ࡱ> <; u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  (8 +8 (8 +8 8 8 +8 *8  8 #8 )8  8 8@ 8 `Sheet1TvNN)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng thDt Sn xut kim loi Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Hot ng dch v khc Cng nghip ch bin Sn xut cc SP t kim loi Xy dng Vn ti hng khng Sn xut thc phm v ung]S doanh nghip ti thi im 31/12/2003 phn theo quy m lao ng v phn theo ngnh kinh tTng sPhn theo quy m lao ng Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc 50-199 ngi 200-299 ngi 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghip Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi"Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Thu sn TNG SCng nghip khai thc m 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnRR  \x t TvNV u'ɀ H7CQ U dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} /} } H J@ J@ J@                & 7 $' %(%%%%%%%% % #) #* #+ #1 #2 #3 #4 #5 #6 BB@@@@@@@t@`@L@ 8BX@N@X@Pr@r@G@@P@F@A@@ !,B@K@V@c@g@C@O@D@@@@ !-< p@@&@a@X@ @@@@  A$ @T@px@@@Y@ @@ CB @B@_@@ p@C@@@.@6@@ !.B J@@@&@"@?@?1@@ !/~ @ ~ ? ~ ? !90P@@ @.@=@@@~ @ !0<x@@@\@`}@`k@A@9@,@@  !B@@\@S@6@H@@@@P{@=@ !%<@ @ԓ@,@@V@@`@^@Q@  !~ :@0@@@@@@@  !B @7@R@p@@g@A@I@B@@@@ !B@C@W@r@r@@X@_@d@X@@ !Bx@@1@S@Q@:@>@I@@X@3@ !<@K@l@Ѐ@0p@B@A@:@$@  !<@@5@N@u@@h@7@4@*@@  !6@M@o@r@]@3@*@@  !M~ $@ @@ !<@G@ `@s@e@@@@@9@ @  !<x@=@\@z@@m@D@?@8@$@  !<@9@a@@w@S@W@P@>@  !Bp@@:@`@S@(@"@@@? !"<@Q@s@8@@p@@@:@6@"@  !D<~@(@Q@k@]@<@*@5@@ D l ,@ TTTXdTTZdXTXdTTTXXVTXXXTX ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 @6 7 8 9 : ; < = > ? !~ 1@ @ @@ ?@  !! B!q@*@B@[@@S@0@&@@.@? "! <"b@@2@F@D@"@2@$@@ " #!E<#O@?@<@.@@@@@ # $! <$Pp@@E@]@M@$@.@*@@ $ %!:<%`z@&@B@f@@Z@:@A@4@*@ % &! B& @N@@f@0@q@@P@K@O@4@? '!;$';@@@.@@' ( B(o@F@@Q@Q@A@1@&@@@? )!$)[@ @G@H@@))??) ~ ) ? *!<* b@B@7@4@@@1@$@@@ * +#B+@@<@@@Pp@Pq@m@\@@ ,FB,@:@@ݼ@ؐ@c@]@R@;@ -!<-@T@4@d@`@$@&@"@@ - .!G<.@@@@P@\@W@L@6@ . /!</T@@~@@i@?@*@"@@ / 0<B0@8@@@ p@>@7@(@@? 1B1@Pw@@̚@@@X@R@G@:@@ 2!B2Ơ@^@~@@u@L@C@1@@? 3!=<3@(@@R@@q@[@ @1@&@ @ 3 4!$~ 4@4~ 4?4~ 4?44??4 ~ 4 ? 5!B5@m@{@ v@@b@@@2@.@"@@ 6!$6K@@1@1@@ 66@@@ 7HB7x@7@@o@H@"@ @@@@ 8!B8@4@Ѕ@m@E@@@@@@ 9!~ 90@969?@@@???? :!$:2@@@"@@: ;I$;2@@@@@; <B<$@@@@u@G@<@4@@ =!J6=@d@f@c@@Q@ @@@ = >!K$>`@@@L@C@@> ?!L0?y@@Q@c@d@3@?? ? Dz lpTXXXXTJTnXTTXXXTTTXT`TT`JJTVJ@ A B C D E F G @!<@@h@@@n@C@5@1@@ @ A>*A`g@F@R@N@"@?A B?*BV@"@3@F@.@@B~ B? B C@<Ck@F@K@R@B@@@@@ C DBDt@E@@S@]@G@0@.@"@@ E!<Ec@"@9@G@C@*@,@"@@ E F! 0F e@A@J@Q@"@@? F G""""""" XNbXTXR>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@WY@<՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*,-./012456789:Root Entry FTWorkbookUSummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83