ࡱ> 43 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==L8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( +8 (8 +8 (8 +8@ *8@ ( *8 #8 ( 8 8 `Sheet1TZR3 A@@ NN H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C Mau ng Bc B Ty Nguyn ng Nam B ng bng sng Hng Ty Bc B Duyn hi Nam Trung B  ng bng sng Cu Long  Khng xc nh C NC in Bin Bc Trung B k Nng Hu GiangNgi ETng s lao ng trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo a phngR 3 Ol / [ :h C u'ɀ [)2<B dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} } } [J@J@J@ @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ L M "K#### J$@@D@H@L@P@! E$.J;f/` @$N4v9D>zO\=6A $_A<Ad"AT%Aւ/ $x@@g@@`@ $ @@@`@@ $ @ U@@@@ $ @@@@E@`#@@ $ AAA' A A $ @@@@P@@%@ $@@`@6@X@ $)@@c@@@k@ $`*@@@``@ @ $@@@@@@@ =$A)AHA sAHgA $@F@@@&@@ $@@3@A@+@ $X@@@f@@ $@o@j@@@ $@@@@@@@j@ $K@@@@@ $@`@@]@8@@ $@@k@ @@ $P @P@ @,@ A $@@@@@J@@@ $H@@@g@B@ A$@@@@@ n@`@ $˽@@.@@@Dl.266666666666666666666666666 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ F ~ >@ !$!@@@@@ "$"i@K@@@@y@ #G$#AA8 AA@A $$$V@ @0?@p@y@ %$%@@l@@@@@ &$&k@@@@R@@ '$'@@{@{@@@q@ ($(@i@f@@@ )$)@@@@`b@@ *B$* AAA܂AA +$+@0@@%@@@ , $,@Z@@ @ @`@ -!$-5@U@@@@@ ."$.@@ @0@0@ /#$/C@n@@c@@`@ 0$$0_@`"@@@`R@@ 1>$10@@XAA,A 2%$2@^@@>@)@ 3&$3x@9@@`\@@ 4'$4`@!@@ 7@ @ 5H5~ 5@ 6($6@@@@@ 7?$7N!L(5A&jx> 8)$8q@@@@@ 9*$98@@@@S@ :+$:@]@@`@@@ ;,$;@@@@`@ <-$<AHA@^A|AlA =.$=NAHaA A"AA >/$>@$@ @@F@ ?0$?t(A-+AAftH4AD0 l.66666666666666666666.666666666@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@PQRSTUVWXYZ @C$@p A@A(A(AA A1$Aj@p@`@@@ B2$B@2@@@[@@ C3$C@@@@@@u@ D4$D@X@@@@ E5$E$@@@%@@ F6$F@@+@@ @ G7$G@@@@@v@@@ H8$H@T@@T@O@ I9$In@ @@Z@W@ JIJ~ J@ K:$KF@@?@l@~@ L;$L@@@@;@ M<$Mr@@@@;@@@@ ND$N A}AAAPAOPQRSTUVWXYZ:06666666666.6666V>( R C A@ Ia8J]`<ZR C A@}- ]` ZR C A@4-6]` >@7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@5@@pQ՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"$%&'()*,-./012Root Entry F0^ySWorkbookDSummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+