ࡱ> 98 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 (8@ (8 +8 (8 +8 8 8 *8@ )8 *8  ( +< (< +< (< < < ( #8 8 `)Sheet1TCC8Doanh thu thun ca doanh nghip phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT ng Thu sn Cng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao TNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc Xy dng 'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Khch sn v nh hng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Hot ng dch v khc KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnJ PX u'ɀ M'6A@%KN dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} 0} } MJ@J@J@ @@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++ *"$@@D@H@L@P@ " 0$t(Af+AZHާW#+o) 1ؿ@m@@@#n@ @@c@@$K7@ x@@ؑ@@$5^I@ #$ z@@T@0@#A $ @[@@B@ #E@ ۰@@@a@ $Ss@ @2@@ m@ $+@ 2 y@v@0@@ %ˡEsΓ@ @x@@@$ףp=*@ 3AAAzABA#񒫎"A 4$@@@@0f@%{A @@@(@$o@ 5@@@8@@%|?5Ƅ@ @@@@@$">d@ $@b@@e@@$ A@@H@@$d;Oͧ@ ]@ٻ@5@@$-oM@ @2@@,@$@ BX@@L@p@$ r蚚@ @@@@t@$V@ >@j@@@$v@ @I@T@@@@$E@ %@O@;@@%(@ &@m@o@@%vk@ 6@{@@r@$?5^@ @@P@5@$tD@D l 26BBB6BBBBBBBBBB6BBBBBBBBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ @@@@ $v2 @ !!V@@@_@!$QP@ "7"x@\@$@@"$ʡEve@ #8#7@@@V@#%}?5^@ $'$@@@@@$%sh|n@ %%@@@_@%$uf@ &(&9@>@B@Q@&%-g@ ''@*@/@ @'&B` @ ((@u@,@@($Dl'.@ ))@\@@J@)$O.Φ@ *9*`@/@@4@*#V-J@ ++A:Ah5A6l#+&ʡ #A ,,g@ @@@o@,$d;OK]@ -:-p- AAAPQA-$VA ..@ @U@`4@@@.$Qt@ /;/9@@F@,@/'K4@ 00T@`@ @@0&nY@ 11 @@@@1$sh휮@ 2)2Z@0@ܾ@@2(Zd;/U@ 3*3l@@@@3(oZ@ 4$4@)@@@@$ۻv 5+5@@@@@5(/A@ 6<6@@@@ @6'FZ@ 77]@@@@7$NbXiV@ 88*@+@@@8$ `@ 99"@B@I@i@9$A`Ȃ@ :=$:$@&@A@E@'u@ ;;@@@j@;&9v>J@ <><x@?@@@<$㥛 @ =?$=_@@`@ j@n@$q@ >@>l@`{@@ȏ@>(v&@ ?,?@N@@@?(Pn@D lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6BBBBB6BB6B@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@ @-@p@j@o@0u@@'Zd;-{@ A.A|@X@v@|@A'T㥛׈@ B/B@8@@@B'V-*@ C C@@@(@C&+93@ D!Dx@x@l@@D$L7A`@ EAE@d@@R@Z@d@E(v;e@F!!!!!)BBBBBB>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@6@| ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./1234567Root Entry F&WTWorkbookrNSummaryInformation((DocumentSummaryInformation80