ࡱ> LNK5@ 9bjbj22 ,JXX ttttttt8 M$#######$;%R'z#9t#tt$D#D#D#Ftt#D##D# D#d#ttd# p2K".d##$0M$d#($#(d#tttt(td#0D###D:# TIN HOT NG KHOA HC NM 2005 Nm 2005 ngoi vic tip tc trin khai 8 ti chuyn tip nm 2004, Tng cc Thng k trin khai 6 ti cp tng cc v mt s ti cp c s, ni dung nghin cu ch yu tp trung vo mt s vn nh sau: 1. Cng ngh thng tin: ti tp trung vo mt s ni dung chnh nh: xy dng c s d liu cp nht h ng k kinh doanh c th; a ra cc gii php cng ngh tin hc ho cc cuc iu tra hng thng, qu, nm v ch bo co thng k do cc Cc Thng k thc hin v xy dng c s d liu thng k kinh t - x hi tng hp quc gia... 2. Phng php thng k: Mt s ti tp trung nghin cu nh: bin son ch s gi sn xut ca cc ngnh dch v; kh nng tnh ton ch tiu gi tr sn xut theo gi c bn; chun ho khi nim, ni dung phng php tnh, phng php thu thp ch tiu thng k kinh t x hi; phng php tnh mt s ch s tng hp phn nh chu k sn xut kinh doanh; hon thin phng php thng k vn ti ng b v h thng t chc thng tin thng k xy dng c bn; hon thin bng danh mc phn loi ngh nghip,... 3. Phn tch v d bo: Ni dung ti tp trung mt s vn chnh nh: phn tch v tnh hnh thc hin cc quyn ca ph n; ng dng mt s m hnh kinh t lng trong phn tch, d bo thng k; la chn h thng ch tiu phn tch tnh hnh kinh t - x hi thi k k hoch 5 nm v nghin cu a ra cc gii php nhm nng cao cht lng s liu thng k. 4. iu tra thng k: Nm 2005 tip tc trin khai thc hin ti xy dng chng trnh iu tra thng k quc gia; nguyn tc v phng php thit k bng hi cho cuc iu tra; hon thin phng php thu thp s liu cy n qu; hon thin ni dung tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn. Trn $&,.024@FR\^fhprxz   " * , 2 4 8 : @ B F ܸ hh#@CJOJQJ^J hh@CJOJQJ^J%hh5CJOJQJ\aJo("hh#5CJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJB@ /J01"3n34p67j99999!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:$a$gd5z$a$gdgd $xa$gd99F H L N T V \ ^ b d h l r t | ~   $ & , . 4 6 @ B H J P ̺̺̺̺̫hh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^J"hh6CJOJQJ]^J"hh#6CJOJQJ]^J hh@CJOJQJ^J hh#@CJOJQJ^J=P R V X ^ ` h j t v |    $ & . 0 8 : > @ F H N P V X ^ ` h j r t z | hhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JY    $ & . 0 4 6 : < @ B J L V X \ ^ f h l r v x ~   оооо"hh6CJOJQJ]^J"hh#6CJOJQJ]^Jhh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JK $ & , 0 8 : B D J L P R X Z ` b j l r t z |  "(*24<@FHPR^`hjrvhhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JY "*,24<>DFLNRTZ\dfnpz~&(,.46>@DFLhh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JYLPXZdfnpxz"$(*0268BDJNVX`bfhprz|ооооо"hh6CJOJQJ]^J"hh#6CJOJQJ]^JhhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JK&*.068BDHLRT\^bdnpvx "$*,46hhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JY6>@HJRTZ\dfprvx$&.0<>HJRTZ\fhlnvx~оооо"hh6CJOJQJ]^J"hh#6CJOJQJ]^Jhh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JK "$,.46>@DFNPVX\^dhpr|~... . .....$.&.*.,.2.4.<.>.UhhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JXc s danh mc cc ti khoa hc nm 2005 c Lnh o Tng cc Thng k ph duyt, Vin Khoa hc Thng k tin hnh thnh lp cc hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim ti nm 2005 theo quy nh ca Lut Khoa hc v Cng ngh: * Cc ti cp tng cc gm 2 Hi ng - TS. Thc - Ph Tng cc Trng Tng cc Thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 01-TC-2005 v 03-TC-2005; - PGS.TS. Tng Vn Khin - Vin Trng Vin Khoa hc thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 02-TC-2005; 06-TC-2005; 04-TC-2005 v 05-TC-2005. * Cc ti cp c s gm 4 Hi ng - PGS.TS Tng Vn Khin - Vin Trng Vin Khoa hc thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 07-CS-2005; 10-CS-2005 v 11-CS-2005. - CN. Phm Th Hng Vn - Ph Vin Trng Vin Khoa hc Thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 13-CS-2005; 14-CS-2005; 19-CS-2005 v 20-CS-2005. - CN. L Vn Du - Ph Vin Trng Vin Khoa hc Thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 12-CS-2005; 16-CS-2005; v 17-CS-2005. - ThS. Nguyn Bch Lm - Ph Vin Trng Vin Khoa hc Thng k - Ch tch hi ng xt duyt cng v tuyn chn ch nhim cc ti, c m s: 08-CS-2005; 09-CS-2005; 15-CS-2005 v 18-CS-2005. Phng qun l KH >.D.F.L.X.`.b.j.l.r.t.|.~.........................../// /////"/$/*/,/6/8//H/J/N/P/Z/\/d/f/l/n/x/z/~///////////////////////hh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JY////000 00000"0$0*0,02080>0@0H0N0R0V0Z0\0d0j0p0r0z0|000000000000000000000000000111 1111 1&1(12141:1<1@1B1H1L1P1R1V1X1\1f1j1v1z111111hhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JY1111111111111111112 2 22222&2(2.20282:2@2B2L2N2R2T2^2`2d2f2p2r2z2|22222222222222222222223333&3,3.32343:3<3B3D3H3J3N3P3V3\3b3d3l3n3hh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JXn3r3x3z3~33333333333333333333333333444444"4$4(4*44464:4<4F4H4P4R4X4Z4d4f4l4n4r4t4z4~44444444444444444444hhCJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^J heu&h@CJOJQJ^J heu&h#@CJOJQJ^JL444555555$5&52545<5>5F5H5N5P5Z5\5`5f5l5n5v5x5~55555555555555555555555555555566666*6.6B6F6R6V6^6b6p6t6x6|6666 heu&h@CJOJQJ^J heu&h#@CJOJQJ^Jhh#CJOJQJ^JhhCJOJQJ^JL66666666666666666666666677 7 7777 7$7&707276787B7D7L7N7T7V7`7b7h7j7n7p7v7z7~77777777777777777778888ͼͼͼͼ hhCJOJQJ^JaJ hh#CJOJQJ^JaJ heu&h@CJOJQJ^J heu&h#@CJOJQJ^JJ8888 8,8.86888@8B8H8J8T8V8Z8`8f8h8p8r8x8z88888888888888888888888888888889 99$9(9<9@9L9P9X9\9j9t9v9~999999̺̺̺̺#hh#5CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ hh#CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJH9999heu&h%8*&P 1h:peu&. A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List8B@8 # Body Text$a$aJ J W\% p 8 00000000000000000M90|F P L6>./1n346899 !"#$9 9  #)./3489<=BCGJLMPQWX\]`gklopuvxy~ !$%()+,/5:;>@CDHIKLNOQRVWZ[_`bcghjkopuvxy|~  !%&+,./3469;<?@DEHIMNQZ`aefklnpstvwyz}~  #)/0459;ABFGJKOPSTXY^_abfgijlmprxy}~ "#&(,-2378<=@AEFJKOPV_cdhiklnortw} !"$&)*./1278;<@AEFJKOPTUYZ\_abefjkmnpqvy|} $%)*-.3467;<?AGHKLNOUVZ[`acdhilmpquvz{~ "#&,01569:>?BCHIKLOPUW[\`adejkmnpquvz{  $+-.2589=>ABHIMNQRWXZ]`aefijnorsxy{|      ! & ' ) * / 0 2 3 8 9 = > A B G H K L N O R T V W Y Z \ a c n p z |       # $ ( ) , - 2 3 6 7 9 : = ? A B D E G a c r t v z { ~   ) + : < > @ A D E H K N O S T Z [ _ ` d e h i n o q t w x | }     ! $ % * + - 0 3 4 8 9 < = A B E F K L N O T U W X ] ^ b c f g l m p q s t w y { | ~ h m S X > 333 tctknxmaieu&%85zq# yp0@$ $ \ jj$ $ 4 .UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"q hڔf㔆 !24 3QH ?qtin hot ng khoa hc nm 2005tctknxmaiOh+'0  < H T`hpx tin hot ng khoa hc nm 2005in tctkotctkctkNormaltnxmait4maMicrosoft Word 10.0@^в@:J@KK ՜.+,0 hp| o A tin hot ng khoa hc nm 2005 Title !"#$%'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry F`s