ࡱ> <; u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  (8 +8 (8 +8 8 *8 8 *8  8 #8 )8  8  ( *8 8@ 8 `lSheet1TvNN)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng thDt Sn xut kim loi Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Hot ng dch v khc Cng nghip ch bin Sn xut cc SP t kim loi Xy dng Vn ti hng khng Sn xut thc phm v ungTng sPhn theo quy m lao ng Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc 50-199 ngi 200-299 ngi 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghip Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi"Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Thu sn TNG SCng nghip khai thc m 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn]S doanh nghip ti thi im 31/12/2004 phn theo quy m lao ng v phn theo ngnh kinh tR f \x* | vZ u'ɀ Hj7C2QT dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} /} } H J@ J@ J@                M 6 && '''''''''' ' #( #) #* #0 #1 #2 #3 #4 #5 ABf@@@@@(@@@̒@@L@ 7B@N@^@u@r@K@K@G@C@@ !+B@I@Y@j@@g@E@J@F@B@@ !,B r@"@5@@a@Y@(@@@@ @B (@X@`s@@Y@@@ BB @H@@a@p@@q@B@@@&@8@@ !-B M@@@,@ @@?@1@@ !.B @@?? !8B@U@@@B@?@@@@@ !/BP@E@_@@@m@>@:@@@ !B @h@@m@ί@@8@@~@>@ !%B@@H@0@h@@]@_@_@S@ !B9@@@@@?@@ !BX@=@Y@t@k@C@M@@@C@@ !B|@R@@_@P{@ x@Z@`c@e@\@@ !B@0@=@[@@Y@A@F@K@W@5@ !B@W@q@`@t@E@E@7@*@ !B@:@U@@z@k@8@9@$@@? !BĐ@]@x@y@@`@3@*@@? !LB1@?@@@ !B(@L@f@ x@`e@A@@@?@@ !B0@D@@f@Ѐ@q@F@B@;@*@ !B@G@d@@P|@X@X@Q@;@ !B@t@@>@g@R@*@"@@@? !"B@Y@@~@8@t@D@<@;@&@ !CB@>@@S@@r@``@7@1@3@@ D8 l ,@ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 @6 7 8 9 : ; < = > ? !B :@@@"@@?@ !! B!0w@,@I@`d@V@6@ @&@(@? "! B"h@@A@P@G@$@3@ @@ #!DB#S@?&@A@0@@?@@ $! B$ps@$@G@b@J@6@2@,@@ %!9B%}@0@G@ h@\@>@@@;@0@ &! B&@@@R@`k@(@0s@Q@R@N@D@? '!:B'B@@@3@ @ ( B( @p@ȇ@ w@D@0@,@@@? )!B)@k@@u@ @@??? *!B* d@H@8@5@@@0@(@@@ +#B+ @@@{@B@@r@r@@m@@^@@ ,EB,@@@@@@`@]@Q@;@? -!B-8@j@@@ c@@,@@@? .!FB.@%@@@@Ћ@W@U@K@7@ /!B/@=@2@@i@<@.@"@@ 0;B0@X@@\@r@;@>@$@@ 1B1@@@@@V@P@G@@@@ 2!B2@@f@P@ @v@I@=@0@ @@ 3!<B3@<@@[@w@@]@@.@$@"@ 4!$B4@??@?? 5!B5@ z@؃@0@e@?@5@1@(@ 6!B6e@H@@R@A@ @@@@@ 7GB7@>@@pr@R@$@(@@@@ 8!B8X@3@@Pp@@P@ @"@@@@ 9!B9D@@ @0@@@@?@? :!B:E@ @&@2@@ ;HB;.@@@@ <B<@@@P@y@J@@@5@"@ =!IB=H@Ps@@o@j@S@&@@@ >!JB>i@P@P@Q@@ ?!KB?@@a@`o@@k@;@@?? D lTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT@ A B C D E F G @!B@h@x@T@|@r@B@;@,@"@ A=BAr@@Q@Z@@Y@1@?? B>BB a@1@?@N@8@?@? C?BCp@J@R@V@A@@@@@ DBD|@Q@@^@e@J@2@4@"@@ E!BE@l@1@I@@P@F@0@2@"@@ F! BFm@J@Q@Y@@@@ G"%%%$$$$$$ TTTTTTT>@ GG7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@WY@ ƒ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*,-./012456789:Root Entry F@)TWorkbookTSummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83