ࡱ> @ bjbjFF (,,28RL<tttttttt$uR5x8tu8tt2s2s2s]t2st2s2s2s ۣxp2snst0t2sx:rx2sx2s<2s8t8tD $(s S LC CCH XEM T VI V PHNG PHP PHN TCH X HI HC CA NGI XA Hong Minh Thin Mn t vi ca ngi ng tn ti hng nghn nm lun lun l vn tranh ci: khoa hc hay m tn? tin c hay khng tin? c mt cht gi tr g khng?... S tn ti ca n n ngy hm nay chng t n c gi tr no vi loi ngi. Trc ht mn t vi nhm vo ng tm l cn bn nht ca loi ngi l ham mun bit v qu kh, hin ti v tng lai ca mnh, nn n lun hp dn; th hai n khng gii quyt c rnh mch vn  nh ton hc nn lun to tm l nghi ng l m tn. Chng ti khng hy vng i vo gii quyt trn vn cc vn  m ch a ra mt gc nhn mi vi mn T vi gn vi khoa hc v nghip v thng k c th gp phn no nhn nhn gi tr thc ca mn t vi hay c th c gi g cho chng ta khi tc nghip m thi! Mn t vi do mt hc gi i Tng bn Trung Quc sng to nn, l Trn on hiu Hy Di (ngay tn hiu ca ng cing c bit huyn b v l hai t kh hiu nht ca Lo t trong cun o c Kinh cu: Nhn m khng thy gi l Di, Nghe m khng thu gi l Hy ); nghe ni ng da vo Kinh Dch v thuyt m Dng ngi hnh m xy dng ln mn T vi, nhng khng h c gii thch ti sao li th v cch thc th no?. Tuy nhin, qua hng nghn nm th cch lp l s cing khng c thay i g nhiu v ch da vo cc thng s sau: gi sinh, ngy sinh, thng sinh, nm sinh v nam hay n m thi! vi thng tin t i nh vy m c th gii p cc vn phc tp (nh s phn, v chng, con ci, ti chnh, bnh tt, i li, bn b, ngh nghip, t ai nh ca,...) ca i ngi th tht l hp dn. Song tht s mi ngi khi xem T vi nhm mc ch g l mt cu hi cn t ra, chng ti tm phn loi thnh cc nhu cu xem T vi nh sau: - Xem bit v qu kh, hin ti, tng lai, (v tin tng), - Xem c thm thng tin tham kho cho mt quyt nh thc tin v cuc sng, - Xem chi thi, - Xem v n hp dn v nu c g s dng c th s dng cho cuc sng nh ci xin, lm nh,... -... Phn ng ngi xem T vi ri vo nhm th t, tuy vy theo chng ti th nhng ngi xem nhm th hai gn vi gi tr thc ca T vi hn c v cing l chnh ca bi vit ny. T nhng thng tin c nhn d dng lp nn l s t vi ca i tng v c sn mi cun sch T vi hoc s dng mt phn mm sn c trn cc trang WEB v c bn c hnh thc 12 cung nh sau: Huynh 14Mnh 4Ph mu 124Phc c 114Phu th 24in trch 94T tc 34Quan lc 84Ti bch 44Tt ch 54Thin di 64N bc 74 ( y chng ti khng a ra v d y mt l s T vi v khng cn thit vi bi vit ny) Chng ti tm chuyn dch ngh)a s lc cc t trong cc (T vi gi l cung) sang ngh)a thng thng l: - Mnh - s phn, (s mnh, bn mnh...) - Huynh - anh em, (mi quan h,..) - Phu th - v chng, mi quan h tng t... - T tc - con ci, (mi quan h tng t...) - Ti bch - ti chnh (kh nng thu nhp chi tiu),... - Tt ch - bnh tt, (cc quan h vi bnh tt...) - Thin di - i li, (di c...) - N bc - bn b (ngi lm, ngi ,...), - Quan lc - ngh nghip (ni lm vic, chc v...), - in trch - nh t,... - Phc c (truyn thng, m m...), - Ph mu - cha m.... Ni hm ca cc khi nim ny trong t vi c th a dng v phc tp hn, thng mang tnh tng hp hn li suy ngh) tch bch hin nay v cc khi nim trn v rt kh chuyn ht ngh)a m ngn gn, tin cho bi vit, nn mong bn c thng cm cho cch chuyn ngh)a lm dng d bt b ny; 12 khi nim ny t ra rt gn gii v ph bin vi mi ngi tr hai cung: s phn v phc c l tm linh, v chng l cc khi nim x hi hc kh (ng hn l khng th) nh lng. Ti bi vit ny chng ti khng i vo vic an hn mt trm sao vo cc cung; cn cc s 4, 14, 24,... cc i hn 4-13 tui, 14-23 tui, 24-33 tui... l khong thi gian tui ca i tng c xem xt tng ng vi cc cung c ghi s (Trong t vi c 5 loi xut pht l 2, 3, 4, 5, 6 - v d ny l 4). V khng tin i vo cc k thut lp nn mong bn c tin tng v chp nhn cch gii thiu s lc ny, ch gii thiu cc cung vi cc thng tin t i nh vy. Trc ht xin gii thiu cch xem mt cung trong mn t vi. xem mt cung trong mn t vi ti thiu (trong t vi th phc tp v nhiu cch xem hn) cn phi kt hp xem cc cung: trc chiu, tam hp chiu v cung gip. r cc khi nim trc chiu, hp chiu hay gip ta xt v d sau: V d 1, nh xem cung tt ch ( bit bnh tt) th phi xem thm cung ph mu l cung trc chiu, cung in trch v cung huynh l hai cung hp chiu, cung ti bch v cung thin di l hai cung gip k. C ngh)a bit v mt cung bnh tt th cn xem ti thiu su cung: bn thn cung bnh tt v cc cung cha m, anh em, nh t, ti chnh, i li. Theo ngn ng hin nay c th ni nh sau: mun bit bnh tt ca i tng cn bit thm mi quan h ca i tng vi cha m, nh t, anh em, ti chnh v kh nng i li. Hay ni c th hn l bnh tt ca mi con ngi lin quan n nm yu t na l: 1- Cha m, 2- Anh em, 3- Nh t, 4- Ti chnh, 5- Kh nng i li (xem s trn) Vi kin thc ph thng ngy nay th ai cing hiu rng cha m vi bnh di truyn, bnh truyn nhim hay cch thc nui dng con,... c th l ngun gy bnh cho con ci, ngc li th con ci s c th khng c cc bnh di truyn, ly nhim m b m i tng khng c; thm na b m l thn nhn c trch nhim nui dng v h tr chnh cho con ci khi c bnh tt...; anh em vi cng huyt thng, mi trng sng v tip xc ln nhau cing nh vy...; nh t l mi trng sng cn bn ca con ngi c th l ngun gc cc bnh tt ny sinh nh do km v sinh, cht chi, nhim...; kh nng ti chnh trong trng hp i tng mc bnh tt l kh nng chi tr cho cha bnh, b dng sc kho..., kh nng i li l kh nng tip cn ni cha bnh hay tip cn ngun bnh... l cc yu t tc ng n bnh tt cho con ngi trong ba mc: kh nng mc hay khng, kh nng cha tr nh th no, kh nng tip cn dch v khm cha bnh ra sao,... Ngy nay d cuc sng nhiu thay i th bnh tt v kh nng qua khi bnh tt vn ph thuc rt nhiu vo nm yu t trn v gia chng c mi tng quan m ngi xa qua phng cch xem t vi cho l quyt nh c cn ni theo ngn ng thng k ngy nay l chng c tng quan cht ! Tht khng c g khc bit g nhiu lm! Ngy nay, khi gp phi vn bnh tt mi c nhn cha chc JL   V X  , . &>BrtX\ͻxxxxxxxxxxxxxxxxx hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJhP5CJOJQJ^JaJ#hh9>5CJOJQJ^JaJ#hhP5CJOJQJ^JaJhhP5OJQJ^JaJhh9>5OJQJ^JaJ+L & $$Ifa$gd$a$gd $p^pa$gd $`a$gdBF6 $p^pa$gd$a$gd \lnfh~ *4 (4>NXhǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶ hhPCJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ&hhP56CJOJQJ^JaJ&hhP.56CJOJQJ^JaJH &Rkd$$Ifl\O [a]@ t0644 la^ $$Ifa$gd&(6<>PVpddddd $$Ifa$gdkd$$Ifl4FO [a]` t06  44 la^VXjppdddddddd $$Ifa$gdkd$$Ifl4FO [a]  t06  44 la^ hp~vHLNZ\lrDFHXZjp & ( : @ v | ﷤﷤$hhP.@CJOJQJ^JaJ$hhP@CJOJQJ^JaJ'hhP.6@CJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ<vLF ^VVVVVVVV$a$gdkd$$Ifl\O [a]@ t0644 la^ z !|!!!*")+00001`1[ `6`h````Rbcddee$a$gd !!!(!*!D!F!^!`!v!~!!!!!!!!!!!""("*"""####v$x$ %%N%P%%%%%&&&&&&&&&ɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɥ$hhP@CJOJQJ^JaJ$hhP.@CJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ$hhP.@CJOJQJ^JaJ$hhP@CJOJQJ^JaJ9&'''(6(X(Z(0)2)))*r*t***++&+(+++++++(,*,J,L,,, -"-..j.|...../ /////0000Ƶ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ&hhP.56CJOJQJ^JaJ$hhP.@CJOJQJ^JaJ$hhP@CJOJQJ^JaJ400000001111"1$1(1*101216181:1J1L1N1R1X1Z1`122`2b222,3.3z3|3F4H444445555556666884868r8t888&;(;x;ﱿ￱ hhP.CJOJQJ^JaJhd!CJOJQJ^JaJ hd!hd!CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ?x;z;;;;XXX.Y0YYYYYYY ZZZZ[[[[[[,\.\J\L\\\\\\\&](]]](^*^4^6^r^v^^^^^^^J_L_v_x_`&`(`.`0`6`h`l`````ba hh9>CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJU hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJD c cch nhn ton din hn ngi xa gii quyt n nh xt ton din cc kh nng sau: kh nng ti chnh p ng cho nhu cu khm cha bnh ra sao, kh nng i li th no tip cn ni khm cha kp thi, ng ni, ng ch,..., ngun gc bnh tt t u, kh nng h tr ca ngi thn ra sao... Cn chng ta khi c tin hnh cc cng tc nghip v, cc kho st hay iu tra c lin quan n vn bnh tt th y l mt gi rt ng ch . V d 2: cung mnh y th cn xem thm cc cung: Thin Di l cung trc chiu, cung Ti bch, cung Quan lc l cc cung hp chiu, v hai cung: Huynh , Ph mu l cc cung gip cnh cung Mnh. Nh vy, nu gii ngh)a theo ngn ng hin nay th ta c th ni nh sau: mun bit s phn ca i tng th cn bit v vn i li (di c, hay thay i v tr a l...), vn kh nng ti chnh (thu nhp, chi tiu...), vn ngh nghip chc v v cc nh hng ca cha m, anh em vi i tng! Hay ni c th hn l s phn mi con ngi lin quan cht n nm yu t khc l: 1- i lai. 2- Ngh nghip, chc v, 3- Ti chnh, 4- Anh em, 5- Cha m, Du rng xa v nay cc chun mc v cuc sng c th thay i nhng cc vn thit yu, gn gii nh trn vn l cc yu t cn bn cho nh gi v con ngi, d hiu v d chp nhn, nh ta vn thng ni: - "Anh A nh di c (thin di) n ni mi m thay i hn cuc i, ch y th kh m ngc u ln c!" - Trong T vi l nh cung Thin di tt chng! - "Anh B nh ln chc v m i i!" - Nh cung Quan lc tt chng! - "Ch B nh c thu nhp cao m mun g c ny!" - Nh cung Ti bch chng? - "Cu y nh B m thi!" - Nh cung Ph mu chng? - "C y c anh em hi ngoi gip cho m!" - Nh cung Huynh chng? -... l cc cch ni i thng ngy nay tch bch cc yu t tc ng, nhng m hng nghn nm trc ngi xa (Tin sinh Trn on) a cc vn nh vy vo trong tm quan st cho mt vn th qu tht l c sc v bt ng! Khng phi mt yu t m t ra l nm yu t tc ng! Nh vy, qua hai v d trn c th thy nu xem T vi nh l tham kho thm thng tin hay tm cch nhn nhn nhng vn x hi hc phi i mt v quyt nh th T vi qu l c gi tr no nh gip cho ngi xem nhn vn ton din hn trc khi bt tay vo gii quyt n. Mi cung cn li cing c cch xem (ti thiu) v ngh)a c bn nh hai v d trn v chng ti khng lit k v l gii na, bn c c th t suy ngm v chng n gin v gn gii vi cuc sng hng ngy ca con ngi. im th hai ca cch xem t vi l xem xt vn theo thi gian m n gin nht trong t vi l chui i hn: c mi nm con ngi mun bit nhng vn ca mnh trong khong thi gian th xem vo cc c s tng ng! V nh trn s : t 4 n 13 tui xem cung Mnh c s 4 (s phn), t 14 n 23 xem cung huynh (anh em), t 24 n 33 xem cung phu th (v chng),... Ta th l gii:  tui 4-13 nhng kh nng sng st ca con ngi khi cn u th l tu thuc nhiu vo 5 yu t nh phn tch v d 2 l ph thuc vo: cha m, anh em, i li, ti chnh, ngh nghip, ngoi tr yu t ngh nghip (cn s dng cho cc tui sau) th ta thy khng c g bt hp l; ngoi ra ngi xa chc cn ng l bn thn mnh t tui cha l ch c c tnh hnh thin nhin v x hi,... nn th ng trc s mnh m thi!; T 14 n 23 th mi quan h vi anh em v bn b, bnh tt, nh t, v chng, s phn na quyt nh cuc sng con ngi ta; t 24 n 33 th vn lp gia nh, quan h v chng cng vi: ngh nghip, i li, phc c, con ci, anh em s quyt nh,... Ngy nay chng ta thng quan st khong cch nh hn hay ln hn nhng a ra li quan st theo mt khong thi gian 10 nm l mt tin b ca T vi mang n cho nhng ai mun nhn chn nhng yu t nh hng quan trng n cuc sng ca mnh, l thay cch nay hng nghn nm! Cch quan st (c bit hng v tng lai) ny c th gip mi ngi quy hoch cuc sng cho ph hp vi din bin tm sinh l v quan h x hi ca con ngi theo thi gian v cc hot ng sng c bn nh ly v, con, lm nh, ngh nghip hay tch lu sn nghip,... Phn tch vn x hi hc theo thng k chui thi gian ngy nay l quen thuc vi chng ta, song lc phc ra m hnh cho s phn con ngi th qu l kh tin v hp dn! Mc hiu qu ca cch thc ny th no chng ti khng dm qu quyt v kh m thc hin kho st thc tin cho cc nghin cu i hi ko di c cuc i con ngi! Song thc c v ch ng kim sot cuc i mi ngi (da trn cc thng tin rt t i) chc s tt hn vi cuc sng th ng cc yu t tng quan li ko theo cc chiu hng khng bit trc! Thng qua xem xt hng lot vn x hi hc trong mi "tng quan" ln nhau, xem xt chng theo "chui thi gian"& phn on v thc tin, xu hng ca n& r rng l mt cch xem xt ton din, bin chng hn l xem xt cc vn tch bit. l u th ca T vi so vi cc phng php c xa khc vi cc vn x hi hc. Tuy vy, mt vn chu nhiu mi tc ng "tng quan" ca nhiu yu t khc nhau, c bit chng li gn nh khng nh lng c gii quyt nh mt gii php ton hc, th quyt on v thc tin, d bo v tng lai l rt kh khn v thng chu nhiu sai lch. y l hai mt dn n cc i hi cc oan v mn t vi ng: chnh xc hon ton hay sai hon ton. Hon ton tin hay khng tin cht no& Tuy nhin, gn gng, da vo thng tin t i ban u, phng cch d hiu, nhn cc vn trong mi tng quan& gii quyt cc vn x hi hc phc tp - phi chng l thng ip c lu gi n gin, thng qua nhng cch xem v gii on ca ngi xa cho hu th qua mn T vi - m thng c gi l huyn b ny. Vi nhng trnh by rt s lc trn y, chng ti hy vng rng a ra c cho c gi cc gi khi nhn nhn mt vn nghi vn khoa hc lu i v mt mc no cch thc ny vn cn c gi tr khi chng ta s dng cc cng c thng k hin i nghin cu x hi v con ngi ngy nay. Chng ti hy vng s nhn c s gp ca c gi v c th s quay li ch ny cng bn c vo dp khc vi nhiu gc quan st khc!( badaaa b"bNbRbee>f@fffffgggghh$j&jljnjjj k"kkkblllmmmm"n$n2n6nznnnnnno o"o$o$p&p4pFpTpVpjplpppppqqJqLq.r0rrrr&hhP.56CJOJQJ^JaJ hh9>CJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJIeeg&jk0} gd$a$gd rrrrss"s$ssssstt t"t0t2tDtFtVtXtttrvtvvvvvwwjxlxzx|xxxxxyyBzDz{{ ||N|P|,}.}( 﨤hBF6 hh<CJOJQJ^JaJ& j<hhPCJOJQJ^JaJ hh9>CJOJQJ^JaJ hhP.CJOJQJ^JaJ hhPCJOJQJ^JaJ>&1h:p/ =!"#$%$$If^!vh5]5@55#v]#v@#v#v:Vl t65]5@55a^$$If^!vh5]5 5#v]#v #v:Vl4 t6+5]5 5a^$$If^!vh5]5 5#v]#v #v:Vl4 t6+5]5 5a^$$If^!vh5]5@55#v]#v@#v#v:Vl t65]5@55a^@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No Listj@j P Table Grid7:V02&I|LNS     ( + , 5 8 @ C L O V Y Z [ & O u = ] \gr~ 1?JU& T !##,022200000000000000000h0h 0h0h 0h0h 0h0h 0l 0h0h 0h 0h0h 0l 0h0h 0h 0h0h 0l 0h0h 0h0h 0h0h 0h0h 0l 0000000000000000000000000000 0000000000 0000 0 0 0 0(0\>0&I+ , L O V Y Z [ \gr~ 1?JU& T !##,022^>00Oy00^>00\>00ȨMy00\>00P\>00 \>00\>00My00My00Oy00\>0 Ti\>0 \>0 My00My00My00My00My00\>0 0\>0 0\>0 0Oy00Oy00Oy00My00\>00\>00\>00\>00\>00\>00^>00^>00U\>00\>00^>00^>000 }\h &0x;bar!%()*+EG&V e"#$&'F | "#%&+02367:;>?ABEFJKNSXY[\^_abefijmnpqtuyz  "#()-.3489=>BCFGIJLMPQUVYZ]^bcfgjkmnrsvwyz|}  !$%)*-.2378;<?@DEHILMOWYZ]^`adgijlmpqvwyz}~  !#$'(*+./3489<=@ACDIJNORSVW[^adhiklqrvwz{}~  !$%'(,-12569<?@EKOPUVYZ]^bcfgijlmqrwxz{ "#&')*./2478:;?ACDIORTWX]_cdgikloqtuwy}~  !"&',-014589<=?CFGJNQRTUYZ\]`adfjknpuvy|~   !%&)*./3478<=@BEFISWX\]bcfgimpqtuyz}~     $ % ' ( , - 0 1 4 5 7 8 : ; = A D E H I N O Q R T U X [ ^ _ c d h i k o s t v w { |     # $ ' , / 0 4 8 ; < ? C H I K O Q R U ^ a b g h k l q r u v x y { | ~      ! " $ ( , / 1 2 6 9 ; < @ B E F J W Y \ _ ` b e h i m n p w z { ~     # $ ( ) + , / 0 4 5 8 ? D E G J L M P S U V X _ a b e h k l n p u v y {      ! $ % ) * . / 2 3 8 9 ; ? A B E F H I M N P Q U V Y Z ] _ e f j k o p t u x y | }  $%()-.014578;@DEIJMNPQSTWX[\_`bcfgklopstyz}~ "&)*-.2367:;>?CEHILMO^abefios{  !#$'(*/1278<=?@CDGHJKPQTUXY]^abejoprswx|} $%()+/238:?@BFIJNORSUV[\`adehjmnrsvwz{~ !"%'*+/03489=>ABEFHIMNRSXZ^_cdijlmqrwxz{}~ "#%&)*.357:;=?BCFHKLQSUVY`dehimrtuxy|} $%(),-05:;?@DEHILMPQSTWXZcejmnpuxy| !"&',578;<>?DEHIMNQVY[`adehmpqstvwz{ %()+,/045:;@BEFLMQRTUYZ]^abfgklopsx{| !"%&+,/04589;<?@DILMPQUVZ\^_dehimruvz{}~  $%)*-.12569;>?CDHILMQRTUYZ^_cdfgjosxz{ %&*+./1589;=BCGHLNQRUVZ[_`cdijlmqvxy~ "#%&*+013478;<@AEFIJMNRSVX[\`adejknorsvwz{~ #$&'*.1278:;>?ABFGKLOPTUXY_`bdghlmpuyz}~ "$()-.124589=>ABGIKLOPT\^`cdghjknostxy}~  !"%&(),-0139<=?@CDHILMRTWX\bfloprswx~  &(,-/478=BEFHQSUXY]^abdilmrsvwyz~  !$),/23568:?@BDGHKLOPRSWX[\_`dehjmpstwx{|~     " # % & * + - . 2 3 6 ; > ? C D G H L M R W Z [ ] ^ a b d e g h l q t u y z } ~ !!! ! ! !!!!!!!!!#!$!&!'!+!,!1!2!5!6!;!"B"C"H"Q"T"U"Y"Z"^"_"c"d"i"j"m"n"p"q"s"t"w"x"{"|"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # #########!#"#&#'#)#*#.#/#2#4#7#8#=#?#A#D#I#J#L#M#P#Q#T#U#X#Y#[#\#^#_#c#d#f#g#l#m#p#q#v#w#{#|#~############################################################$$$$ $$$$$$$$$$$ $$$%$)$*$.$/$1$2$5$6$:$;$?$@$E$F$H$L$N$O$T$U$X$Y$\$^$`$a$e$f$i$n$s$t$x$y$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%% % %%%%%%%%"%&%)%,%0%1%6%7%9%;%>%?%A%D%F%J%M%Q%T%W%[%\%_%`%c%e%g%h%m%v%y%z%|%}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%220FIjl\ ] p s   ,.jn& 8 T n ## $ $n,r,,,--(/*/2333333333333333333333333333333333%&H{dew{011 222 qd!P.BF69>P<    + , 8 C O Y Z 2@Pop 2PP P PPP P.P2PXUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings"1 hFュF*[*[!24j2j23qH)?q#S lc cch xem t vi v phng php LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 (4 P \ ht|$S lc cch xem t vi v phng php lLE THUY QUYNHm E TE TNormal NGUYEN XUAN MAI6UYMicrosoft Word 10.0@@˻x@Rx*՜.+,0 hp TCTKc[j2 $S lc cch xem t vi v phng php Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`xData I1TableQxWordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q