ࡱ> 02-./5@ 3bjbj22 (jXX`F%F%F%F%&'''''(:)\C*0hjjjjjj$Rd,((,,''{JJJ,d''hJ,hJJ^0P'' }F%0:QQ4PQP4s*Z*@J +4A+Os*s*s*D#d@ #TNG CC THNG K S: 762 /TCTK-XHMT CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc --------------------------------H Ni, ngy 23 thng 11 nm 2001 PHNG N IU TRA MC SNG H GIA NH NM 2002 (Ban hnh km theo quyt nh s 675/ 2001/ Q-TCTK ngy 23/11/2001 ca Tng cc Trng Tng cc Thng k). I/ MC CH IU TRA 1. Thu thp thng tin trn mu i din h gia nh v x/phng phc v vic nh gi cc mc tiu v hoch nh cc chnh sch, k hoch, cc chng trnh quc gia ca ng v Nh nc lin quan n mc sng dn c trong c nc v cc a phng, trong nh gi tnh trng ngho i v mc phn ho giu ngho. 2. Cung cp s liu lm c s tnh quyn s tnh ch s gi tiu dng v phc v vic lp cc ti khon quc gia. II/ NI DUNG IU TRA iu tra mc sng h gia nh 2001-2002 bao gm nhng ni dung ch yu phn nh mc sng ca ngi dn trong cc h gia nh v nhng iu kin kinh t x hi c bn ca x/phng c tc ng n mc sng ca ngi dn ni h sinh sng. Cc ni dung c th bao gm: 1/ i vi h gia nh: Mt s c im v nhn khu hc ca cc thnh vin trong h, gm: tui, gii tnh, dn tc, tnh trng hn nhn. Thu nhp ca h gia nh, gm: mc thu nhp; thu nhp phn theo cc ngun thu (tin cng, tin lng; hot ng sn xut t lm nng nghip, lm nghip, thu sn; hot ng ngnh ngh sn xut kinh doanh dch v t lm ca h gia nh; thu khc); thu nhp phn theo cc khu vc v cc ngnh kinh t. Chi tiu h gia nh: mc chi tiu, chi tiu phn theo cc mc ch chi v khon chi (chi cho n, mc, , i li, gio dc, y t, vn ho, v.v& v chi khc). Trnh hc vn, trnh chuyn mn k thut ca tng thnh vin h gia nh. Loi c s y t s dng phn theo iu tr ni/ngoi tr. Tnh trng vic lm, thi gian lm vic. Nh v cc tin nghi nh ti sn, dng, in, nc, v sinh. Tham gia chng trnh xo i gim ngho. 2/ i vi x/phng: Mt s tnh hnh chung v nhn khu, dn tc. Kt cu h tng, gm: hin trng in, ng, trng, trm, ch, bu in, ngun nc. Tnh trng kinh t, gm: tnh hnh sn xut nng nghip (t ai, xu hng v nguyn nhn tng gim sn lung cc cy trng chnh, cc iu kin h tr pht trin sn xut nh ti tiu, khuyn nng; c hi vic lm phi nng nghip. Mt s thng tin c bn v trt t an ton x hi. III/ PHNG PHP IU TRA 3.1. M t tm tt v thit k cuc iu tra: Xut pht t nhu cu thng tin ca Trung ng v a phng nh gi mc sng, c bit l cc thng tin nh gi tnh trng ngho i v nhng kt qu t c trong xo i gim ngho; ng thi cn c ngun ngn sch Nh nc dnh cho cuc iu tra, iu tra mc sng h gia nh nm 2002 c thit k vi hai mu: mt mu ln hn vi ni dung iu tra tp trung ch yu vo thu nhp ca h gia nh nh gi mc sng cho cp T, vng v tnh; v mt mu nh hn nhng vi y cc ni dung iu tra nh gi mc sng su hn cp T v vng. Thit k c th nh sau: Trong nm 2002 t chc iu tra y tt c cc ni dung iu tra trn mu quc gia 30.000 h gia nh (gi tt l iu tra thu nhp v chi tiu). Mu ny c chia thnh 4 mu con, mi mu con gm 7.500 h c iu tra ln lt vo thng u ca 4 qu trong nm 2002. Mu 30.000 h ny s cho cc c lng cp ton quc v cp vng cho nm 2001-2002. Trong 6 thng u nm 2002 t chc iu tra cc ni dung iu tra tr ni dung chi tiu trn mu quc gia 45.000 h (gi tt l iu tra thu nhp). Mu ny c chia thnh 2 mu con, mi mu con gm 22.500 h c iu tra ln lt vo qu I v II nm 2002. Mu iu tra thu nhp (45.000) kt hp vi 15.000 h ca mu iu tra thu nhp v chi tiu (30.000 h) c iu tra trong thng u ca qu I v II nm 2002 s to thnh mt mu 60.000 h cho php a ra cc c lng cp ton quc, cp vng v cp tnh/thnh ph cho nm 2001. C th: Thi gian Thu thp s liuiu tra thu nhp v chi tiuiu tra thu nhpCng TNG S Chia ra:30.000 45.000 75.000Qu I /20027.50022.50030.000Qu II /20027.50022.50030.000Qu III 20027.5007.500Qu IV/20027.5007.5003.2. i tng v n v iu tra: i tng iu tra gm cc h gia nh, cc thnh vin h gia nh v cc x/phng. n v iu tra gm tng h gia nh v tng x/phng c chn iu tra. 3.3. Phm vi iu tra: Phm vi iu tra bao gm cc h gia nh v cc x/phng ca tt c 61 tnh, thnh ph trc thuc T. 3.4. Mu iu tra: Mu ca iu tra mc sng h gia nh 2002 c chn i din cho c nc (trong : thnh th/nng thn), 8 vng (trong : thnh th/nng thn) v tnh, thnh ph. Mu ny c chn t mu ch c thit k cho cc cuc iu tra mc sng h gia nh giai on 2002-2010 v cc cuc iu tra h gia nh khc c quy m tng t. Phng php chn mu c cc chuyn gia chn mu ca Vin Khoa hc Thng k, UNDP v Ngn hng Th gii t vn. 3.4.1. Chn mu ch: V X hi v Mi trng ch tr, phi hp vi V Dn s Lao ng chn mu ch. Mu ch c lu gi ti V X hi v Mi trng. Mu ch bao gm 3.000 x/phng (2300 x v 700 phng) vi 9.000 a bn iu tra c chn t dn mu cc x, phng v a bn iu tra ca Tng iu tra dn s v nh 1/4/1999. Mu ch c chn theo 2 bc: Bc 1: chn x, phng c lp theo hai khu vc thnh th v nng thn theo phng php xc sut t l vi s h trong mi x, phng. Bc 2: t mi x, phng c chn, chn 3 a bn iu tra theo phng php xc sut t l vi s h trong mi a bn. 3.4.2. Chn mu cho iu tra mc sng h gia nh 2002 t mu ch: V X hi v Mi trng phi hp vi V Dn s Lao ng v cc Cc Thng k chn mu ca iu tra mc sng h gia nh 2002 t mu ch. i vi mu 30.000 h, p dng phng php chn mu 2 bc: Bc 1: chn 1.500 a bn iu tra (350 a bn thnh th v 1.150 a bn nng thn) t 9.000 a bn iu tra ca mu ch c lp theo hai khu vc thnh th v nng thn theo phng php ngu nhin h thng. Bc 2: chn 20 h gia nh t bn k danh sch cc h gia nh ca a bn c chn (sau khi c cp nht) theo phng php ngu nhin h thng. i vi mu 45.000 h, p dng phng php chn 2 bc: Bc 1: chn 2.250 a bn iu tra (525 a bn thnh th v 1.725 a bn nng thn) t 9.000 a bn iu tra ca mu ch c lp theo hai khu vc thnh th v nng thn theo phng php ngu nhin h thng. Bc 2: chn 20 h gia nh t bn k danh sch cc h gia nh ca a bn c chn (sau khi c cp nht) theo phng php ngu nhin h thng. Vic chn a bn iu tra do V X hi v Mi trng v V Dn s Lao ng thc hin. Cc Cc Thng k tnh, thnh ph chn h iu tra theo hng dn thng nht ca V X hi v Mi trng. Danh sch h c chn s c lu gi ti hai ni: Cc Thng k v V X hi v Mi trng phc v vic t chc thc hin v theo di, kim tra, gim st. 3.4.3. Phn b mu cho cc tnh, thnh ph: V X hi v Mi trng phn b mu ca iu tra mc sng h gia nh 2002 cho cc tnh, thnh ph theo phng php cn bc hai. Phng php ny s phn b s h cho cc tnh, thnh ph khng theo t l thun vi quy m dn s ca tng tnh m phn b mt t l cao hn cho cc tnh c quy m dn s nh v ngc li. Mi tnh, thnh ph s c phn b hai loi mu: mu 30.000 h v mu 45.000 h (xem Bng phn b mu iu tra mc sng h gia nh 2002 nh km). Cc Thng k s chia u s mu thuc loi mu 30.000 h c phn b cho 4 k, mi k t chc thu thp s liu theo phiu phng vn h gia nh v thu nhp v chi tiu vo thng u mi qu ca nm 2002. Vi s mu thuc loi mu 45.000 h c phn b, Cc Thng k s chia u cho 2 k, mi k t chc thu thp s liu theo phiu phng vn h gia nh v thu nhp vo thng u ca qu I v II/2002. Cc x/phng c a bn c chn v ang tin hnh phng vn h iu tra s ng thi tin hnh phng vn Phiu phng vn x/phng. V d phn b mu v k hoch tin hnh iu tra cho 2 loi mu H Ni nh sau: Thi gian thuiu tra thu nhp v chi tiuiu tra thu nhpCng thp s liuS a bn c phn bS h c phn bS a bn c phn bS h c phn bS a bn c phn bS h c phn bTNG S Chia ra:40800571.140971940Qu I /2002102002958039780Qu II /2002102002856038760Qu III 20021020010200Qu IV/200210200102003.5. Phng php thu thp s liu: Cuc iu tra ny s p dng hai loi Phiu phng vn: Phiu phng vn h gia nh v Phiu phng vn x/phng. Phiu phng vn h gia nh s gm hai loi: Phiu phng vn thu nhp v chi tiu (p dng cho mu 30.000 h) bao gm tt c cc thng tin ca ni dung iu tra v Phiu phng vn thu nhp (p dng cho mu 45.000 h) gm cc thng tin ca ni dung iu tra tr phn chi tiu chi tit ca h. Phiu phng vn c thit k tng i chi tit gip iu tra vin ghi chp thun li, ng thi trnh b st cc khon mc v tng tnh thng nht gia cc iu tra vin, t tng cht lng s liu. iu tra mc sng h gia nh 2001-2002 s dng phng php phng vn trc tip. iu tra vin s n h, gp ch h v nhng thnh vin trong h c lin quan phng vn v ghi thng tin vo phiu phng vn h gia nh. i trng i iu tra s gp lnh o x/phng v cc cn b a phng c lin quan phng vn v ghi thng tin vo phiu phng vn x/phng. Ngi c phng vn s hi tng theo cc khong thi gian khc nhau tu theo tn sut xut hin ca cc hin tng nghin cu. bo m cht lng thng tin thu thp, cuc iu tra khng chp nhn phng php iu tra gin tip hoc sao chp cc thng tin khng kim tra thc t vo phiu phng vn. IV/ T CHC V CH O THC HIN: 4.1. T chc v ch o: 4.1.1. Cp Trung ng: V trng V X hi v Mi trng chu trch nhim trc Lnh o Tng cc v t chc ch o ton din cuc iu tra. Thnh lp t chuyn vin gm 5-7 ngi gip cng tc t chc, ch o v thc hin cc cng vic iu tra t khu thit k biu mu v bin son s tay hng dn nghip v, tp hun nghip v cho cc tnh, thnh ph, kim tra gim st qu trnh tp hun nghip v cho iu tra vin v i trng v cng tc thu thp s liu ti a bn, nghim thu, tng hp, phn tch v cng b kt qu iu tra. Trong qu trnh thc hin, V trng V X hi v Mi trng s phi hp vi cc V, n v lin quan b tr cc chuyn vin i a phng kim tra, gim st, gii quyt cc vng mc v nghip v nhm bo m cuc iu tra c thc hin ng quy nh ca Tng cc. 4.1.2. Cp tnh, thnh ph: Cc trng Cc Thng k chu trch nhim trc Lnh o Tng cc v t chc, ch o thc hin ton din cuc iu tra trong phm vi a phng mnh ph trch, t khu t chc lc lng iu tra, tp hun nghip v, trin khai thc hin thu thp s liu ti a bn, n khu kim tra, gim st, phc tra, nghim thu, tng hp nhanh kt qu iu tra theo quy nh ca Tng cc. Trong qu trnh iu tra c th b tr 2-3 cn b gip Cc trng hon thnh cc cng vic c giao. Cc trng Cc Thng k s b tr cc chuyn vin i cc huyn, qun kim tra, gim st, gii quyt cc vng mc v nghip v nhm bo m cuc iu tra c thc hin ng quy nh ca Tng cc. 4.1.3. Cp huyn, qun: Trng phng Thng k chu trch nhim ch o vic trin khai thc hin iu tra ti cc x, phng c chn thuc phm vi mnh ph trch. Do cuc iu tra c ni dung phc tp, lin quan n nhiu l)nh vc ca mc sng-x hi, trong c cc l)nh vc nhy cm nn i hi phi c mt i ngi cn b iu tra c trnh chuyn mn nghip v v kinh nghim tng xng. V vy, cn b iu tra phi l cn b trong ngnh thng k t cp huyn/qun tr ln. T yu cu , ti mi huyn qun iu tra cn thnh lp mt i iu tra gm 2-3 iu tra vin l cn b ca Phng Thng k huyn, qun hoc cn b ca Cc Thng k; mt i trng l lnh o hoc chuyn vin c kinh nghim ca Phng Thng k huyn, qun hoc cn b ca Cc Thng k. i trng i iu tra c trch nhim t chc thc hin ton b cng vic iu tra ti nhng a bn c phn cng; kim tra, nghim thu ton b phiu iu tra do iu tra vin thc hin; thu thp thng tin vo Phiu phng vn x/phng. 4.2. Tp hun nghip v: Tp hun nghip v l khu quyt "$&*LR " $ J L X Z ^ b f ඨ~n~cTh[h*DB*OJQJphh*Dh^pOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh^p6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJh*Dh^p5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*Dh^pCJOJQJh*Dh^p5CJOJQJ\h*Dh*D5CJOJQJ\$&R  Z \ L L bbbL bb$ $Ifa$gd^pSkd$$Ifl0 "$ : t644 la $$Ifa$gd^p $$Ifa$gd^p 3\ ^ ` b X ""nn"\" u<<`ugd*D$ rSu<<`ua$gd*D$ u<<`ua$gd*D u<<`ugd*DgdTSkd$$Ifl0 "$ : t644 laf j v x  " $ < D V X n p qqfq[h*DhTOJQJh*D6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJh*DhT6CJOJQJ h[hT5B*OJQJph#h[h*D5B*OJQJo(ph h[h*D5B*OJQJphh[hTB*OJQJphh[h*DB*OJQJph h[h*DB*OJQJo(ph  . 2 B D H J l p $ & > @ Z \ ~  $ & R ڵ h*DhT@CJOJQJaJ#h*Dh*D@CJOJQJaJo( h*Dh*D@CJOJQJaJ!h[hTB*CJOJQJph'h[h*D5B*CJOJQJo(ph$h[h*D5B*CJOJQJph$h[hT5B*CJOJQJph2 T >j4""""s"W"$ & F 8u<<^`ua$gd*D & F v8u<<^`ugd*D & F v8"(#u<<^`ugd*D u<<`ugd*D v"(#u<<`ugd*D$ u<<`ua$gd*D$u<<`ua$gd*D 0*u<<`ugd*D R T <>BDXZhjl(*Z^vxǴ|jYjYHYjYjYjYjYH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH !h[hTB*CJOJQJph'h[h*D5B*CJOJQJo(ph$h[hT5B*CJOJQJph$h[h*D5B*CJOJQJphh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJ h*DhT@CJOJQJaJ"$z*,46@BVXhj̾{{nnnnnn{nnh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DCJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*D5CJOJQJh*DhT5CJOJQJ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH +46HJX\`bnpfjnp :<tx ,46BDVXfh46JLh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJQL&|$""""""""zz$ v"(#u<<@&`ugd*D u<<`ugd*D & F v8"(#u<<]^`ugd*D u<<`ugd*D$ & F 8u<<^`ua$gd*D$ & F 8u<<^`ua$gd*D LNtv $&(>B\`z|&(02JLRTVZ`bhjpr|~h*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*D5CJOJQJh*DhT5CJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*DCJOJQJ@~(*,248:DFnp*,DFJL"$溦*h[h*D5B*CJOJQJ\o(ph'h[hT5B*CJOJQJ\ph'h[h*D5B*CJOJQJ\phh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJ8$ln| "$&XZ^bNPrt$&DFǶ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*DhT5CJOJQJmH sH &h*Dh*D5CJOJQJmH o(sH #h*Dh*D5CJOJQJmH sH :24<>LNTVtv  & ( F H X Z ` b !!µh*Dh*D6CJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DCJOJQJ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH 2 " '0'D'f'z''''''""" LL>>$<<$Ifa$gd*D$u<<^`ua$gd*D$ & F u<<^`ua$gd*D v"(#u<<`ugd*D !!R!V!!!!!!!!!!!&"("r"t"|"~""""""####.#0#Z#\##### $ $ $$$R$T$$$$$$$$$$$%(%f%h%%%%%%%%%%%&&ׯh*Dh*D6CJOJQJo(h*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*D6CJOJQJE&x&|&&&&&&&&& ''' ','0'B'D'd'f'h'x'z'''''''''''''')ǶǨzlh*DhT6CJOJQJh*DhT5>*CJOJQJh*Dh*D>*CJOJQJh*Dh*D>*CJOJQJo(h*DhT>*CJOJQJ!h*DhT5>*CJOJQJ\!h*Dh*D5>*CJOJQJ\h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJ%''''((((&( s ssLs>s>s$<<$Ifa$gd*D$<<$Ifa$gd*Dkkd$$$Ifl\ .$ $ 4 la&(((B(N(\(j( L>$<<$Ifa$gd*Dkkd$$Ifl\ .$ $ 4 laj(l((((( L>$<<$Ifa$gd*DkkdD$$Ifl\ .$ $ 4 la(((((( L>$<<$Ifa$gd*Dkkd$$Ifl\ .$ $ 4 la((( ) )) L>$<<$Ifa$gd*Dkkdd$$Ifl\ .$ $ 4 la))`)**++)B)L)N)\)`)b)j)l)t)v))))))))))* ****J*N*h*j*n*p*x*|********y&h*Dh*D5CJOJQJmH o(sH #h*Dh*D5CJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*D5CJOJQJ,****++2+4+8+:+f+h+++++++++++, ,,,.,0,P,R,X,Z,f,j,l,,,,,,,,,,,,,,,, -$-J-N------ܹܹܹܹʹܹܹܹʹܹܹܹ&h*Dh*D5CJOJQJmH o(sH #h*Dh*D5CJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*DhT5CJOJQJmH sH :------. .F.J.\.`....../0/:/2@2H2J2223333(3*3,3.30383:3N3P3V3X3`3d3r3t3333333444 4H4J4z4~4444˽˽˫#h*DhT6CJOJQJmH sH &h*Dh*D6CJOJQJmH o(sH #h*Dh*D6CJOJQJmH sH h*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH 444 55X5Z5555555555$6&6*6.6062646<6>6V6X6f6h6x6z66666666677*7,77777777778 8P8T8b8d8r8v8888888888899 92949J9˽˽h*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH JJ9N9n9p9t9x9z9|9~99999999999::$:&:::<:J:L:t:v::: ;";$;&;(;0;2;R;V;;;;;;;;;;;;;<<<<P<R<f<h<v<x<<<<<,=.=T=V=r=t====˽˽h*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH J==> >>>4>6>8>:>>>>>>>>>??P?R?f?j???????@@>@B@T@V@p@t@@@A˹|||g|||g(h*DhT@CJOJQJaJmH sH +h*Dh*D@CJOJQJaJmH o(sH (h*Dh*D@CJOJQJaJmH sH #h*DhT6CJOJQJmH sH #h*Dh*D6CJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH (?j?AFGGG HFHXHjHtHvH"""0s   $ <<$If` a$gd*D$ <$If` a$gd*D v"(#u<<`ugd*D AAAAAAAAABBFBHBBBBBBBBB C C:CInIIw0wwwwww$ <<$If` a$gd*Dskd$$Ifl4\$  $4 lalf4II$I(IIDIFITIXIlInIzI~IIIIIIJJJ.K2KKKKKKLLL LBLFLjLlLLLɻɻɋwe#h*DhT5CJOJQJmH sH &h*Dh*D5CJOJQJmH o(sH #h*Dh*D5CJOJQJmH sH h*DhT6CJOJQJh*Dh*DCJOJQJ\o(h*Dh*DCJOJQJ\h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJ\'IIIIIIUA0-0--$ <<$If` a$gd*D$ <<$If` a$gd*Dkd6$$Ifl֞ $$4 lalIIIIIIJ JAkd$$Ifl֞ $$4 lal$ <<$If` a$gd*D JJJ J&J.J0JJJA0kd$$Ifl֞ $$4 lal$ <<$If` a$gd*DJJPJXJ^JfJlJtJvJAkd.$$Ifl֞ $$4 lal$ <<$If` a$gd*DvJJJJJJJJ0$ <<$If` a$gd*DJJJJJJJJUA0AAAAA$ <<$If` a$gd*Dkd$$Ifl֞ $$4 lalJJJ2KA," v"(#u<<`ugd*Dkdb$$Ifl֞ $$4 lal$ <<$If` a$gd*DLLLDMFMMMMMNN|NNNNNNNNO O OO^O`OOOOOOOOOOOOOO&P*P8P:PXP\PPPPPPP2Q4QQQQQQQQQQQQQRƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵƵ h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJ@2KO:U~UUUY \D\8_aa""""v"" v"(#u<<`ugd*D vu<<`ugd*D$ 6u<<`ua$gd*D$ %u<<`ua$gd*D$ u<<`ua$gd*D v"(#u<<`ugd*D$u<<`ua$gd*D RR R R0R2RU@U`UbUzU|U~UU﹦sh*Dh*D5CJOJQJ!h[hTB*CJOJQJph'h[h*D5B*CJOJQJo(ph$h[hT5B*CJOJQJph$h[h*D5B*CJOJQJph#h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH -UUUUUUUUUUUVVHVJVZV\VVVVVW WWWWWJWLWVWXWWWXX(X*XjXlXXXXX YYƶƨ}}}}}}p}}p}}}ppp}}h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhT56CJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJh*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(,YYYdYfYrYtYYYYYYYYY"Z$Z0Z2Z`ZbZZZZZZZZZZ[[[[[0[2[T[V[[[[[[[[[[[ \ \*\,\@\D\P\R\\\\\\\\\ ]"]N]P]Z]^]]]]]ʼʼh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJJ]]]]]]]H^J^V^X^Z^\^|^~^^^^^^^^^__6_8_X_Z_______``h`j```````````aa,a.a>aBa\a`anapaaaǵǤǵǵǵǵǤǵǤǤǵǵǵǵǵǵǤ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJeZe\erevexeeeeeeeeeff`fbfffffffffPgRgɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻɻh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJJab\eziiBzJ\h""""""""""""""""$u<<`ua$gd*D$ #u<<`ua$gd*D v"(#u<<`ugd*D$ u<<`ua$gd*Du<<^`ugd*DRggggggggg0h2hVhXhfhjhhhhhhhhhiihijinipixiziiiiiii.0HLʼؼU+h*Dh*D@CJOJQJaJmH o(sH (h*Dh*D@CJOJQJaJmH sH h*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJh*DhT6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJ+nh cht lng s liu iu tra. Do , t Trung ng n a phng phi tp hun iu tra cho iu tra vin, i trng v nhng ngi tham gia kim tra, gim st, ch o iu tra mt cch cht ch, ng theo quy nh. Phi tuyn chn iu tra vin, i trng v s lng, m bo cht lng tham gia tp hun. Nhng ngi khng tham gia tp hun nht thit khng c tham gia iu tra. Phi m bo ng thi gian quy nh cho mi lp hc. Vic t chc tp hun chia thnh hai cp nh sau: 4.2.1. Cp Trung ng: Tng cc m hai lp tp hun nghip v iu tra (mt lp cho cc tnh pha Bc t Tha Thin Hu tr ra v mt lp cho cc tnh pha Nam gm cc tnh cn li) vi thi gian 5 ngy. Thnh phn tham gia tp hun gm 1 lnh o Cc, 1 lnh o Phng v 1 chuyn vin ca Cc Thng k c phn cng ph trch iu tra mc sng h gia nh. Ging vin gm lnh o v chuyn vin ca V X hi Mi trng. 4.2.2. Cp tnh, thnh ph: Mi Cc Thng k tnh, thnh ph m mt lp tp hun nghip v cho cc cn b tham gia iu tra a phng, gm: gim st vin, cc trng phng thng k cc huyn, qun c im iu tra, cc i trng v iu tra vin. Thi gian tp hun 5 ngy. Ging vin gm lnh o Cc v cc cn b tham gia tp hun Trung ng. Ni dung tp hun ch yu l qun trit phng n iu tra, k hoch thc hin ti a phng, hng dn ghi chp cc phiu phng vn h gia nh v x, phng. Trong qu trnh tp hun cn ch gii thiu r cc khi nin, phng php tnh, phng php phng vn thu thp thng tin; k nng ghi chp thng tin vo phiu; cch kim tra logc gia cc cu hi v cc phn trong phiu iu tra; cch kim tra nh gi cht lng s liu. Cn kt hp vi iu kin v hon cnh thc t ca a phng gii thch v hng dn iu tra vin thc hin trong thc t. Sau tp hun cn c bi kim tra nh gi kt qu nhn thc ca hc vin v ch b tr i iu tra nhng hc vin t yu cu qua tp hun. 4.3. iu tra thc a: Thi im iu tra s l thng u ca cc qu trong nm 2002. Ring Qu II v III c th iu tra vo thng 5 v 8 trnh trng vi iu tra bin ng dn s. Thi gian thu thp thng tin ti a bn quy nh trong 1 thng cho cc k thu thp s liu vo Qu I v II; v 15-20 ngy cho cc k thu thp s liu vo Qu III v IV. 4.3.1. i vi h gia nh: i trng iu tra b tr k hoch cho cc h gia nh v iu tra vin v thng bo sm k hoch ny cho h bit ch h v cc thnh vin c lin quan bit nhiu thng tin nht trong h ch ng sp xp cng vic c mt nh tip iu tra vin. Cn c vo k hoch do i trng b tr, iu tra vin phi trc tip gp ch h v thnh vin trong h phng vn thu thp thng tin, tuyt i khng c s dng bt k mt ti liu sn c no thay th cho phng vn trc tip. Quy trnh phng vn h nh sau: Trc tin, iu tra vin phi t gii thiu mnh vi h v gii thiu tm tt v cuc iu tra. Ni dung gii thiu tm tt v cuc iu tra nh sau: Cuc iu tra mc sng h gia nh nhm nh gi su hin trng v iu kin sng ca cc tng lp dn c. N c ngh)a quan trng trong vic cung cp thng tin Nh nc nh gi v xy dng cc ch trng, chnh sch nhm ci thin v nng cao mc sng nhn dn, trong c h gia nh iu tra. im iu tra v h iu tra c Trung ng chn hon ton ngu nhin t Tng iu tra dn s nm 1999, khng ph thuc vo kin ring ca bt k ai. Ton b nhng thng tin v s liu thu thp c t h iu tra hon ton c gi kn, ch s dng phc v cho mc ch nghin cu thng k, khng s dng vo mc ch khc. T vic hiu r v cuc iu tra, h s xc nh c trch nhim v vinh d, yn tm cng tc v cung cp thng tin c chnh xc. Da vo phiu phng vn, iu tra vin ln lt phng vn tng ngi trong h hoc ch h ghi vo phiu iu tra. i vi nhng cu hi kh hoc nhng vn nhy cm, iu tra vin cn t nhng cu hi ph i tng tr li d hi tng v cung cp thng tin, song cing cn trnh khuynh hng iu tra vin t t kh nng tr li i tng iu tra chp nhn mt cch th ng. Trng hp thng tin thu thp c gia cc cu hi hoc cc phn ca phiu phng vn c mu thun, iu tra vin phi gi mt cch c th ngi tr li xem xt, iu chnh, trnh tnh trng g p lm cho ngi tr li tu tin a ra s liu khng thc t. - Sau cuc phng vn iu tra vin cn c li kt qu ch h hoc ngi c trch nhim trong h tha nhn nhng thng tin m mnh cung cp. Quy nh mi iu tra vin 2 ngy iu tra xong 1 h gia nh i vi phiu phng vn y v 1 ngy iu tra xong 1 h gia nh i vi phiu phng vn thu nhp. 4.3.2. i vi x, phng: i trng cn gp lnh o x, phng c im iu tra h gia nh thng nht k hoch thu thp nhng thng tin v x, phng. Nhng thng tin lin quan n nhiu ngi thuc cc chuyn mn ca x, phng theo di th Lnh o x, phng cn mi nhng ngi ph trch ti hp, nu r mc ch, yu cu, ni dung v cung cp thng tin cho i trng. 4.4. Kim tra, nghim thu, x l, tng hp v chuyn giao ti liu: 4.4.1. Kim tra, phc tra v nghim thu kt qu iu tra: bo m cht lng iu tra, vic kim tra phi c thc hin thng xuyn t khi trin khai cho ti kt thc iu tra v c thc hin tt c cc cp. Yu cu kim tra ton b phiu iu tra do iu tra vin thc hin, cn tp trung vo nhng kha cnh sau y: y ( h, phiu, mc iu tra v cc ch tiu iu tra); cht lng phiu (ghi ng dng, ct, m s; tnh ton n thun - cng, tr, nhn, chia; i chiu mt s ch tiu vi thc t a phng hoc cc ti liu thng k lin quan khc...). Ch nghim thu sau khi kim tra bo m t yu cu quy nh. Tt c cc sai st u phi c sa cha y trc khi nhp tin v tng hp nhanh. Cng vi vic kim tra cht lng phiu iu tra, ngay sau mi k iu tra, cc Cc Thng k tnh, thnh ph cn chn ngu nhin 10% s h iu tra phng vn phiu phc tra nhm nh gi cht lng iu tra. bo m cht lng cao ca phc tra, Cc Thng k tnh, thnh ph cn la chn nhng cn b c kinh nghim, nhit tnh, nm vng nghip v trc tip ti h c chn phc tra thng tin. C th s dng iu tra vin thu thp thng tin ti a bn c chn lm cn b phc tra, nhng khng phn cng nhng ngi ny phc tra nhng h do chnh h iu tra bo m tnh khch quan. Cn b phc tra ngoi vic thu thp cc thng tin trc tip ti h gia nh cn gp g cn b ch cht ca x, phng (Ch tch hoc Ph Ch tch, Trng thn, p, cm dn c) phng vn thu thp mt s thng tin lin quan n cng tc phc tra. Khi lm vic ny, cn b phc tra tuyt i khng c l nhng thng tin ca h iu tra, ngay c i vi chnh quyn a phng. Sau phc tra cc Cc Thng k phi bo co kt qu theo mu quy nh v Tng cc. Quy trnh nghim thu quy nh nh sau: Phng Thng k huyn, qun nghim thu tng phiu iu tra do iu tra vin thc hin ti cc im iu tra. Cc Thng k tnh, thnh ph nghim thu tng phiu iu tra ca cc huyn, qun c im iu tra. V X hi Mi trng, Tng cc Thng k nghim thu phiu iu tra v kt qu tng hp nhanh ca tt c cc tnh, thnh ph. (Ni dung v k hoch nghim thu ca Trung ng s thng bo sau). 4.4.2. X l, tng hp kt qu iu tra: Tt c cc phiu iu tra sau khi nghim thu t yu cu mi c a vo x l, tng hp. Vic x l, tng hp theo cc bc nh sau: Nhp tin: Tng cc s cho php nhng Cc Thng k c kh nng nhp tin thc hin vic nhp tin cho cc h iu tra mnh ph trch. Cc Cc khng c kh nng s c b tr nhp tin cc ni thch hp v phi c cn b nghip v phi hp trong vic lm sch s liu khi nhp tin. Trung tm Tnh ton Thng k Trung ng xy dng, hng dn v cung cp chng trnh nhp tin v tng hp nhanh thng nht; kim tra, nghim thu kt qu nhp tin. Cc tnh, thnh ph c trch nhim nhp theo ng chng trnh qui nh (khng t sa chng trnh) bo m x l, tng hp thng nht. Cc tnh, thnh ph gi )a hoc truyn qua mng kt qu nhp tin v Trung tm Tnh ton Thng k Trung ng. Tng hp nhanh: Tt c cc tnh, thnh ph s tng hp nhanh kt qu iu tra bng chng trnh ca Trung ng. Tng hp chi tit: c thc hin ti Trung tm Tnh ton Trung ng vi s phi hp vi V X hi v Mi trng, khi c kt qu s gi v a phng thng nht s dng. Chuyn giao ti liu: iu tra vin ph trch im iu tra no c trch nhim chuyn giao ti liu iu tra (phiu phng vn h v phiu phng vn x, phng) cho Phng Thng k huyn, qun trong vng 5 ngy sau khi kt thc k phng vn. Phng Thng k huyn, qun kim tra ton b s lng phiu iu tra do cc a bn thc hin v chuyn v Cc Thng k chm nht l 10 ngy tnh t ngy kt thc phng vn ti a phng. Cc Thng k kim tra cc phiu iu tra do cc huyn, qun thc hin; Nhp tin theo chng trnh thng nht ca Trung ng; Tng hp nhanh kt qu iu tra; Truyn qua mng hoc chuyn )a nhp tin v cc biu tng hp nhanh v V X hi v Mi trng v Trung tm Tnh ton Thng k Trung ng. Ring i vi cc tnh khng c kh nng nhp tin sau khi tng hp nhanh kt qu iu tra, chuyn ton b phiu v Trung tm Tnh ton do V X hi v Mi trng (sau khi thng nht vi Trung tm Tnh ton Thng k Trung ng) thng bo nhp tin. Vic bo qun phiu iu tra do cc Cc Thng k m nhim. (Thi gian, a im giao nhn )a v ti liu s thng bo sau). V/ KINH PH IU TRA: Trn c s kinh ph do Tng cc Thng k thng bo, Cc Thng k b tr s dng hp l bo m cuc iu tra hon thnh ng tin v cht lng cao. (Ring kinh ph nm 2001 thng bo ch dnh cho cp nht mu iu tra v tp hun nghip v iu tra). Kinh ph iu tra a phng ch yu gii quyt cho cc khu cng vic ca cuc iu tra, gm: chun b, tp hun, iu tra thc a, kim tra, gim st, nhp tin, tng hp v phn tch. Cc vic c th bao gm: chn mu, cp nht mu iu tra, chun b phng n, tp hun nghip v, bi dng cho cn b ch o, kim tra, gim st iu tra, tr th lao cho iu tra vin, qu cho h iu tra, bi dng lm ngoi gi cho cn b lm cng tc kim tra, phc tra, sa cha, nhp tin v tng hp nhanh kt qu iu tra, nghim thu, vit bo co phn tch. VI/ K HOCH TRIN KHAI THC HIN T thng 8 n 9/2001 nghin cu son tho k hoch, phiu iu tra, biu tng hp nhanh, biu tng hp chnh thc v gii thch cch ghi chp v tng hp cc ch tiu. Trong thng 10/2001 lm th ti Bc Ninh, Bnh nh v ng Nai Trong thng 11/2001 trnh duyt v in ti liu tp hun Trung ng. u thng 12/2001 Trung ng tp hun nghip v cho cc tnh, thnh ph. Gia thng 12/2001 in ti liu iu tra v gi cc a phng Cui thng 12/2001 cc a phng tp hun nghip v cho iu tra vin v chun b mi vic cho iu tra ti a bn. Thng 1, 5, 8, 10/2002 Thu thp thng tin ti cc a bn iu tra. Thng 1, 2, 5, 6, 8, 10/2002 Trung ng kim tra, nghim thu kt qu iu tra. - Thng 3, 6, 9, 11 /2002 Nhp tin. Ngy 5 cc thng 4 v 7 nm 2002 c thng tin nhp ti Trung tm Tnh ton Trung ng cho cc h iu tra trong Qu I v II tng ng. Ngy 25 cc thng 9 v 11 nm 2002 c thng tin nhp ti Trung tm Tnh ton Trung ng cho cc mu 7.500 h hng qu - Thng 4/2002: Tng hp nhanh cho Qu I. Thng 7: Tng hp nhanh cho Qu II v 2 qu I v II. Thng 8 v 9/2002: Tng hp kt qu 60.000 h ti Tng cc Thng k. - Thng 12/2002-2/2003 Tng hp kt qu mu 30.000 h ti Tng cc Thng k. Q. TNG CC TRNG TNG CC THNG K Ni nhn: - Lnh o Tng cc - Cc Thng k tnh, thnh ph - Cc V, Vin, Vn Phng TCTK - Phng Th k i ngoi - Lu Vn th, V XHMT, V PPC nh Hngm L Mnh Hng ( k) LNbflntv 46HJTV\^$&,.02LNVX &(6:\^h*Dh*DCJOJQJ+h*Dh*D@CJOJQJaJmH o(sH (h*Dh*D@CJOJQJaJmH sH (h*DhT@CJOJQJaJmH sH Fln~XZPT68@B`bvxz(*>@JNRT\^z| ɹɫɫɫh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(C\`ln|~"&68>@HJDFPR >B\^*,&(,.\^h*DhT6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJL,.tvFH^`Z\jlԵtth*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH h*DhT5CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*D5CJOJQJ* |~JLtvdf fhXZ(,^`,.4ɿh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*DhT6CJOJQJKh4f T""""""""x"k" u<<`ugd*D$ "u<<`ua$gd*D vX<<`Xgd*D$ u<<`ua$gd*D$ & F u<<^`ua$gd*D$ & F u<<^`ua$gd*D$ u<<`ua$gd*D 48rvz| "246>@\^nrdfNR~&*\^(*RT "$h*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(Q$&(JLvx|~ "*,LN^`vx|~&(*,>@8:XZz| $&NP|h*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJP RTbdvx~ |~"$PR\^df68BDNɹɫɹɫh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(CPL 6  X`""""""$u<<`ua$gdd"$ & F u<<^`ua$gdd" v"(#u<<`ugd*D$ u<<`ua$gd*D vu<<`ugd*DNPjl8:HLNZ\npxz02HL^bdfhjprvxzɻɫɻ󐝐󐝐󐝐󐝐h*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*D6CJOJQJo(h*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJh*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJh*DhTCJOJQJ8"$,.:<RVfhrt|~RT.068@B JL "46h*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJU6BDVX&(rv"$26lntv "$*,46jlrt X Z       , . 8 <   h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJS  ( * 2 6 8 ` b      6 8 z |       L N   (µµµ~h*Dh*D6CJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJhd"CJOJQJ h*DhTCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH -(,RTXpr$(.2HJ^`bvx02ǺǺǛxxmԺhd"6CJOJQJ#h*Dh*DCJOJQJmH o(sH h*Dh*DCJOJQJmH sH h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJo(*4648NPTVDF Z\z|&(*FHhj .248俴俴h*Dh*D6CJOJQJhd"6CJOJQJh*DhTCJOJQJhd"CJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(A( hJ 6 B"nZZ$ u<<`ua$gd*D & F v8"(#u<<^`ugdd"$ & F 8u<<^`ua$gdd"$ & F u<<^`ua$gdd"$ & F 8u<<^`ua$gdd"$ & F 8xu<<^`ua$gdd" $&04:<fh24DFHJLtvɻױ仱ף h*Dh*DCJOJQJmH sH hd"CJOJQJmH sH hd"CJOJQJh*DhT6CJOJQJh*Dh*D6CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(5 24RTvz<>&(dfTV^`68pr  " ˸$h[hT5B*CJOJQJph$h[h*D5B*CJOJQJph h*DhTCJOJQJmH sH h*Dh*DCJOJQJmH sH #h*Dh*DCJOJQJmH o(sH :" $ 2 6 B D    !!.!2!B!D!Z!\!n!p!!!!!!!,"."<"B"T"V"j"l"v"z"""""####(#*#,#.#H#J#N#P#b#d#v#x######Ÿh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJ$h[hT5B*CJOJQJph$h[h*D5B*CJOJQJph'h[h*D5B*CJOJQJo(ph>#$$$,$.$F$J$T$V$|$~$$$$$$$$$$$$$%%0%2%J%L%Z%\%h%j%%%%%%%@&B&P&R&h&j&&&&&&&&&&''L'N'\'Ųšhd"CJOJQJ!h[hTB*CJOJQJph$h[hT5B*CJOJQJph$h[h*D5B*CJOJQJphh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJ;B"&&8((D))X*J++t,.00l11" %^gdT$ u<<`ua$gdd" v(#u<<`ugdd" vu<<]`ugdd"$ & F u<<^`ua$gdd"$ u<<`ua$gd*D\'^'l'n'''6(8(:(V(X((((((((((((8)<)B)D)F)H)^)`)x)|))))))))**B*D*N*R*V*X*Z*t*v*******+ +8+:+H+J+L+Z+p++++++++׼ hd"hd"@CJOJQJaJhd"CJOJQJh*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJh*Dh*DCJOJQJo(G++,, ,6,8,`,b,r,t,x,,,,,--d-h------- ..6.:........*/,///000&0µµt hd"h*D@CJOJQJaJ(hd"hd"@CJOJQJaJmH sH h*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJhd"CJOJQJ#hd"h*D@CJOJQJaJo( hd"hT@CJOJQJaJ hd"h*D@CJOJQJaJ,&0600000j1l111111111111112 222&2(2,2.2F2J2\2^2f2h2ввtgYgtgtgtgtgtgYgtgYgYh*Dh*DCJOJQJo(h*Dh*DCJOJQJh*DhTCJOJQJh*DhT6>*CJOJQJ!h*Dh*D6>*CJOJQJo(h*Dh*D6>*CJOJQJh*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJo(h*Dh*D5CJOJQJ hd"h*D@CJOJQJaJ hd"hT@CJOJQJaJ"111 2H2z22333""""""$^`a$gdT gdT !gdTgdT %gdT h2x2|222222222222223333333Ǵh*DhWOJQJh*DhT5CJOJQJh*Dh*D5CJOJQJ$h*Dh*D5B*CJOJQJph!h*DhTB*CJOJQJphh*Dh*DCJOJQJo(h*DhTCJOJQJh*Dh*DCJOJQJ&1h:pH_/ =!"#$%$$If!vh5$ 5:#v$ #v::Vl t065$ 5:$$If!vh5$ 5:#v$ #v::Vl t065$ 5:$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$If!vh5 5$ 55#v #v$ #v#v:V l5 5$ 554a$$Ifl!vh55 5 5 #v#v :V l4$55 / / / / 4alf4$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ / / / 4al$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ 4al$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ 4al$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ 4al$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ 4al$$Ifl!vh5555555#v#v:V l$55/ 4alD@D TNormalCJOJQJ_HmH sH tH `@` T Heading 1$$ v"(#@&a$5OJQJmH sH P@P T Heading 6 <@&5CJOJQJ\aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListNP@N T Body Text 2$ v"(#a$mH sH lS@l TBody Text Indent 3&$ v"(#]`a$mH sH >B@> T Body Text OJQJH@"H T Balloon TextCJOJQJ^JaJHC@2H TBody Text Indenthx^h>Q@B> T Body Text 3xCJaJ4 `R4 TFooter !.ob. Tabc KHmH sH j@sj ^p Table Grid7:V0`j)Lh,PSh5@X&P[E x s  !'.56CIPWXeklrsPg4 S) # , 5 : ; < I a t !! ! !!!!!%!(!,!/!3!6!:!;!H!K!O!P!Q!T!X!Y!e!h!l!m!n!q!u!v!!#&&&&(*"*+,,o-.00223445688z9&:C:A;,<L<<>>Z??mBBCC EdEE=F@ABCEFMNOQRSTVWYacdefgi\ '&(j((()@AFGIJNOQTWX[\bdijlmqruvz{ "#&'+59:=>ABFGIJMNR]`adejkntwx{|  "%&)/12569:=CFGJKMNQRVY\]_`cdhiklpquvyz}~  $&*+0267;<?@DEGHKLPQWY\^dfjknptuyz #'(,-12569:>CEFKUXY[]`eghkmqruy{}  !$'+,1267:<@AEFIJNQTUVWYZ]^bcghklopsuwx|~ $%)+028:>@CEHIMOTUY\`afgklnpsuyz~     " $ & ' * + / 0 3 8 < = C E H I K L Q V X Y \ ] _ ` d e g k o p r s v       ! " ' , . / 3 4 7 8 < = B C H I L M O P U V Y Z ] ^ a b f g l m p q t u y z      " & ' * + . / 4 5 8 9 < = @ A D E I J M N P Q T U Y Z \ ] a b e f i j n o r s v {       " # ' ( + , / 0 2 3 6 7 9 : = > A G K L O P T U X Y ] ^ a i k l o p t v y z } ~     ' ) * - . 0 1 4 5 8 9 < = B E H I M N R S U V Y Z ^ _ b c f t y z { |  "%+./27:BDEIJNORSVW[\_`cfhlovyz~ !$%(02367;<?@BCFGJKPSVW[\`befjkmnqr|}69X[sv  !$%)*,-12;<@AEFJKNUY]abegklnostwx{| #$&'+-2357<=EFJOSUZ[]_demnrtvw{}  !"'(*,2378<=@AEFIJPQTUYZ]^abfgklopuvx  !$%'(+,2478;<?@CJSZ\]_djlovyz}~ #$'(+,014589<=BCFGIJNOSTXY_`dehimnpqstwxz{}~  #$(),-015689<=AGIJMNQSUVXY\]_`cdjkopstwxz{~  $+./2378;ADEHINORSU\_`cdhimoqx{|  !#$'(,-014589=>BDGHKLNOSTWX\^bcijnostyz|}  !$%)*-.12569:=>ABFGJKNORSXY\]_`deijnouvz{!"')-.2367:;?@CGIJLMPQSTWX^_abdehikptvz{  !"'(*+-.013478:;>?EFHIMNPQUVXY]^bcghjkopsuyz} #$(),-0146<=ABEFHIMNPQSTVWZ[^_cejknotuyz|}  #%(023569ACEHIMNRSUVYZ^_bcfgklnorsw}  $%',0145:;>?BCFGJKNUXY[\_`efjknvxy}~ ()+,/03489=>@AEFJKOPUVYZ\]abefhimnrswx|}      " # ' ( + , / 0 4 5 9 < @ A C D H I K L O P S T X Y ] ^ ` a c d f g k l p q s t v w z { ~ !!;!>!Y!\!v!y!{!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" """"""""" "!"%"&"(")","-"0"1"5"7"<"="B"C"F"G"J"K"O"P"R"W"["]"_"`"d"e"h"i"l"t"v"x"{"|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""### # ######!#%#&#)#*#,#.#3#4#9#:#=#>#B#C#H#I#K#L#Q#R#U#Z#^#_#c#d#h#i#l#m#q#r#u#v#z#{#########################################################$$$$ $ $$$$$$"$$$%$)$*$0$1$5$6$;$<$?$@$D$E$I$K$O$P$S$T$X$Y$[$\$_$`$b$d$g$h$k$l$n$o$q$r$w$x$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % % %&&&&&&&&(())%*&*,*-*++++,,,,q-r-v-w-....00002222 3 3334444566666668888~9999F:G:M:N:D;E;G;H;/<0<5<6<L<M<R<S<W<Y<??????nBoBrBsBwBxBCCCCCCCCCCCC#E%E)E*E-E.EEEEEEE@FAFDFEF@HAHDHEHoLpLuLvLLLLLLLMMMM M MdMeMgMhMjMkMMMMMPNQNSNTNNNNNNNOOOOOOQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRSSSSSS[T\T_T`TeTfTVWWWWWWWXX!X"XIZJZLZMZjZkZmZnZsZtZ[[[[ [![=[?[C[D[H[I[K[L[P[Q[T[V[[[\[a[b[i[j[o[p[u[v[x[y[{[|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\ \ \ \\\\\\\\\\#\%\)\*\/\0\7\8\;\<\?\@\F\G\J\K\O\P\V\W\Y\Z\]\^\b\c\f\g\k\l\n\o\t\u\w\y\|\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]] ] ]]]]]]]] ]#]$]'](],]-]0]2]3]4]9]:];]=]>]?][^\^]^^^c^l^p^q^t^u^z^{^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____ _____ _!_$_%_(_)_,_4_6_7_:_;_?_@_C_D_I_J_L__________________________```` ` `````````#`$`'`(`*`+`.`/`4`5`6`7`:`;`>`?`B`D`F`G`K`M`O`P`T`V`X`Y`^````````````,Oh@AY-1 'OQZh j q vZ\lnMN+x3,0^bBFpzkouy!!! " "-#.###J$K$$%%&&&e'f'("*+\-^-. ../T0W001111829222233X4455+6-666738488899y9992;6;;;M<<<N=>>>>Z???T@mBBDDDD E@EEEEWzVXr =a/=e5Aty_^`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(99^9`6o(.99^9`6o(..99^9`6o(...88^8`6o(.... 88^8`6o( ..... `^``6o( ...... ^`6o(....... ^`6o(........ pp^p`6o(......... ^ `6o(. ^ `6o(.. ^ `6o(...^`6o(.... ^`6o( ..... p`p^p``6o( ......  ^ `6o(.......  ^ `6o(........ @ @ ^@ `6o(.........^`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(88^8`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(88^8`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(88^8`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( At=eT$P?|jRAXIS =aWzVqvM;N d"[^pW*DH_T) !'.56CIPWXeklrs # 5 ; < I a t !! ! !!!!!%!(!,!/!3!6!:!;!H!K!O!P!Q!T!X!Y!e!h!l!m!n!q!u!v!`@ @ $ !"#%(.0`pppp&p(p,p2p8p:p<pFpHpJpLpNpRpXpdpUnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH5& z!Tahoma?5 z Courier New;Wingdings"1 h'5 qSR1qSR1!x24d`` 3QH)?H_Tng cc Thng k nxmainxmai4     Oh+'0t 0 < HT\dlTng cc Thng k ngnxmaicxmaxmaNormalcnxmaic5maMicrosoft Word 10.0@@u@f#qSR՜.+,0 hp TCTKc1`A Tng cc Thng k Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$&'()*+,1Root Entry FX3Data 1TableWordDocument(jSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q