ࡱ> PROq` /bjbjqPqP 46::, ,10000000$2h40!00c0c0c0T(80c00c0c0c0 {@vC/dc0000,1c05/5c05c0<c000S0,1 VIN KHOA HC THNG K - 30 NM NHN LI Chng ng 30 nm l mt qung thi gian khng di i vi qu trnh xy dng v pht trin ca mt vin khoa hc, nhng cing l qu thi gian  xy dng mt Vin khoa hc u ngnh nh Vin Nghin cu Khoa hc Thng k. Trong 30 nm qua, nhiu th h cn b lnh o, cng chc ca Vin ng gp cng sc c c vin nghin cu khoa hc ca ngnh Thng k nh hin nay. Nhng nm qua, ngnh Thng k ngy cng pht trin v ln mnh, phc v ngy cng tt hn cc yu cu ca cc c quan lnh o ng, Nh nc v ca cc i tng s dng thng tin thng k trong nc v quc t. Qu trnh xy dng Vin gn lin vi qu trnh pht trin ca ngnh. Trong 30 nm qua, tuy c nhng lc thng trm, nhng nhn chung Vin Nghin cu Khoa hc Thng k n lc phn u thc hin cc chc nng Tng cc giao v trong nhng nm gn y c mt s i mi v chuyn bin tch cc. 1. Hot ng nghin cu khoa hc thng k ngy cng gn vi vic i mi v ci tin chuyn mn nghip v ca ngnh. Bn ti cp nh nc, nhiu ti cp tng cc v cp c s c trin khai nghin cu, ng gp vo vic gii quyt ni dung khoa hc ca cc vn nghip v ca ngnh. Hot ng nghin cu bm st hn, phc v trc tip hn nhng nhim v trng tm ca ngnh nh nghin cu h thng ch tiu thng k, phng php tnh cc ch tiu thng k quan trng, hon thin cc bng danh mc; hon thin phng php thu thp s liu,v.v& trn c s ng dng cc chun mc thng k quc t v thc tin Vit Nam. 2. Hot ng thng tin khoa hc l mt trong nhng mt cng tc quan trng ca Vin Nghin cu Khoa hc Thng k c duy tr trong nhiu nm v gn y bc u c y mnh. Hng nm, xut bn nh k 6 s Thng tin khoa hc thng k v t 3 n 4 s chuyn san nhm gii thiu kp thi cc kt qu khoa hc thng k v cc khoa hc khc c lin quan vi cht lng ngy cng cao v hnh thc p. T Thng tin khoa hc thng k v cc chuyn san tr thnh n,2RT`dtv@ B t v z | , . n p : < ` b 0 2 H J P R f h p t PTnpvx#h h CJOJQJ^JaJo( h h CJOJQJ^JaJhjJCJOJQJ^JaJhh5OJQJ^JaJhh 5OJQJ^JaJDRT ZL!$')+/////$a$gd $ a$gd $ dx`a$gd //jlLNlnxzhjvz\^.2bdvz~BD02pr & * 8 : &!U#h h CJOJQJ^JaJo( h h CJOJQJ^JaJVi ph bin v din n trao i nghip v thng k c ngh)a thit thc cho cn b nghip v trong v ngoi ngnh. Gn y Vin Khoa hc Thng k xut bn )a CD v hai loi n phm trn phc v thit thc cho bn c. 3. Hot ng qun l khoa hc c tng cng trn c s p dng cc vn bn php quy vo iu kin c th ca ngnh Thng k, c tc dng to iu kin v thc y cc hot ng nghin cu trin khai v gp phn nng cao cht lng cc ti nghin cu v a cc kt qu vo ng dng. 4. Cng tc o to bi dng v hp tc quc t trong nhng nm gn y cing c ch trng. Hng nm, Vin phi hp cht ch vi cc c s o to, nhn hng dn sinh vin thc tp, ging dy kim nhim v tham gia o to trn i hc. T nm 2001 n nay, thc hin ch trng ca ngnh, Vin m rng hp tc song phng vi nhiu c quan thng k di hnh thc kho st v trao i khoa hc gp phn nng cao mt bc trnh thng k nc ta. t c nhng kt qu nu trn, trc ht l nh s n lc ca nhiu th h cn b lnh o v cng chc ca Vin, s quan tm v ch o ca lnh o Tng cc, s hp tc ca cc n v trong v ngoi ngnh, c bit l s h tr, gip ca B Khoa hc v Cng ngh. Tuy nhin, so vi yu cu ca mt vin khoa hc u ngnh, Vin Nghin cu Khoa hc Thng k hin nay vn cn c khong cch, Vin cn n lc phn u nhiu hn na trn tt c cc mt sm sc m nhim v tr quan trng v nhiu ngh)a . Nhn dp Vin Nghin cu Khoa hc Thng k t chc k nim 30 nm ngy thnh lp, thay mt Ban Cn s ng v lnh o Tng cc ti nhit lit biu dng nhng kt qu t c, ng thi tin rng lnh o Vin v ton th cn b ca Vin sm khc phc nhng mt tn ti xy dng Vin Nghin cu Khoa hc Thng k ln mnh hn trong thi gian ti, thc hin thnh cng n i mi hot ng khoa hc thng k c Tng cc ph duyt, ng gp tch cc vo vic thc hin thnh cng nh hng pht trin thng k Vit Nam n nm 2010( &!*!>!@!!!!!!!!"" """","."R"T"z"|"""# #"#$#######$$"$8$:$$$$$$$$$$$%%&%*%D%F%%ɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɵɢ'h h @CJOJQJ^JaJo($h h @CJOJQJ^JaJ'h h @CJOJQJ^JaJo($h h @CJOJQJ^JaJ h h CJOJQJ^JaJ#h h CJOJQJ^JaJo(8%%%%%%&&6&:&`&d&&&&&&&''\'^'p'r'''''''''L(N((((())>)@)v)x)******,+.+:+<+H+J+++,,.,z,|,,,,,,-- ---ƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵ h h CJOJQJ^JaJ#h h CJOJQJ^JaJo($h h @CJOJQJ^JaJ'h h @CJOJQJ^JaJo(G-B-D---<.>..........."/&////////////////hh h<& jnh h CJOJQJ^JaJ#h h CJOJQJ^JaJo( h h CJOJQJ^JaJ!21h:p/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List6)*& 000000000000I0&!%-/ / /8@0( B S ?*/059<=?@CDIJNOSTYZ]^abefijopstxy{| #$'(*+./1267:<@AEFIJNOQRVWZ[_`cdfgijnostz{~ #$'(,.12679:=>ABEFKLNOSTY^cdfglmqrtuyz|~ $%'(*+-.1267:;=>BCGHKLPQUVZ[^_cdfglmrsvwz{~  "%&(),-01459;@ACDGHKLPQTUWX[\^_abdeijoptu{| #$'(+,1256<=@ACDIJMNRSXY[]cdhimnqruvz{  )-.238=ABEFHILMRSXY\]abefjkpqtuyz !$')*059:>?DEHIMNQRUVYZ^_bchiklnorswx{| #$&',-/025:;@AEFIJMNPQWXZ[`acdijoqtuxy}~       # % ( ) , - 1 2 5 6 9 : > ? C D F G J K N O T U Z [ ] _ a b e f j k n o s t x y { |      ! $ % ( ) - . 0 1 6 7 < = @ A D E H I M N R S V W \ ^ b c f h l m o p t u x y } ~     ! & ( , - / 0 2 3 7 8 ; < ? E K L O P U V X Y ] ^ c d f g k l p q u v z { ~        " # & ' ) * . / 3 4 7 8 < > @ A E F I J L M P Q T U X Y ] ^ a b f g j l n o r s v w z { ~     ! $ % ) * - . 3 4 6 7 ; @ C D G H J K Q R V X \ ] ` a c d g h l m p q v w z { ~   !$&*+.3679:>?ABFGJKOPSTWX]^bcghmnstwx{| #$()-.1378<=BCGHJKMNQRUVZ[_`dehinoqrtuyz~~"q ( ^ 3333333)*  V W $%12 q,jJ*eg<@ttp,NNttPP UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;Wingdings"q hʥڦF a a !242q HX+ ?q2VIN KHOA HC THNG K LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 $0 P \ ht| VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊLE THUY QUYNHNormalNGUYEN XUAN MAI5Microsoft Office Word@@h5@ca ՜.+,0 hp TCTK VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ Title !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFHIJKLMNQRoot Entry F{vSData 1Table$5WordDocument46SummaryInformation(?DocumentSummaryInformation8GCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q