ࡱ> 76 u'ɀ\pNGUYEN XUAN MAI Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  8 (8@ (8 +x (8 (x +x (x )8 8 +8@ +8 *8 +8 #8 8 `,Sheet1TVDD Doanh nghip 1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghiKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lc>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn6Cho thu my mc thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Cng nghip ch bin Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dngKhch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dngCc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc Nng nghip v lm nghip & Khai thc v khai thc cc m khc % Sn xut thc phm v ung * Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo ) SX xe c ng c, r-moc Vn ti ng b v ng ng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (% Cc hot ng lin quan n my tnh $TNG Sphn theo ngnh kinh tPS doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm J X .0^ 8H" u'ɀ G*6H?HJ dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} 3} } GJ@J@J@   @ C B &&&& %$!@@!D@!H@!L@!P@""""# A$@<@@@$f@ 8$@X@`@X@$@ $@@@@@@ $t@0r@s@p@r@ $$ *@@΢@@$(@ %$ z@Ѓ@x@@$@ $ C@D@G@J@M@ $ @@@@@ &$ 9@A@I@P@"@U@ 9$v@h@`@x@"P@ '$O@ @@@$ @ :$:@@@@"@ ;$8@<@8@:@"9@ ($y@~@@ @"X@ $@؇@(@@|@ $ p@@s@0v@x@@ $0@@ؐ@@@ $ x@~@@@@@ $p@y@@@Đ@ $&@(@*@$@1@ $y@@@@@(@ $0}@@@0@x@0@ $@@@T@@@ )$]@ e@k@p@"@t@ *$x@ @X@@"@ $m@pt@x@~@@ $@@(@1@:@Dl 266666666666666666666666666 !"@#$%&'()*+,-./01234@56789:;<=>? $ d@h@`n@q@0w@ !$!W@Y@@^@b@h@ "$"F@I@O@O@S@ #<$# f@ k@q@Pp@"ps@ $+$$p@pt@Pw@`z@"}@ %$%x@P@،@ @@@ &,$&@*@.@;@"B@ '$'\@ c@ g@o@ @ ($(.@=@G@[@@ )$)@X@_@@a@ b@ d@ *-$*>@=@@@$ @ +$+"@<@6@@@ ,$,@ư@@@8@ -$-@@(@@@%@ .$.h@@}@T@@ /.$/@ʢ@6@@$@ 0$0@@T@@@ 1=$1P@@l@Ơ@"@ 2/$2 t@x@`{@@"@ 30$3@@@@"@ 4$4p|@ @x@@@ 51$5*@:@C@K@"e@ 62$68@$@L@x@$@ 7$7@`@@@X@ 8$8(@.@.@0@D@ 9$9@,@.@2@E@ :>$:@ @(@2@$.@ ; $;|@&@F@$@@ <?$<i@`u@|@@"H@ =!$=D@G@T@`@i@ >@$>@V@@g@r@y@"@ ?3$?X@T@@@"h@D@ l6666666666666666666666666666666@ABCDEF@ @4$@@S@U@_@`g@$r@ A5$A9@G@@T@V@$ a@ B6$B^@b@f@k@$p@ C"$Ce@l@p@t@|@ D#$DU@@_@@a@c@@l@ E7$EU@X@``@ e@"m@F x666666>@ 7 Oh+'0@H\t ltphuong NGUYEN XUAN MAIMicrosoft Excel@XI@ j՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-/012345Root Entry FJxSWorkbookQKSummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.