ࡱ> 5@ 4bjbj22 ,XX@N*N*N*8*|,d(r-----...dffffff$R6.."66--GDxDxDx6?--dDx6dDx Dxdxdx-f- p0KN*jvrdxx]0dxwRdxdxD.n1Dx2d74i...".x"THNG MI IN T - TNH HNH MUA SM QUA INTERNET CA CC H GIA NH CANADA NM 2002 Cc h gia nh Canada ginh khong 2,4 t la mua sm qua Internet, t v my bay n sch bo. Theo iu tra s dng Internet ca h gia nh, tnh hnh mua sm qua Internet tng 35%, t 1,8 t la trong nm 2001, mt t l vt xa mc 4% tng ln v s h gia nh truy cp Internet bt k a im no trong nm 2002. c tnh c 2,8 triu h gia nh Canada tham gia thng mi in t nm 2002, tng t 2,1 triu h nm 2001. Cc h gia nh tip cn Internet t cc a im khc nhau, khng phi ch nh. Tng s n t hng qua Internet ln ti 16,6 triu. C th so snh trc tip vi s liu iu tra thng mi in t nm 2001, nhng khng so snh vi nhng nm trc . Phn ni dung hi v thng mi in t nm 2001 ca iu tra s dng Internet ca h gia nh c thit k li nm bt tnh hnh mua sm qua Internet ca cc h gia nh thng xuyn s dng Internet t cc a im truy cp khc nhau, v cc mc tiu s dng Internet ca h gia nh. Phn hi v s dng Internet ca h gia nh, cc cuc iu tra trc nm 2001 ch thu thp s liu thng mi in t ca h khi vic mua sm qua Internet c thc hin qua truy cp ti nh. S thay i ny gin on dy s liu. Mua sm trn Internet ch chim phn nh trong tng s chi tiu c nhn Tr gi 2,4 t la t hng qua Internet ch chim 0,36% trong tng s 656 t la chi cho tiu dng c nhn Canada trong nm trc. Tuy nhin, s liu mi khng nh rng cc h gia nh s dng Internet lm phng tin mua sm hng ho ca Canada v cc hng nc ngoi ang tng ln. C 10 la cc h gia nh chi tr cho vic mua sm qua Internet trong nm 2002, th c 6,36 la chi tr cho cc Website ca Canada . Qua iu tra v thng mi in t, c tnh c 4,5 triu h gia nh, hoc 37% tng s h c mua sm qua Internet. l cc h gia nh c t nht mt thnh vin s dng Internet c cc quyt nh mua sm, thng qua vic mua cc ca hng hoc t hng trc tuyn qua Internet. Trong s 4,5 triu h gia nh, c tnh c 2,8 triu h hoc 62% mua sm ca hng v t hng trc tuyn qua Internet, t l xp x nm 2001. Khong 1,7 triu h gia nh tr li l h s dng Internet xem mu hng ho, v c bn khng thay i so vi nm 2001. Nhm h gia nh ny xem mu hng trc tuyn qua catalog chn hng, tuy nhin h khng t hng hoc mua hng trc tuyn. S h gia nh ny chim 14% tng s h gia nh Canada. Trong s nhng ngi mua hng qua Internet, khong mt na s ngi cho bit rng h mua trc tip ca hng sau khi xem hng trn Internet, iu ny cho thy vic xem mu hng qua catalog trc tuyn l mt phng tin hiu qu c c vic mua sm hoc t hng qua in thoi. Nhiu h gia nh vn cn th vi mua hng trc tuyn Nm 2002, nhiu h gia nh Canada mua hng trc tuyn v s dng dch v trc tuyn. Tuy nhin s liu iu tra cho bit nhiu ngi trong s h vn th vi vic mua hng trc tuyn . Hn 3/4 ca 2,3 triu h gia nh thanh ton trc tuyn cho thy rng h quan tm hoc rt quan tm n vic giao dch ti chnh qua Internet. S h gia nh tr tin cho vic t hng trc tuyn qua Internet tng ln gn na triu h (28%) so vi nm 2001. Thc t, t trng cc h gia nh tr tin cho vic t hng trc tuyn qua Internet tng t 15% nm 2001, ln 19% nm 2002. Sch bo, tp ch vn l nhng mt hng t mua nhiu nht Cc ti liu c nh sch, bo, tp ch vn l nhng mt hng c t mua trc tuyn nhiu nht trong nm 2002. Khong 27% h gia nh tr li t mua cc loi sch bo ny, v c bn khng thay i so vi nm 2001. Tuy nhin, s ngi s dng Internet thc hin vic i du lch ang tng ln. Nm 2002, vic thu xp cc chuyn du lch xp th hai v t hng trc tuyn qua Internet, qun o, trang sc v dng ca ph n l cc loi hng ho xp v tr th ba. Nm 2002, 18% h gia nh tr li c sp xp cc chuyn du lch qua Internet, tng t 16% nm 2001. Hn na triu h gia nh sp xp cc chuyn du lch trong nm 2002, tng 39% so vi nm 2001. Qun o, trang sc v dng ca ph n ch t mc 18% thng mi in t ca h, sau l phn cng my tnh, t mc 14%. S    " ( * : > B D H J P R X Z ` b j l r v ~ ̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻̻ h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ"h]h?5CJOJQJaJo(h]h?5CJOJQJaJJhB 0 :*b0" 4".##b%h'()b(cpeg~il!!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:$a$gd] $xa$gd|$a$gd]2   * . 8 < > B D H J T V \ j p r v x | ~    " , . 4 B H J R T X b l n r t z | h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJX   $ & * , 2 4 < > F H N P ` b f h n p v x   " , 0 4 6 < > B D L N V h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJXV X ` b h j n p x z | &(.08:@BFHLPTV\^`fhlnprt#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP $&.068>@FHXZ`bhjnpvx| h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo(P $&*,46FHNPTV\^bfjrtz| "&( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo(P(026:>@FHJPRVX^`dflnvx~  &(,.6:@޺#h]h]6CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJC@BHJRTdflnxz &(2@JLTVZdhjnptv|~ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]6CJOJQJ^JaJ#h]h?6CJOJQJ^JaJB~  &(028:>@FHLPRVX`brtz|#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJP $(*.068<>DFJNPVX^`fhprxz$*02#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJP24:<BDHJNRVX^`bhjnrtxz$&*,248<>BDHJRTZ\fhprvx h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo(P $&.08:DFLN^blnr|#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP "$,.8:@BRVZ\`bhjnprtv "$*.2468:@BLN#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJPNVXZ^`dflnprt "$(*468<>FHPRXZbdlnx|#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJP"$,.46FJVX^`fhlnrtxz#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP$&,.68@BHJPRZ\bdrt|~ ",0:˹#h]h]6CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo(D:<@BHJNRTZ\bdjlnpvx~ (*2 h]h?CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ&h]h]6CJOJQJ^JaJo(#h]h]6CJOJQJ^JaJ#h]h?6CJOJQJ^JaJ:248:BDNRXZdfjltvx~   " $ & ( 2 8 B L N R T Z \ ` d f p r z | #h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP !! ! !!!!!(!*!0!2!B!F!J!L!P!R!X!Z!^!b!d!j!l!t!v!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP!!"""""" """$"&"4"<">"B"F"J"L"V"X"^"`"d"f"l"n"r"v"x"~"""""""""""""""""""""""""""""" ##### #.#6#޺#h]h]6CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJC6#8#>#B#H#J#P#R#X#Z#^#`#j#l#r#t#|#~#################################$$$$$$$$$$#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ&h]h]6CJOJQJ^JaJo(#h]h]6CJOJQJ^JaJ#h]h?6CJOJQJ^JaJ:$$&$*$.$0$2$6$8$>$@$H$J$T$V$`$b$j$l$v$x$z$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% %%%%%%% %"%,%.%6%8%:%>%@%D%F%L%N%P%R%T%b%h%j%t%x%|% h]h]CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJP|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& && &"&(&*&0&2&8&:&F&H&L&N&V&X&^&`&f&h&n&p&t&v&x&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP&&&&&&&&&&&&&'''''''''$'&'.'0'8':'@'B'H'J'N'P'V'X'^'`'d'h'j'l'n'''''''''''''''''''''''''''''(((( ((((( (#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJP ("(0(2(4(6(8(>(@(J(L(P(R(X(Z(^(b(d(h(j(p(r(x(z((((((((((((((((((((((((((((())) ) )))) )$)&)()*),)4)6)<)>)D)F)J)L)R)T)V)Z)\)b)l)#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJPl)p)t)x)z)))))))))))))))))))))))))))))))))bbb bbbbbbb b&b(b*b.b0b8b:bBbDbNbRb\b^bfbhbjbnbpbtbvb|b~bbbbbU h]h?CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJIh gia nh t mua )a nhc trc tuyn khng thay i so vi nm 2001. Ontario - khu vc chim phn ln s tng ln v s dng thng mi in t Bnh qun h gia nh thc hin thng mi in t chi 876 la mua hng trc tuyn, nm 2002 mc trung bnh mt n t hng l 146 la. tt c cc tnh min ty Quenbec, mc chi cho thng mi in t ca h v gi tr mt n t hng u cao hn mc bnh qun chung ca c nc. Cc h gia nh Ontario chim phn ln nht ca s tng ln v chi cho thng mi in t trong nm 2002, ln ti gn na (49%) trong tng s 2,4 t chi cho thng mi in t trong nm 2002, tng t 47% trong nm 2001. Cc h gia nh khu vc ny cing chim gn na tng s n t hng trc tuyn. Cc h gia nh British Columbia khu vc c th trng thng mi in t ln th hai Canada. Cc h gia nh y chi tr qua Internet ti khong 424 triu la, chim khong 18% tng s chi tr ca c nc. Mt s im cn lu l s liu trong bo co ny t iu tra s dng Internet ca h gia nh nm 2002, trn c s nhng s liu c tnh v s dng Internet c cng b vo ngy 18 thng 9 nm 2003. Cuc iu tra v s dng Internet ca h gia nh ly mu con v h gia nh trong cuc iu tra lc lng lao ng. Phm vi iu tra loi tr: nhng ngi sng Yukon, bin gii Ty bc v Nuvavut, nhng ngi thuc lc lng qun d b, nhng ngi phc v trong lc lng qun i v nhng ngi trong cc tri giam. Nm 2002 iu tra 44129 h gia nh, phng vn 31650 h, c t tr li l 72%. Cc kt qu c gia quyn tnh cho ton b s h iu tra, tr nhng ngi khng thuc phm vi iu tra nu trn. y l nm th 6 Canada thc hin cuc iu tra s dng Internet ca h gia nh v l nm th t cc vn v thng mi in t c hi trong iu tra. Ngi s dng thng xuyn: l nhng ngi tr li "c" cho cu hi "trung bnh mt thng, c ngi no trong h gia nh s dng Internet khng?" Khc vi iu tra lc lng lao ng, thng tin c thu thp t tng c nhn thuc i tng iu tra, iu tra S dng Internet ca h gia nh thu thp thng tin ca c h gia nh. Thnh vin tr li phng vn ca h s lit k s ln mua sm trc tuyn do tt c cc thnh vin cu h gia nh thc hin trong vng 12 thng qua. T L PHN TRM H GIA NH THNG XUYN S DNG INTERNET, CHIA THEO KHU VC 19981999200020012002Canada35,941,851,360,261,6Newfoundland v Labrador28,835,245,550,250,8o Prince Edward 35,440,551,157,854,1Nova Scotia37,841,152,057,458,1New Brunswick31,038,045,252,448,6Quebec26,233,143,653,753,2Ontario39,144,554,263,767,4Manitoba33,338,349,856,760,1Saskatchewan33,739,946,952,657,6Alberta45,050,858,865,364,3British Columbia42,048,155,965,365,7T L PHN TRM DN S S DNG INTERNET NH, THEO MC CH S DNG Mc ch s dng19981999200020012002Th in t19,326,337,446,148,9Ngn hng in t5,28,014,721,626,2Tr tin hng ho/dch v2,55,59,612,715,7Thng tin y t/sc kho9,615,622,930,132,8Gio dc o to6,89,219,022,924,3Thng tin chnh ph8,212,718,925,629,2Tm vic lm....12,216,218,0Thng tin tng hp 17,624,336,244,346,1 Chi tr chi7,812,318,224,425,7Tn chuyn5,77,511,013,714,0Ghi/nhe nhc..7,817,823,324,3Nghe i..5,09,312,312,3Thng tin th thao....17,322,123,8Thng tin ti chnh....18,522,823,5Xem tin ....20,426,227,2Thng tin/t ch du lch....21,927,430,4Dch v Internet khc2,610,017,721,124,8Nguyn Thi H (gii thiu) Ngun: Daily Statistics, December 11, 2003 (http://www.Statcan.cahttp://www.Statcan.ca) Trang PAGE 32 - Thng tin Khoa hc Thng k s 1/2005 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccc cccccc c"c&c(c0c2c:ce@eHeJeTeVe\e^ebedefehelepevexe|e~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJPeefff ffffff f"f&f(f2f4f6f8f:fHfNfPfVfXf^f`ffftf~fffffffffffffffffffffffffffffffffg gggggg,g2g4g8g:g@gBgFgJgLgNgPg#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJPPgVgXg^g`gfghgpgrg|g~gggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhh$h&h*h,h2h4h8h:h@hBh޹'h]h]@CJOJQJ^JaJo($h]h?@CJOJQJ^JaJ$h]h]@CJOJQJ^JaJ#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ9BhFhJhNhPhVhXhZh`hbhfhhhnhphvhxh~hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiii"i,i.i:iDiLiNiRiTiZi\ibidijilipiritivizi~i$h]h?@CJOJQJ^JaJ'h]h]@CJOJQJ^JaJo($h]h]@CJOJQJ^JaJI~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj j jjj$j&j*j,j2j4j8jj@jBjDjRjZj\j^j`jbjfjhjljnjxjzj~jjjjjjjjjjjjjj#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJPjjjjjjjjjjjjjjjjjk kkkk k(k*k,k2k4k:kp@pBpHpJpNpPpTpXpZp`pbplpnpppvpxp~ppppppppppppppppppppppppppppppppqq qqqq$q&q,q.q8q#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJP8qrFrHrRrTrVrZr\r^r`rfrhrjrprrrxr|r~r#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h]CJOJQJ^JaJ h]h?CJOJQJ^JaJP~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsss ssssss(s*s2s4s:stDtLtPtRtVtXt`tbtjtltptrtxtzttttttttttttttttttttt޺hM56CJOJQJ^J"hMh?56CJOJQJ^J"hMhM56CJOJQJ^J#h]h]CJOJQJ^JaJo( h]h?CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJ9ttttttuuuuuuu*u,u4u6u>u@uHuJuRuTu\u^u`uxuzu~uuuuuuuuuuv v(v*v6vjvlvrvtvvvvvvv w@wBwRwwwwwwwxx(x*x:xμΫΫΫΫΫΫΫΫΫΫ hMhMCJOJQJ^JaJ#hMhM5CJOJQJ^JaJh:1)h?CJOJQJaJ#hMh?5CJOJQJ^JaJ hMh?CJOJQJ^JaJCuu,u6u@uI;))$x$If]a$gd|$x$Ifa$gd|kd$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<@uJuTu^u`u7kd&$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<$x$If]a$gd|`uuuuuuu$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnuuuuvI;))$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnkd>$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<v vvv v7kdH$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<$<$If]a$gdn v8vBvLvVv`vjv$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnjvlvvvvI;))$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnkdR$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<vvvvv7kd\$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<$<$If]a$gdnvvvvvvv$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnvvww"wI;))$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnkdf$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<"w,w6w@wBw7kdp$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<$<$If]a$gdnBwTw^whwrw|ww$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnwwwwwI;))$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnkdz$$Ifֈ KG! U8 !4 ap<wwwww7kd $$Ifֈ KG! U8 !4 ap<$<$If]a$gdnwwwwxxx$<$If]a$gdn$<$Ifa$gdnxxzHzRz$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnRzTzzzzzI;---$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnkd$$Ifֈ x!J k\!4 ap<zzzzzz;-$<$Ifa$gdnkd$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdnzzzz{{;kd$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn{0{8{B{L{V{`{$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdn`{b{|{{{{I;---$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnkd $$Ifֈ x!J k\!4 ap<{{{{{{;-$<$Ifa$gdnkd$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn{{{{||;kd$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn|"|*|4|>|H|R|$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnR|T|j|r|z||I;---$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnkd)$$Ifֈ x!J k\!4 ap<R|T|Z|\|h|||||||||||||} }*},}2}4}:}<}D}p}r}|}~}}}}}}}}}}}~~~~~~~ ~&~(~,~.~6~b~d~l~n~r~t~~~~~~~~~~񽫽#hMh?5CJOJQJ^JaJ#hMhM5CJOJQJ^JaJ hMh?CJOJQJ^JaJ hMhMCJOJQJ^JaJh:1)h?CJOJQJaJC||||||;-$<$Ifa$gdnkd3$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn||||||;kd=$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn|||} }}}$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdn} }F}L}R}\}I;---$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnkdG$$Ifֈ x!J k\!4 ap<\}f}p}r}}};-$<$Ifa$gdnkdQ$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn}}}}}};kd[$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn}}}}}}~$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdn~~8~>~D~N~I;---$<$Ifa$gdn$<$Ifa$gdnkde$$Ifֈ x!J k\!4 ap<N~X~b~d~~;+$<x$Ifa$gdnkdo$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<$Ifa$gdn~~~~~~~9kdy$$Ifֈ x!J k\!4 ap<$<x$Ifa$gdn~~~~~~~ *.>T~ʹʹʹʹʃt\Nh?+h(56CJaJ.jh?+h(56CJUaJmHnHuh(56CJaJh%8$hMh?0JCJOJQJ^JaJ)jhMh?CJOJQJU^JaJhMCJOJQJ^JaJ hMh?CJOJQJ^JaJ hMhMCJOJQJ^JaJ#hMh?5CJOJQJ^JaJ#hMhM5CJOJQJ^JaJ~~*,.024$a$gd?$a$$a$gdM $xa$gd( "$&(*,.024ۻۮۮۮh%8hFJh(6CJaJh(h?+h(6CJaJh(0J56CJaJh?+h(0J6CJaJ#h(0J56CJaJmHnHuh?+h(0J56CJaJ'jh?+h(0J56CJUaJ*&P 1h:pFJ. A!"#$%$$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U558/ / 44 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U558/ 44 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U55844 ap<$$If!vh5 555U558#v #v#v#vU#v#v8:V !,5 555U558/ 44 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V 4!,5J 555k5\5/ 44 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\5/ 44 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\544 ap<$$If!vh5J 555k5\5#vJ #v#v#vk#v\#v:V !,5J 555k5\5/ 44 ap<H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH f@f ? Heading 1 $$dx@&`a$56CJOJQJaJhDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List8 @8 ?Footer !aJ.)@. ? Page Number8B@8 ? Body Text$a$aJ0U@!0 ? Hyperlink>*B*DOD ?H2$dd@&5CJ$OJQJaJh4@B4 ?Header ! 4Xe1 P  zHB%asty~ %*/45CHMRW\]dinsx}~ "',167}#()AEJOTYZkosx}#()48<AFKLY\`ejopy|!&+01GKPUZ_`}   00000000000000000000000000000000000p0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 007 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07070@0@0@0@0@00?45\]}~ 67()YZ()KLop01_` ^~0g1n@0 ^~0i1n@0 ^~0k1n@0 ^~0m1n@0 ^~0o1n@0 ^~0q1n@0 ^~0s1n@0 ^~0u1n@0 ^~0w1n@0 ^~0y1n@0 ^~0{1n@0 ^~0}1n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 ^~01n@0 0=???B V (@~2N:2 !6#$$|%& (l)b~cdePgBh~ijlXmno8q~rst:xXyR|~4 !"#$%&'()*+,-./0ABCDEFGHIJLMNOPQcfs~lu@u`uuv vjvvvv"wBwwwwxPxpxPy~yyyRzzz{`{{{|R||||}\}}}~N~~~4KRSTUVWXYZ[\]^_`abdeghijklmnopqrtuvwxyz{|}2 B!8@( VB C D"Bu, rq) rq̣ rq rqLrqrq̤rqtRrqRrqRrq4RrqtRrqRrq#rqļ#rq#rqD#rq#rqĽ#rq#rqD#rqrq rqL!rq"rq#rq $rqL%rq&rq'rq H(rq, H)rql H*rq H+rq H,rq, H-rql H.rq H/rq H0rq, H1rql H2rq H3rq H4rq, H5rql HHHhh__  l l HHAA55]]~~     !"#$%&'()*+NNnnee r r OO GGBBcc  !"#$%&'()*+B+*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdateV,*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ 11122003DayMonthYear,+,+,+,+,+,+,+,,,+,+,+,,,,,,,,,, "#&478;<>?BCGORX[\^_bcgotu{ !%*+.589;<>?CDFGJNRSVWYZ\]_`cdhimnq}#$'13478;<@AEFJLQRVWZ]`bfgijmnqrv  !#$*+./3467:@CDHILMOPT^abdehimnpquv{|~  $'(*+./359:=>@ACDHRUVXY\]acfgklpqtuz{~  !$%)367<=ABEFKLPQSX\]_`dehilqstvz}~ #$()+,0:=>DEIJMNQRVWZ[^fhilmqrvw|} !"$%+,/04579<=ABDINOQRUVZ\`eijlmoprsvwz "1679>CDFGJKOQTUYZ\afgijnsvwz}      ! & ' + , / 3 6 7 : A E F H I L M Q R U V Y Z ] ^ b c g h m z | }     % + , / 0 3 4 6 7 < = @ A E F J K M N P Q T U Y Z ^ a d e i j m n q r u v z {      ! $ % ) * - . 1 2 5 8 ; < ? @ D E I J O P S Z _ ` b c f g k s u v y z ~     ! & ' ) * - . 2 3 8 9 = > B C H I L M Q R V W Y Z \ ] a b e f j k n o s t w x { |    ! # % & + , / 0 2 3 6 7 ; < ? @ D E H I M N Q R V W [ \ a o s t v { ~   $%*+0156;<?FLQSTWX\]`adeghklopstxy}~ #$&'+,/03478:;>?CDHIN]abdfhinorsuvxz~ %&(),-124589<=@AGHJKOPUVY`dlopsz~  !&(-.236:=>ARUVYZ_`dehiklpqtuwxz{  &)*,-0156:;>?FHKPSTZ[^_cdfgjkmnpqtuxy|} #&'*+./29>?CDFKMRUV\]`aefhinory}~  &'*+/02367:;>ILMOPSTX[^cftwx~!(,-/02356;<>?CDGHLMOPRSWacdhimnpqtuy} "'(-.2<@AEFIJMNPQXZ_`efklopuvz{}~ !#*-.1256:;>?DEGHLMPQUVXY[\^_cdgilmrsxy~  #$&'+,/056:;>BGHJKOPVW\^`afglmpqtvxz}~  "#(),-2378;=ABEFHIMWZ[]^abfgjkopuz}~ %'(*+/04578;<@AGHMNPQUaeknor79:<=ABFGJKMNPQUadknostvw{}).5;<@Z^_bcfgj ),-3LSTXptux 1568BF`fgklnquv{}  }a0A P  EFv~!-H?lq 33333333333333333333333333333a7})A`  tctknxmai %8M"||FJn(nq?]asty~ %*/45CHMRW\]dinsx}~ "',167}#()AEJOTYZkosx}#()48<AFKLY\`ejopy|!&+01GKPUZ_` !0yp0@ &   $&(bUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial7& r.VnTime"1 hxڔf㔆99!24 3QH ?q3THNG MI IN T - TNH HNH MUA SM QUA INTERNETtctknxmaiOh+'0 ( 8D ` l xATHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - TÌNH HÌNH MUA SẮM QUA INTERNETMHƯtctkNGctkctkNormalGnxmaiG8maMicrosoft Word 10.0@~@MJ@K՜.+,0( hp| G9A ATHƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - TÌNH HÌNH MUA SẮM QUA INTERNET Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@aKData 1TableWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q