ࡱ> #" u'ɀ\pNGUYEN THI HONG HAI Ba==,k:8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  A A A ( A"<@ A"< A" A ( A"8 Q#< A# Q< Q#< Q+< Q#< Q < A# Q< Q#< Q< Q+< Q< A#< A# A# A" A# A# A# A A# A# A A A"< A"8 Normal_07ThuongmaiNormal_XK 94-96`d Sheet1T!Mt s mt hng xut khu ch yuThan Go Du th C ph (Nhn)Ht tiuCao suHt iuCh Giy, dp Hng dt, may Hng my tre Hng thy sn(M kh) Nghn tnTriu la MTc tng bnh qun nm - % 1986 - 200517.9(*) 26.4(**) 18.7(**) 1986 -1990 40.7(***) 22.5(***) 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 (*) Thi k 1990 - 2005; (**) Thi k 1987 - 2005; (***) Thi k 1987 - 2005."O k^ u'ɀ &$!" dMbP?_*+%"??U} I } m} } } } } $ } I } } I } } } $ & @  @            3              88888888 8 999 @@`@ ~ !8@"Mb @"r@#_@"N@ "ʡEs @~ $@ %!rh;@ $K7Z@ @ m@^@ ~ !:@"jt@"vJC@~ #g@"h|?&@ "1Z#@~ &l@ %T㥛`?@ $`@@u@V@ ~ !A@"L7A`@"@#`@" -@ "K7#@~ &d@ %MBB@~ $Ab@$ @@0@'@!L@ "NbX94@ "DlL@~ #]@ "x&1.@ "X96#@ &@%0K@ $xi@6 @@`@'r@!V@"@"R@#~@ "~jt0@ "m,@~ &@ %;OE@ $Mm@$ @T@$@'@(@W@ )n@0@ "K7yO@ #B>٬z@ "Zd;@ "8@$@ *Zd;ߏ%@~ *@$ @\@h@'F@(]@ )FX6@ "S{T@~ #(@ "v)@ "Mbx0@~ &R@ *S-@ *-:s@$ $@`@@' @(^@ )X9v-@ " *X@~ #Ѝ@ "V-25@ "vQ@~ &9@ *#~j5@~ *@*(@(@@'%@(f@)@"/$`@~ #P@"n7@ "?5^I^@~ &@ *V1@ *#~j9@0,@ @@'@(o@) @"A@#/L F3@~ "j@ "bX9r@ &@* @*W@ N0@~@v@'@(q@"ɣ@)@#0@"7@"@$@+ @ $"Å@<4@@@'@(x@"L@)@#@"@@ "1Z@ &WA+@ $Zd;o@H8@@$@'@(w@"@)g@#@"@@"@&@ +x&aB@~ $Њ@<<@v@@'@( ~@"0@)pp@#@"B@ "!rh@ &QTA+L@ $~jtl@<@@f@*@' @(@#p@)@"@"µ@ #I @ &1A+ W@ *@TD@,İ@,@ W@-@.L@.@.@.@.`A&!A&#@$A,A TH@,@,H@ {@-@.@.5@..@.@S@.A&X@&@&ѭA TL@,^@,ĭ@ @-h@.޼@.@.@.@.@&9A&@& A TP@,@,@ @ @-x@.@.A@.@.j@.mA&A&@&O A TT@,@,@ @-@.@[@.@.@@.+@.aA&A&@&aA 888888888888 /0[.11@0s,(9@ 0149@08@0@ 0~ 0@ 0kF?@ 2ߴO8@ 2}'"@ 2 .U_no?.4.%W@.4W>M@.@G@.@ .~ ."@ .`# @ &8݈.@ & Wl@ & .P]=@.춂@.|iUa7@41y6@.2K--@.@ss)@.?@.@[ @ .4PT@ &iJ]H@ &X!" &$- 5@ .E@.dߨ'@.HÈL.@4H <8@.$F`.@.z3E-@.B@V*'@.vz:8@ . +B@ &P o{Z1@~ &<@ &2@ . weD@..8.!@.Y@4L +@.8@.tj0@.xZp$ :@.061t#@ .l"9/@ &D_ƨ4@ &pL,@ &ʃ>*@Dl$8 DdzlzzXXXXX. !"#$% 5555 !7 "7 #7$6%6d >@  7 Oh+'0@Hd NGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIMicrosoft Excel@lx@sy՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets !Root Entry FWorkbook3#SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8