bn ca n v sn xut v tnh ton chnh xc doanh thu thun ca hot ng sn xut. Vi Lut Thu gi tr gia tng thay cho Lut Thu doanh thu v ch k ton doanh nghip hin hnh thay cho ch k ton doanh nghip ci, to iu kin tnh c gi c bn trc gi sn xut, tnh c tng doanh thu thun theo phng php trc tip trc tng doanh thu theo gi sn xut. Cng vi Lut Thu gi tr gia tng c hiu lc, ch k ton nh nc c sa i, ban hnh theo Quyt nh s 1141/Q-CKT ngy 1 thng 11 nm 1995 ca B trng B Ti chnh. Vi ch mi, cc thng tin cn tnh ch tiu gi tr sn xut theo gi c bn u c quy nh r trong cc ti khon k ton. Hin nay t chc thu thp thng tin thng k ca cc ngnh kinh t c chia thnh 2 khu vc: Khu vc doanh nghip v khu vc c s sn xut c th. i vi khu vc doanh nghip, khng k ngnh nng, lm nghip v thy sn, khu vc doanh nghip ca cc ngnh kinh t khc chim t trng ln (trn 90% i vi cng nghip) trong tng GTSX ton ngnh v ang c t chc thu thp thng tin kh n nh, phong ph v tng i y . Tuy nhin nhng s liu thu c cn nhng tn ti nh: S liu v tn kho thnh phm, chi ph sn xut d dang, i vi doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn thng rt kh khn, tin cy khng cao; ch tiu thu v tr cp, tr gi ca Nh nc cha c ci t trong iu tra thng k thu thp s liu. Khu vc c s sn xut c th hin ti chim t trng nh v trin vng t trng ny ngy cng nh dn. Khu vc ny ang c t chc thu thp thng tin theo hnh thc iu tra chn mu hng thng v 1 k cho iu tra c nm vi mu ln hn v thng tin thu thp nhiu hn. Ngy nay vi quy m kinh t m rng, ring trong ngnh cng nghip hin c gn 20 nghn doanh nghip thuc 14 loi hnh kinh t v gn 800 nghn c s sn xut c th phn b trn 64 tnh, thnh ph, th vic thu thp, kim tra cht lng s liu v tng hp phn tch ngy cng tng ln gp bi. V vy cn phi c s tr gip c lc ca cng ngh thng tin.& , . P V \^bdBǵ{m\G1+hh*6CJOJQJ^JaJmH*sH*(hh*CJOJQJ^JaJmH*sH* h2bh2bCJOJQJ^JaJh2bCJOJQJ^JaJ(h2bh2bCJOJQJ^JaJmH*sH* hh*CJOJQJ^JaJ'hh*0J5CJOJQJ^JaJ#hh*5CJOJQJ^JaJ h*h*CJOJQJ^JaJhjKh*CJOJQJaJh*OJQJh2bh*5OJQJ^JaJ : T\@%,3t48Z=L@BEK*MZ_rad`gd$a$gd$dx`a$gd $xa$gd*$a$gd*$\v> %%V''|()))--33r4t48L@BxdTӰhh*5CJOJQJ^J'hh*5CJOJQJ^JmH sH 'hh*5@CJOJQJ^JaJ#hh*CJH*OJQJ^JaJ#hh*6CJOJQJ^JaJ hh*CJOJQJ^JaJ#hh*5CJOJQJ^JaJ(hh*CJOJQJ^JaJmH*sH*.hh*6CJH*OJQJ^JaJmH*sH*BKKPZZ(_rae>fxgzg|ggjjj&k*n,n.nnHss2H뼦뒁ooo[oooo'hh*5CJOJQJ^JmH sH #hh*6CJOJQJ^JaJ hh*CJOJQJ^JaJ& j*hh*CJOJQJ^JaJ+hh*5CJOJQJ^JaJmH sH +hh*6CJOJQJ^JaJmH sH U,hh*@CJOJQJ^JaJmH sH (hh*CJOJQJ^JaJmH sH Thc t nhng nm qua, ng dng cng ngh thng tin trong l)nh vc thng k c bc pht trin vt bc, tt c cc khu trong qu trnh thu thp, x l, tng hp thng tin u c tr gip ca cng ngh thng tin. i vi khi doanh nghip, vic kim tra logic v cht lng s liu trong mi phiu iu tra u c thc hin bng phn mm my tnh phm vi c nc c nhp tin truyn v trung ng, thc hin vic tng hp tp trung t d liu ca tng doanh nghip. S liu iu tra mu cing c tng hp v suy rng bng mt phn mm my tnh. i vi khu vc sn xut c th ang tng bc ng dng cng ngh thng tin trong cc khu lp dn mu, chn mu, tng hp kt qu mu iu tra v suy rng th cho tng th iu tra. Vi trnh v kh nng ng dng cng ngh thng tin nh trn, cho php x l v tnh ton cc ch tiu phc tp, m bo tin cy, trong c c cc ch tiu v ti chnh, gi tr sn xut theo gi c bn. T phn tch thc trng v hng pht trin ca cc iu kin v phng php lun tnh ton, nhu cu qun l i vi cc ch tiu gi tr sn xut tnh theo gi c bn, cing nh kh nng v ch hch ton k ton doanh nghip, t chc thu thp thng tin thng k, kt qu cc cuc iu tra cng nghip, trnh v kt qu ng dng cng ngh thng tin. Tt c u cho thy kh nng i mi h thng ch tiu thng k ni chung, chuyn i ch tiu gi tr sn xut t gi sn xut sang gi c bn l hin thc, m bo tnh kh thi cao. 3. L trnh trin khai tnh ton ch tiu gi tr sn xut theo gi c bn c th p dng thnh cng gi c bn trong tnh ton ch tiu gi tr sn xut, Tng cc Thng k cn c k hoch chi tit, c th theo cc ni dung sau: ( Hon thin phng php tnh. Phng php tnh phi thng nht, va m bo chun mc quc t, lm c s so snh s liu ca nc ta vi cc nc khc trn th gii; va phi ph hp vi thc trng cc ngnh kinh t v trnh hch ton k ton cn thp ca cc doanh nghip, nhm m bo tnh kh thi ca phng php. Hon thin phng php tnh cn thc hin trong nm 2006 v chnh thc ho trong cng tc thng k ca ton ngnh. ( T chc iu tra thu thp s liu. iu tra thu thp s liu ban u pht sinh t cc c s sn xut c vai tr quan trng, quyt nh tnh chnh xc, tin cy ca ch tiu cn tnh ton. c th tnh c gi tr sn xut theo gi c bn, cn thu thp y cc ch tiu ti chnh c s c lin quan trong cuc iu tra ton b doanh nghip v iu tra cc c s sn xut kinh doanh mu hng thng v hng nm. ( T chc iu tra thu thp s liu tnh th nghim trc khi c quyt nh trin khai chnh thc. Ch trng tnh GTSX theo gi c bn b sung v thay th cho ch tiu GTSX theo gi sn xut trong mt s l)nh vc nghin cu l mt ch trng ng, nhng mi m v khi s dng s lm thay i s liu v tc pht trin, c cu cc khu vc ngnh v thnh phn kinh t theo hng hp l hn, nhng li cha quen vi ngi s dng vn c n tng kh su v c cu ci. V vy cn c thi gian tnh th nghim i vi ngnh cng nghip, xy dng c bn v mt s ngnh kinh t khc cho nm 2005 bng s liu chnh thc vi y phm vi ca ngnh. 4. Tnh th im ch tiu gi tr sn xut ngnh cng nghip theo gi c bn Ch tiu gi tr sn xut theo gi c bn ca ngnh cng nghip c tnh cho nm 2004 da vo thng tin khai thc t 22.900 doanh nghip ca cuc iu tra doanh nghip 2005 v iu tra mu c s c th 1 thng 10 nm 2004 c suy rng. Qua tnh ton th im vi ngnh cng nghip chng ti c mt s nhn xt sau: Gi tr sn xut theo gi c bn thp hn theo gi sn xut 5,07% l do thu tiu th sn phm. Thu tiu th sn phm hon ton do Nh nc quyt nh, khng c ngh)a nh gi kt qu v hiu qu ca hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Vi ngh)a , tnh ch tiu gi tr sn xut theo gi sn xut nghin cu nh gi tc tng trng, c cu sn xut v hiu qu kinh doanh ca ngnh cng nghip c ngh)a khng nhiu. i vi nhng ngnh sn phm Nh nc khng khuyn khch v mun hn ch tiu dng hoc hng tiu dng sang hng khc th Nh nc nh ra mc thu tiu th sn phm cao nh: thuc l, ru bia,v.v... Nh vy tnh theo gi sn xut v hnh chung doanh nghip c tnh thm mt lng gi tr rt cao m khng phi do chi ph hoc qun l ca sn xut to ra. V d ngnh sn xut thuc l, nu tnh theo gi c bn t gi tr 8.758 t ng, thu tiu th l 4.892 t ng v tnh theo gi sn xut l 13.650 t ng, tng thm 4892 t ng (35,8%) ch do chnh sch thu ca Nh nc, khng lin quan n mc tiu sn xut ca doanh nghip. Ngc li vi nhng ngnh sn phm Nh nc u tin khuyn khch tiu th pht trin sn xut th Nh nc quy nh t l thu tiu th sn phm thp, thm ch bng khng. Khi gi tr sn xut theo gi c bn v gi sn xut s khng c cch bit ln. V d, ngnh khai thc qung, thu tiu th sn phm ch chim 0,91% trong gi tr sn xut tnh theo gi sn xut, ngnh dt 0,97%, ngnh may 0,39%, ngnh da, giy 0,2%, sn xut kim loi 0,87% (trong khi ngnh thuc l l 35,8%, ngnh ru bia l 27,5%). C cu thnh phn kinh t. nh gi c cu t trng bng ch tiu GTSX theo gi sn xut th khu vc doanh nghip nh nc v khu vc c vn u t nc ngoi c li th hn v yu t thu tiu th sn phm chim t trng ln. Thu tiu th sn phm tham gia vo tnh c cu ca khu vc ngoi quc doanh ch chim 1,64%; khu vc doanh nghip nh nc chim 5,58% v khu vc c vn u t nc ngoi chim 6,51%. Bi vy c cu t trng gia cc khu vc kinh t tnh theo ch tiu gi tr sn xut gi c bn phn nh ng thc cht c cu sn xut gia 3 khu vc, c bit s nh gi ng hn, st vi thc t hn cho khu vc ngoi quc doanh. C cu ngnh kinh t. Qua tnh ton s liu trn cho thy c 1 ngnh cp 1 v 8 ngnh cp 2 c t trng gn ging nhau gia gi c bn v gi sn xut, ngh)a l khng c nh hng g ng k khi yu t thu tiu th sn phm c tham gia hoc khng vo tnh c cu trong ni b ngnh cng nghip. C 1 ngnh cp 1 v 3 ngnh cp 3 c t trng gi tr sn xut theo gi c bn nh hn t trng tnh theo gi sn xut. y l nhng ngnh c t l thu sut ca thu tiu th sn phm mc rt cao, thuc nhm ngnh sn phm chu thu tiu th c bit nh: Thuc l, ru bia, hoc sn phm cn iu tit ngi mua nh sn xut t. C 1 ngnh cng nghip cp 1 v 17 ngnh cng nghip cp 2 c t trng ca gi tr sn xut theo gi c bn ln hn t trng ca gi tr sn xut theo gi sn xut. Nhng ngnh ny u l nhng ngnh khuyn khch tiu dng hoc xut khu, bi vy thu tiu th sn phm khng cao, thm ch mc thu sut bng khng. Tm li qua phn tch cc c cu ln ca cc ngnh cng nghip nh: c cu thnh phn kinh t, c cu ngnh kinh t, cho thy c cu tnh theo gi tr sn xut gi c bn phn nh chnh xc hn, st ng thc t hn vi nhng g din ra trong qu trnh hot ng sn xut kinh doanh ca ngnh, n khng b nh hng ca nhn t bn ngoi l chnh sch thu sn phm ca Nh nc. (1) Vi Vn Tun (2004) Bo co chuyn khoa hc: "kh nng ng dng phng php tnh gi tr sn xut, gi tr tng thm theo gi c bn trong ngnh cng nghip". (2) T y tr i, thut ng hng ha c hiu l hng ha vt cht (3) Phng php tnh gi tr sn xut c cp trong cun: "Phng php bin son H thng ti khon quc gia Vit Nam", Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003, v vy khng cp trong bi vit ny. --------------------- Ti liu tham kho 1. Phng php bin son H thng ti khon quc gia Vit Nam, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003; 2. Mt s thut ng thng k thng dng, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2004; 3. System of National Accounts 1993. 4. Handbook of Input - Output table compilation and analysis. United Nations, New York, 1999. Series F, No 74; 5. Vi Vn Tun (2004) Bo co chuyn khoa hc: "Kh nng ng dng phng php tnh gi tr sn xut, gi tr tng thm theo gi c bn trong ngnh cng nghip". 6. Vi Vn Tun (2005), Bo co chuyn khoa hc: "Phn tch s liu gi tr sn xut cng nghip theo gi c bn qua kt qu th nghim"; 7. Vi Vn Tun (2005), Bo co chuyn khoa hc: "Tnh th nghim gi tr sn xut theo gi c bn ngnh cng nghip"; 8. Ch bo co thng k nh k Ti khon quc gia, p dng i vi Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc trung ng. Ban hnh theo Quyt nh s 75/2003/Q-TCTK ngy 15 thng 01 nm 2003 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003. (*) Vin Khoa hc Thng k   rae>fxgj*nHssuy~^\0Ε ֗$a$gdg $x`a$gdd`gd$a$gdHb,^ln\Ε"$&*XZ\^bdhjųrna[PA=5=5=5jh\Uh\hghOJQJmH sH hghgOJQJ h0Jhgh0JOJQJh< hghCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hh*CJOJQJ^JaJ#hh*6CJOJQJ^JaJ&hh*6>*CJOJQJ^JaJ'hh*6@CJOJQJ^JaJ$hh*@CJOJQJ^JaJ"$Z\`bfhlnrtvxgd*gd*$a$gdgjnpvxh<jh\Uh\21h:p2b/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListN@N * Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&@@ *Footnote ReferenceH*lOl *noi dung)$ d<<1$`a$CJaJmH nHsH tH.@@AAABwBBBZCCDEFF-F.F0F1F3F4F6F7F9F:F=F00000000000I00I00I00I00I00I00I00I00I00000000000000000000000000000000@000@0I00@0I00@0I00@0I00I00( H.j =FK00\ lI00I00I00@0I00K00 BHjx(+,QSrax)PRv*8@0( B S ?BCEFIJMNQRUVZ[^_cdfgklnorswxz{ #$'(,-013478;<?@CDFGKLPRTUYZ\]_`efjknostyz}  !%&*+-.3478;=?@CDHIKLPQTUXY]^`aefijnorsvwz{ !"%&*+/03489=>CFHIKMPQTUYZ_`dehimnpqstxy|} #$'(+./02e f h m s t x y } ~       ! % & * + / 0 3 4 6 7 : ? B C F G K L P Q T U X Y \ ] c d g h k n o q u v z { } ~      % ( ) - . 1 2 5 6 9 : > ? C D H I L M P Q U V X Y ] ^ b j m n r s v w { | ~       ! # $ ' ( , - 1 2 6 7 ; < ? @ C D H I K L P Q S U Y Z ] ^ a b f g i j m n q r w x { |       " # ' ( + , 0 1 3 4 8 9 = > C D H K N O Q R U V [ \ ` a c d h i n p u v x y | }  !&()./124589<=@AFGIJMNQRUVXZ]^cdhilmopstxy}~  #$&'+,./1267:;ACGHKLNOSTVWYZ]^bcefjkoptuyz|} !"%&)*,/459:<>BCFGIJNOQRTUXY]^`aefjkoptuwx|}  "#'(,-126:=>ABDEJKMNQRVWYZ\]`aefhilmqrvwz{  "#'(,14589=>BCGHJKOPSTXY\]_adeijmnqruvz|  $&)*-/2367:;@ACDGHMNQRVWYZ\]`aefijoqtuwx{| !"%&)*.24589;<?@CDFGIJMNPQUVZ[^_cdijnpuvyz~ $%()+,/03478<=?@CDFGJORSVW[\^_bcfgijnosu{|  !%&()-.12458:kloprsuvyz|~ #$()-.3468>?CDHNPQUV\]`acdijnorsvwyz~ !#%&)*-.1267;<@ACEHILMQRUVYZ_`degimnrsvwz{  !$%)*-.2378=>ABDEGHLMPQTUWX\]abdfjknorsuvz{ $&SWX[\`aefijmnqrvwyz~ !"%&)*,-1256:;>?BCFGKLPQTUWX[\_`dehimnpqvwz{~  "$'(+,/0349:@BGHJKPQUWZ[abdeijmorsvw|}       ! & ' * + - . 3 4 7 8 ; < > D I J O P R S W X [ \ ` a d e j k n o r s v x z { !!!!! ! !!!!!!!!!"!#!%!&!)!*!-!/!2!3!6!7!:!;!>!?!C!D!H!I!M!N!Q!R!U!V![!\!`!a!d!e!j!k!m!n!p!q!t!u!y!z!|!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" " " """"""" "!"%"&"*"+"/"0"3"4"8"9"<"="A"B"G"H"J"M"O"P"S"T"X"Y"\"]"_"`"c"d"g"h"k"l"o"p"s"t"v"w"|"}"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""## # ############(#)#+#,#.#/#2#3#7#8#:#;#>#?#C#D#F#G#K#O#S#U#Z#[#^#`#c#d#h#i#l#m#q#s#w#x#{#|############################################################$$$$ $$$$$$$ $!$%$&$*$+$0$1$4$5$:$;$?$@$C$D$I$J$L$M$O$P$R$S$W$X$\$]$b$c$g$h$k$o$r$s$u$v$y$z$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % % %%%%%%%% %!%&%'%*%+%0%1%5%6%9%:%=%>%B%C%G%H%L%M%Q%R%V%W%Z%[%^%_%c%f%j%k%m%n%p%q%u%v%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&& & & &&&&&&&& &#&$&'&(&,&.&1&2&5&6&9&:&=&>&A&B&F&G&I&J&M&N&R&S&W&X&\&]&`&a&e&f&j&k&o&p&u&v&y&z&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ' '''''''''#'%'(')'-'.'0'1'3'4'6'7';'<'@'A'D'E'H'I'M'N'R'S'V'X'['\'_'`'b'c'f'g'j'l'q'r't'u'w'x'z'{'~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( ( ((((((((("(#(%(&()(*(-(.(1(2(5(6(:(;(>(?(B(C(F(G(K(L(P(Q(U(V(Y(Z(\(](`(b(f(g(j(k(n(o(s(t(v(w(z({(}(~((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))) ) )))))))) )")#)&)')*)+)/)0)3)4)8)9)<)=)@)A)C)D)I)J)M)N)R)S)X)Y)[)\)_)`)e)g)m)n)q)r)u)v)z){)~))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))**** * ***********!*"*$*%*(*)*+*,*0*1*6*7*;*<*?*@*B*C*F*G*L*M*Q*R*V*W*Z*[*_*`*c*d*g*h*k*l*p*r*v*w*z*{*****************************************************+++++ ++++++++++ +"+#+%+)+-+.+0+1+5+6+9+:+>+?+A+B+E+F+I+J+N+O+S+T+X+Y+\+]+a+c+f+g+k+l+o+p+s+t+w+x+|+}+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,,,,,,,,,,!,",&,',,,-,0,6,8,9,>,?,C,D,G,F=F ~L.i T Y{p $u)-:ke&R**+o,,,,,U-Y-(.+.00o2r2\3`34466r6 797=7u888899:;b<f<5=8=>>@@CCaDeDDDF.F.F0F0F1F1F3F4F6F7F9F:F=F3333333333333333333333333333333333333333333--.2j j -@.@AAEFF=FF.F.F0F0F1F1F3F4F6F7F9F:F=Fq2bg<\*@C$?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FA߇Data U1Table]vWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q