ࡱ> @ DbjbjFF (,,|<.V.V.V.8.d..͝d00000000(******$1RN9|400|4|4N00<<<|4^00(<|4(<<<00 0xV.l<0͝<YzY<..Y<P01<D22000NN..%(2 ..(P DNG M HNH I-O MI TRNG TRONG HOCH NH CHIN LC V QUY HOCH PHT TRIN BN VNG TI VIT NAM VS. TS. Nguyn Trn Dng GS.TSKH. Nguyn Quang Thi TSKH. Trn Trng Khu Bi Trinh I. p dng I/O trong nh gi nh lng tng quan gia tng trng kinh t v bin ng mi trng 1. Tip cn h thng trong nh gi v d bo cc quan h nh lng gia cc qu trnh tng trng kinh t, cng nghip ho, hin i ho, th ho ti Vng kinh t trng im pha Nam (KTTPN) vi cc bin ng mi trng trn a bn; 2. Kt hp cc phng php m hnh v chuyn gia trong nh gi v d bo cc bin ng mi trng, ti lng nhim trn a bn nghin cu; 3. Kt hp cc phng php m hnh (kinh t kinh trc,& ngoi suy v chuyn gia) trong d bo cc qu trnh kinh t - x hi, p dng m hnh I/O trong nh gi nh lng tng quan gia tng trng kinh t v bin ng mi trng. 4. Xc nh ranh gii, phm vi ca m hnh I/O mi trng cho Vng KTTPN. Vng VKTTPN c xc nh trong phm vi ranh gii hnh chnh ca 4 tnh, thnh ph: Tp.H Ch Minh, ng Nai, Bnh Dng, B Ra - Ving Tu. L Trung tm kinh t - x hi ca khu vc Nam B v Nam Trung B, cc qu trnh kinh t - x hi, c bit l cc din bin mi trng c nhng nh hng qua li kh mt thit, thm ch, trc tip, vi cc vng ph cn (trn lu vc sng ng Nai - Si Gn v lu vc sng M Kng). R rng l cc mi quan h ny cn c tnh ti trong I/O mi trng cho Vng KTTPN. Cc d liu v tng trng kinh t v d bo cc xu th tng trng ca Vng KTTPN c thu thp v x l theo 3 hng sau: ( Chui s liu tng trng thc theo gi thc t giai on 1996-2002; ( S liu tng trng theo quy hoch; ( D bo tng trng theo m hnh kinh trc. 5. Hin trng mi trng Vng ng Nam B. C nhiu cng trnh nghin cu nh gi hin trng mi trng Vng ng Nam B, Vng KTTPN v cc tnh trong khu vc. S b chn xut pht im cho vic thu thp, x l d liu, cng trnh tng hp gn y nht c nghin cu phn tch l cng trnh ca nhm tc gi do TS. Phng Ch S ch tr ng dng cc m hnh ton kt hp vi GIS d bo xu th bin i cht lng mi trng khng kh ti Vng KTTPN ; Ngun gc nhim do cht thi rn Vng KTTPN (Phng Ch S, L ng Hi); D bo ti lng nhim trn lu vc sng ng Nai (Phng Ch S), L ng Hi). 6. La chn v xy dng m hnh tnh ton I/O mi trng cho Vng KTTPN v cc phn mm tng ng. S dng d liu GDP gi thc t v GDP tnh theo sc mua tng ng (PPP) cc kt qu gn hn vi bn cht ca ma trn vt l, nhm s dng cch tip cn ny trong xy dng I/O mi trng Vng KTTPN; S dng cc d liu o c c ti Vng KTTPN xc nh cc h s trong cc phng trnh tng quan tng trng - pht thi, ng thi vi vic lp m hnh I/O tng ng vi cc c trng vt l ca cc qu trnh tng trng KT-XH mang tnh di truyn cho giai on 2005- 2010. II. Kt qu tnh ton m hnh I/O mi trng v nhng nhn xt ban u v mi quan h gia tng trng kinh t vi lng pht thi ca vng kinh t trng im pha nam Vng KTTPN c tng sn phm theo vng chim trn 30% trong t trng tng sn phm trong nc ca ton b nn kinh t. BNG 1: GDP C NC V GRDP CA VNG KTTPN QUA CC NM n v: t ng 199619971998199920002001Tng sn phm ca vng KTTPN (GRDP)73.911.46183.360.50392.591.940112.500.052138.040.666151.779.153Tng sn phm trong nc (GDP)272.036.000313.623.000361.017.000399.942.000441.646.000484.493.000T trng so vi c nc (%)27,1726,5825,6528,1331,2631,331. V tc tng trng T nm 1996 n nm 2002 cng vi s chuyn mnh ca kinh t c nc, kinh t Vng KTTPN lin tc tng trng vi tc cao; nm 1997 l 12,31%, nm 1999 l 10,32% v nm 2002 c tnh khong 9,68%. Nh vy sau mt thi gian t tc tng trng cao, kinh t Vng c xu hng tng trng chm li bi nhiu nguyn nhn khch quan v ch quan. Thng thng mt nn kinh t khng th coi tc pht trin nm sau cao hn nm trc l tt, mt nn kinh t mi pht trin nhng nm u thng c tc tng trng cao (iu ny ph thuc vo gc), sau khi i vo n nh tc tng trng thng chm li. Tng trng kinh t ca Vng KTTPN ph thuc nhiu vo tng trng kinh t ca cc ngnh cng nghip ch bin, cng nghip khai thc v cng nghip in, nc. Lin tc trong 5 nm lin (t nm 1997 n nm 2001) cc ngnh cng nghip c tc pht trin trn 15% cho thy qu trnh cng nghip ho, hin i ho ang t c nhng kt qu rt kh quan. Bn cnh , khu vc I (gm cc ngnh nng, lm nghip v thu sn) cing c nhng thnh tu ng k, tc tng trng chung lin tc tng ln qua cc nm; c bit l ngnh thu sn c bc tng vt trong vng 6 nm qua (nm 1997 so vi 1996 l 97,42%; n nm 2001 so vi nm 2000 l 118,02% v c tnh nm 2002 t 129,61% so vi nm 2001). Tc tng ca khu vc III (khu vc dch v) cing t mc cao so vi mc tng chung ca cc ngnh trong c nc. 2. V c cu kinh t Nu xem xt xu hng qua cc nm ca 3 khu vc th c cu ca khu vc I gim dn (t 7,1% nm 1996 cn 4,42% nm 2001); khu vc II tng dn t 49,30% nm 1996 tng ln 61,01% nm 2001; v khu vc III cing c xu hng gim nh, cing l xu hng ca c nc trong nhng nm gn y. Nt c th ca c cu kinh t Vng KTTPN l t trng ca khu vc II chim rt cao trong tng sn phm ca Vng (chim trn di 50% trong khi t trng chung ca khu vc II so vi GDP ca c nc ch chim khong trn di 30%). iu ny c gii thch bi cng nghip khai thc ch yu l khai thc du th ca tnh B Ra - Ving Tu chim t trng rt ln trong tng sn lng ca Tnh. Mt vi phc tho v hot ng ca cc ngnh kinh t trong Vng KTTPN qua s liu v tng sn phm ca vng cha th phn nh y thc trng pht trin kinh t ca Vng trong thi gian qua. Ch tiu GRDP, cing nh mt vi ch tiu khc ca ti khon sn xut ch phn nh c mt phn no trong bc tranh ton cnh ca hot ng kinh t Vng. c ci nhn ton din hn cn phi t n trong mi quan h logic vi cc ch tiu khc ca mt m hnh ton kinh t th hin y vai tr, v tr ca n trong h thng cc ch tiu kinh t ni chung. 3. Mt s nhn xt t m hnh I/O v kinh t v mi trng a. V kinh t M hnh I/O l mt m hnh ton kinh t thng c s dng trong vic phn tch mi quan h cung - cu ca nn kinh t trn c s phn tch nhn t sn lng (output multiplier - OM) v mi quan h ngc (backward linkage - BL) t cu n cung ca nn kinh t. Mi quan h ngc ny c th hiu qua v d sau: khi cu ca sn phm A l mt n v th lng cung p ng lng cu l 3 n v, v c 3 n v cung li cn 1 lng l 1,6 n v sn phm khc lm chi ph u vo sn xut ra lng cung ; lng sn phm lm chi ph ph u vo ny chnh l th hin mi quan h ngc t cu n cung. Khi gi tr ca khon chi ph (1,6) sn xut ra mt lng cung nhm p ng i hi ca cu cng ln th ngnh cng nh hng nhiu ti nn kinh t. Cc nh hoch nh chnh sch da vo cc mi quan h  a ra cc chnh sch ph hp cho nn kinh t. Thng qua m hnh I/O nm 1996 ca Tp. H Ch Minh v cp nht s liu t iu tra lp bng I/O nm 2000 ca c nc, chng ti cp nht th nghim m hnh I/O ca Vng KTTPN cho nm 2000 vi mt s nhm ngnh ln v ba khu vc. Kt qu ng dng m hnh c th thy c mc nh hng n nn kinh t ca cc nhm ngnh thuc khu vc cng nghip v xy dng nh cng nghip in n6 8 : < p r ʽudPdPd:* jhx',h?@CJOJQJ^JaJ& jhx',h?CJOJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJhx',h?CJOJQJ^Jhx',h?5CJOJQJ^JhCJOJQJ^Jhx',h5CJOJQJ^Jh*CJOJQJ^JaJ$hx',hM@CJOJQJ^JaJh?@CJOJQJ^JaJhhhhi"iRD...$x$If]^a$gd3$x$Ifa$gd3kd $$Ifl\6x!$ $ 0!4 lap("i$i,i@iTihiRD...$x$If]^a$gd3$x$Ifa$gd3kd $$Ifl\6x!$ $ 0!4 lap(hijiriiiiRD...$x$If]^a$gd3$x$Ifa$gd3kd $$Ifl\6x!$ $ 0!4 lap(iiiiiiRD...$x$If]^a$gd3$x$Ifa$gd3kd$$Ifl\6x!$ $ 0!4 lap(iiij&j:jRD...$x$If]^a$gd3$x$Ifa$gd3kd|$$Ifl\6x!$ $ 0!4 lap(:j*CJOJQJ^JaJ hx',hMCJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJh?CJOJQJ^JaJ& jShx',h?CJOJQJ^JaJ'hx',h?@CJH*OJQJ^JaJ$hx',h?@CJOJQJ^JaJ& jDhx',h?CJOJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJ#hx',h?CJH*OJQJ^JaJTkkk6l`lllmmmBnfnnnnnnndx$Ifgd3$x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3$a$gd$a$gd$a$gdnnnnnnnnnnnnn,p.pzppprr*r,rJrLrVr^rhrpr~rrrrrrrrrrs˹햄sssssssssssa#hx',h|[~CJOJQJ\^JaJ hx',h|[~CJOJQJ^JaJ#hx',h?CJH*OJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJ"h*CJOJQJ^JaJ#hx',h|[~>*CJOJQJ^JaJhx',h?CJOJQJ^Jhx',h|[~CJOJQJ^J hx',h?@CJOJQJ^J hx',h|[~@CJOJQJ^J hx',h|[~@CJOJQJ^J hx',h?@CJOJQJ^J hx',h|[~CJOJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJxtttzu$v&vvvv$x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3$a$gd$a$gdgdd`gd$a$gdvvvvvvvvww*wDwVwXwdwfwwwwwwwwwwww,xʹۨvfVGvGvGv۹ۨhx',h|[~CJOJQJ^Jh*CJOJQJ^Jh*CJOJQJ^Jhx',h?CJOJQJ^J hx',h|[~CJOJQJ^JaJ#hx',h?CJH*OJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJ h*CJOJQJ^Jhx',hb>*CJOJQJ^Jhx',h3CJOJQJ^Jh3CJOJQJ^Jh?CJOJQJ^Jhx',h?CJOJQJ^Jhx',hbCJOJQJ^JhCJOJQJ^J hx',h|[~CJOJQJ^JaJ#hx',h?CJH*OJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJhx',h?OJQJ^JLxNxVx`xjxseWW$x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd$$IfTl4F[|$|!X0  4 laf4TjxlxtxxxseWW$x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd$$IfTl4F[|$|!X0  4 laf4TxxxxxseWW$x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kdD $$IfTl4F[|$|!X0  4 laf4TxxxyyyyydzfzsnnnnnnfX$x$Ifa$gd3$a$gdgdkd $$IfTl4F[|$|!X0  4 laf4T fzzzzzzzzzzz{{${:{T{V{{{{{||B|D|F|R|T|ͼͼͼͼ~~ͼjX#hx',hN 5CJOJQJ^JaJ&hx',h?5CJOJQJ\^JaJ#hx',h?CJH*OJQJ^JaJhx',h?OJQJ^Jhx',hZ[OJQJ^J#hx',h?5CJOJQJ^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJ hx',hZ[CJOJQJ^JaJ h3h?CJOJQJ^JaJ h3hZ[CJOJQJ^JaJfzzzzzzzi[G[$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd!$$Ifl4F\  0  4 la<f4$x$Ifa$gd3zzzzzwiUi$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kdk"$$Ifl4F\  0  4 la<f4zz{ {"{wiUG$x$Ifa$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd,#$$Ifl4F\  0  4 la<f4"{${<{J{L{wiUi$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd#$$Ifl4F\  0  4 la<f4L{N{X{f{v{wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd$$$Ifl4F\  0  4 la<f4v{x{{{{wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd)%$$Ifl4F\  0  4 la<f4{{{{{wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd%$$Ifl4F\  0  4 la<f4{{{{{wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kds&$$Ifl4F\  0  4 la<f4{{{{|wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd'$$Ifl4F\  0  4 la<f4|||,|@|wiUC$x$If]a$gd3$ x$Ifa$gd3$x$Ifa$gd3kd'$$Ifl4F\  0  4 la<f4@|B|D|V|||nZwoo____oood`gd$a$gdkdb($$Ifl4F\  0  4 la<f4 T|V|||||}}}} ~~~~~~z|*,>@rv "FH^nІ҆\^pr>@~ʹ hx',h?CJOJQJ^JaJ hx',hZ[CJOJQJ^JaJ hx',h?@CJOJQJ^J hx',hZ[@CJOJQJ^J hx',h?@CJOJQJ^J hx',hZ[@CJOJQJ^J&hx',h?5;CJOJQJ^JaJ2~ҍLN&>@BDǵxtxhM hx',h<CJOJQJ^JaJ+hx',hZ[CJOJQJ]^JaJnHtH+hx',h?CJOJQJ]^JaJnHtH#hx',h?CJOJQJ]^JaJ&hx',hZ[6CJOJQJ]^JaJ hx',h?CJOJQJ^JaJ& jnhx',h?CJOJQJ^JaJ ZҍN&>@BDgd$a$gd&1h:px',/ =!"#$%$$If!vh57555555#v7#v:V l0W"575/ 4apFkd$$Ifl֞T dt"70W"4 lapF$$If!vh57555555#v7#v:V l0W"575/ 4apFkd$$Ifl֞T dt"70W"4 lapF$$If!vh57555555#v7#v:V l0W"5754apFkd$$Ifl֞T dt"70W"4 lapF$$If!vh57555555#v7#v:V l0W"5754apFkd$$Ifl֞T dt"70W"4 lapF$$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ / 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ / 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ 4ap($$If!vh555$ 5$ #v#v#v$ :V l0!555$ 4ap($$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p5/ 4ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p5/ 4ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p54ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p54ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p54ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p54ahp2$$Ifh!vh5p5555#vp#v:V l0x"5p54ahp2$$If!vh5 5 #v :V l405 / 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 / 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 4af4T$$If!vh5 5 #v :V l405 4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X/ 4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X/ 4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X4af4T$$If!vh5!55X#v!#v#vX:V l405!55X4af4T$$If<!vh5 5 5#v #v:V l40,5 5/ 4a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 5/ / 4a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 5/ 4a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4$$If<!vh5 5 5#v #v:V l405 54a<f4@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH ^@^ ? Heading 2$$d@&a$56CJOJQJaJmH sH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListLB@L ? Body Text$a$CJOJQJaJmH sH tC@t ?Body Text Indent$d <<`a$@CJOJQJaJmH sH tS@t ?Body Text Indent 3$dx`a$CJOJQJaJhmH sH N@"N ? Footnote TextCJOJQJaJmH sH ~<;[K)T  ; K L Q V [ ` e j k %1=>Z`flrx~8Mj#^l#&&w'x''''''''''''''((((()(3(4(8(B(L(V(W([(e(o(y(z(((((((()2)U)w))))>*?*@*}****************+ ++++"+++4+=+F+G+K+T+]+f+o+p+t+}++++++++++++,s----.n.o.....................///%/1/2/7/0H;)T #^l#y(z((((((()))@*}***0\1]1k1r1|1}1~11R46889E:;;{<<My00^>00 &\>00\>00\>00\>00^>00(#\>00\>00\>00My00^>00(]#\>00( \>0 0(#\>0 0 \>0 0 \>00 \>00 Oy00\>00(^#\>00\>00^>00My00My00My00Oy000\>00 ,\>00 \>00 \>00 \>00 \>00 \>00\>00\>00 ,\>00\>00^>00\>0 0 \>00\>00\>00^>00 }"4h2knsv,xfzT|~D#&)JRTbdot"$h"ihiii:j|jTknn0o:ooooo&p0pxpppxtvvvvw(wTwww*xLxjxxxfzzz"{L{v{{{{|@|ZD$'(*KLMNOPQSUVWXYZ[\]^_`acefghijklmnpqrsuvwxyz{|}~B% +# \N ,# \ T y $z dz r s Ls |M M # M #ee!8899::::;;;;<   hh#8899::::;;;;< V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity   $%)*./34:;?@BCEFJKOPSTZ^bcfgijopuvz{~  #$'(,-1256<=ABEFINQRUVYZ`aefhimnpqwx{| %&)+013478;<?@EFJKMPRSVXZ\^_cdfgkpuvz{~ #$'(,-237;?@DEIJOPSVZ\abeglmpquw{|  &')*/0349>ABEFIJOQUVY[_`dfijmnrsvwz| !%&,-124578:;>?BCEFIJNOUVYZ^fjknostvwyz|} "#',0167:;ABFGKPRTVW\]abghnorswx{| "#'(,-3478<=ABDEIJOPSTXY\]`hmnqrtuxy|~     & + , / 0 2 4 6 7 ; < ? C E F I J M N S V [ \ ` a d e h i m n r s v y ~       ! % & * + . / 2 3 8 9 > E G H K L O P S T W X [ \ _ ` c d h i l p t u x y { }      $ % * + / 0 4 5 ; > B C G I M N R S V W [ \ _ ` b c g l q r u v y z } ~      $ ' ( * + . / 3 4 6 7 ; < @ A G H L M O P S T Y Z ^ _ c d g h l m q r t u z {  ; > ? A C E F J k o p s t x y | } >@AFJMNPQU  "+.46>@ADJMNRSYadehilmpquvz{~ !"$%)*/03478;<?@CDIJLMOPSUXY\]abdehimnsv{| &)*/0569:>?EFJKMNQRUV[\`aghklprvw}~ #$*+.04589<=ABEFJKPQTUXY\]`aegjkoprtwx{ !"&'+,/056:=@FIRU[]fijmvyz}  %&()./126;=>@ADEIJLMPQTUXY[\afijmnqtwx{|  !&'+,/13489;<>?DEHIKLPQVW\]`adehjmnqruvyz|}  $'(*+/0349:@AEFJQUVYZ^_cdijmnrsyz~ #$&',-1=?@DEGHLMPQUVYZ^_cdghlmpqtuwx|}  !$%*+/04589=>BCGHJKOQSTVWZ[_`deijmnqrvwz{}~ !&)*,-125689;<@EGHLMOPRSVW]acdhiklnosxz{~ %'(+,01349RTUXY\]abefijnoqsvw{|~ !&').124589=>BCFKNORSVWYZ]^bcefklpqsuz{~  #$'(+,/03489<=@AFGIJNORSXY^_bcfgklnpstwx}~ !"$%)*-.126;>DGHJKOQVWZ[^_cdghnoqrv{~  $%(),-1289;<?@DEHIMNTUYZ^`dekloptuwx{| #$()+,/1569:=>ABEFIJPQTUYZ\]bcfgijnouvy{      " $ ' ) - . 1 2 4 5 8 9 < = A B D E G N P X [ \ ` b e f i j n o s t w x z { !!!! ! ! !!!!!#!$!'!(!+!,!1!2!5!6!:!;!=!>!C!D!H!I!K!L!O!P!U!V!Y!Z!]!_!b!c!f!g!j!k!n!s!u!v!y!z!}!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" " """""""""""#"&"'"*"+"."/"2"3"7"8":"<"A"B"F"G"K"L"P"Q"S"T"Z"["`"a"d"e"k"l"o"p"r"s"v"w"z"{"~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # ########## #"###&#'#+#,#0#1#3#4#8#9#=#>#@#A#D#E#J#K#N#O#R#S#U#V#Y#Z#]#^#b#c#f#g#k#l#o#q#t#u#w#x#{#|################################################$$$$$ $$$$$$ $!$#$$$'$($,$-$0$1$5$6$9$:$>$?$B$C$G$I$L$M$P$Q$T$U$Y$Z$]$^$b$c$g$h$k$l$o$p$t$u$y$z$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % %%%%%%%%%% %$%%%'%(%-%.%1%7%;%<%@%A%C%D%H%I%K%L%O%P%U%[%]%a%d%h%k%l%o%p%s%t%x%y%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& &&&&&&&&&&&"&#&'&/&3&4&7&8&;&<&@&A&E&F&J&K&N&O&Q&R&T&U&Y&Z&]&^&b&g&k&l&o&p&t&u&x&y&}&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''' ' '''''''''' '#'+'0'1'4'5'8'9'='>'B'C'E'F'H'I'M'N'R'S'W'X'\']'`'c'g'h'm'n'q'r'u'x'|'''''''''''''z(~((((((((((((((((((((((((((((((((((((() ) )))))))))")#)')(),)-)1):)>)?)C)D)H)I)K)L)O)P)T)])`)a)c)d)f)g)k)l)p)q)u)))))))))))))))))))))))))))))<*@*D*E*F*G*n.o.s.t.u.v.(/)/+/-///////"0#0'0(0S0X0\0]0^0_0{<<8:knT# & )`cQP+-p0s!;"(())-..m.//113Q4=6?666899999`;j;;;<3333333333333333333333333333333333333333333 v'w'=*?*n.n.%/%///00S0W0{<<< uHN 3qx',Z`flrx~'''''''''''''((((()(3(4(8(B(L(V(W([(e(o(y(z((((((w)**************+ ++++"+++4+=+F+G+K+T+]+f+o+p+t+}+++++++++++o.....................//1/2/7/?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F xData )1TableYWordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q