ࡱ> 87 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( (8 +8 (8 +8 (8@ *8@ ( *8 )8 ( +< +< (< (< 8 #8 `Sheet1TDD1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Hot ng khoa hc v cng ngh Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc T ngTNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh @Vn sn xut kinh doanh bnh qun hng nm ca cc doanh nghip phn theo ngnh kinh tKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhnJ r\x x D: u'ɀ H6$@JvM dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} /} } HJJ, @@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ A B&&&& '4$@@D@H@L@P@! 5^<zcH6R*_"KT>A 6@@%@w@`@"G#@ $@@:@@#IA @@@@$GzԷ@  Р@`@d@@ %Zd@ ! `l@@@`@ }@ "Z@ Z@p@@o@ #@ `@@[@E@ $+z@ 7 q@p@Py@@ $Cl簉@ @@@ @#1@ " AdAHAA%V-A #@v@}@@S@#@ @\@«@w@#L7A@ $@L@@@s@$n8R@ 8@2@@@#Fl@ p@@@I@$Z@ @(@@j@$?5^@ ݶ@=@@@$~j@ $8@@@Q@$YD)A C@@@@@$J +@ @@@r@*@$@ $@@E@@$[W @@ #@@$jtG@ %@@U@@$-崙@ &@(@@@#/t-@ 9@ڷ@@6@#K:@ F@֧@*@h@$O.ϫ@D l 2BB6BBBBBBBBBBBBBBB6BB6BBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ h@@F@@ $-@ ! !I@@@@!$1@ " :"L@@@@t@"$væ@ # ;#@p@'@@#$S@ $ '$$Z@@@@# % %@z@@@@%#+@ & ($&@$@3@O@$A@ ''@b@y@P@'"5^I,@ ( $(?@ @@h@$ ) )'@@A@@)$bX9s@ *)*@P+@0@@*%\BA ++W Ah A A A+" r2A , $,)@@@)@$ - <-@i@@PR@-$;OA . .8AP@@@.$ r@ /*/@s@@7@@@/%Sm@ 00@@@=@@0"Q7@ 1 1@s@@@1$V-b@ 2 +$2@1@K@@$gQ 3 ,3@@@@3#Mbp @ 4 $4P@@H@@#' 5 -5'@@@=@5$uT@ 6=6\ A AXAA6"Q<$A 7 7` AArAA7#,#A 8 8D@@@@8$Xq@ 9 9\@py@@^@9$~j(@ :.:@4@C@1@:%Zd;O$@ ;;@ @ @ @;"mi@ < ><1@@@@]@<$n@ = ?=``@a@ f@0p@=$X9v{@ > @>d@`@@@>$x&1-@ ? /?@@@@`@?#n@Dx lBBBB6B6B6BBB6BBBBB6B6BBBBBBBBBB@@A@B@C@D@E@F@G @0$@g@h@q@s@"@ A1A}@@@@A"h|?@ B2B@@Ҩ@`@B",]@ CC̒@@@Ԙ@C"PnR@ D D@L@@ @D$V-]ҭ@ E 3Ea@Z@b@ s@E$NbX9z@FGJ6BBBBB>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@W 4@՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%&()*+,-.0123456Root Entry F rSWorkbookMSummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/