ࡱ> SUR .bjbj ;@}} 9 ( ( kk8dk4*"i*k*k*k*k*k*k*$-/*!D|*kk*k8i*i*VU&@&/& U**0*&T`0`0&`0&`***`0( 1: TH TNG CHNH PH CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc S: /2020/Q-TTgH Ni, ngy thng nm 2020 QUYT NH Ban hnh Danh mc ngh nghip Vit Nam Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 19 thng 6 nm 2015; Cn c Lut Thng k ngy 23 thng 11 nm 2015; Theo ngh ca B trng B K hoch v u t; Th tng Chnh ph ban hnh Danh mc ngh nghip Vit Nam. iu 1. Phm vi p dng Danh mc ngh nghip Vit Nam s dng trong cng tc thng k Vit Nam v lm c s bin son thng tin thng k v lao ng theo ngh. iu 2. Ban hnh km theo Quyt nh ny Danh mc v Ni dung ca Danh mc ngh nghip Vit Nam. 1. Danh mc ngh nghip Vit Nam gm 5 cp: - Cp 1: Cp k nng. Cp k nng th hin mc phc tp trong vic thc hin nhim v. - Cp 2 n cp 5: L)nh vc chuyn mn. K nng chuyn mn bao gm l)nh vc chuyn mn (tng ng cc nhm ngnh ngh o to) m cng vic i hi, cc cng c my mc s dng, cc nguyn liu vt liu dng trong sn xut v loi sn phm v dch v lm ra. 2. Ni dung ca Danh mc ngh nghip Vit Nam gii thch r cc ngh, bao gm: m t chung, nhim v ch yu, v d, loi tr. Ph lc chi tit km theo. iu 3. Quyt nh ny (*,rt ݾί|p|p`PC6hC(6CJaJmHsHh%*=6CJaJmHsHh?ha6CJaJmHsHh?hs6CJaJmHsHh`pCJaJmHsHh%*=CJaJmHsHhC(CJaJmHsHh@2uCJaJmHsHhhsCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhs5CJaJmHsHhhsCJaJmHsH"jhV'CJUaJmHnHuh@2uhs5CJaJmHsH(,r0 ~se$x$Ifa$gd%*= x$Ifgd%*=Tkd$$Ifl0\ %x t(644 laPyt~tN$d $Ifa$gd:-$d $Ifa$gd$d $Ifa$gd:   * . 0 2 4 6 < > L N P ^ ` ﶧpcVF6htZh$g5CJaJmHsHhtZhs5CJaJmHsHh5CJaJmHsHhs5CJaJmHsHhCJaJmHsHh Uh:-CJaJmHsHh:-CJaJmHsHhuh:-CJaJmHsHh5CJaJmHsHhuh:-5CJaJmHsHhLfh:-CJaJmHsHhe.CJaJ(((((((((((()).)0)4)\)r)))))2*4*H*J**********2+4+6+b+h+ɾԶԾzzzzohh/CJaJhhdWCJaJhh^CnCJaJhhzQCJaJhhp"CJaJhp"CJaJhJCJaJhQ?CJaJhhJCJaJhp"hdWCJaJhp"hJCJaJhp"hzQCJaJhp"hp"CJaJhp"h^CnCJaJ(2****8+d+++4,,,H----------. d $Ifgdv0$d $Ifa$gd:$d $Ifa$gd: $Ifgdc $Ifgdv0 $$Ifa$gdv0h+t+++.,2,4,J,,,,,,,, --.-B-D-L-X-Z-b-d-------------------ڴ嬴ڴڙ홑ڙshh^Cn5CJaJ hhzQhhv0CJaJhBCJaJhv0CJaJhh5 CJaJhcCJaJhh^CnCJaJh;7$CJaJhhcCJaJh5CJaJhhzQCJaJhp"CJaJhh/CJaJhZCJaJ*-----...*.0.2.6.8.<.>.B.D.H.J.x.z.|.~..........ø|xnhnhd`Uh.h.CJaJh8ChHas hHas0JjhHas0JUhm,jh~U*hsmHnHuh~jh~UhBjhBUhe.hhe.OJQJaJhhzQCJaJhh5CJaJhh?5CJaJhhS5CJaJhhzQ5CJaJhhN5CJaJ.... .".$.&.(.*.,...0.4.6.:.<.gd.gdv Vkd$$Ifl0}#_ tD%644 laytp"$d $Ifa$gd:<.@.B.F.H...............gdv $h]ha$gdHash]hgdHas &`#$gd8C$a$gd.......he.hzvhhBh?=9 0&P 1h:p~. A!"S#n$n%7 c$$IfP!vh5x5#vx#v:V l t(65x5aPyt~tNc$$IfP!vh5x5#vx#v:V l t(65x5aPyt~tNh$$If!vh55_#v#v_:V l tD%655_aytp"^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH @@ Heading 1$@& CJOJQJJ@J Heading 2$@&5>*CJOJQJ\JJ Heading 3$$@&a$5CJOJQJ\\ Heading 4$$r@&^r`a$6CJOJQJ]FF Heading 5$@&6CJOJQJ]RR Heading 6$$@&a$5CJOJQJaJDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List PCP Body Text Indent ` CJOJQJZRZ Body Text Indent 2$`a$ CJOJQJ<@< 0Header !OJQJ<>"< Title$a$CJOJQJaJRB2R Body Text$d@<<a$CJOJQJ\hSBh Body Text Indent 3$d@<<`a$ CJOJQJjSj _: Table Grid7:V0P bP .0 Balloon TextCJOJQJaJmHsHtHN/qN .0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ@ `@ .0Footer H$ mHsHtH6/6 .0 Footer CharCJaJ.)`. Has0 Page Number>> ~0 Header CharCJOJQJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] V 5 V @ *5888; ` h&(h+-.. 0 P 2*.<.. $&*1;!!86@:5( tring>DINHts>PAxAB]BC\C}EMH9J7K=mKvLQBM[&N~tNjLO_P U\6UICU8VdW,WKQWZ[A['@\G]O^$_4a+YaQbfLfif$gsgMixtkq&lOm^Cn`p~pLqdcrVyrHas@2uKvfLv w|w\xnxo#|z}~~zY~j~^{7bJrox: ZcCcc=)&_/0$TZTG_=zvBv N 'GNv0laT D9 zKO^UNw+~g -*H:--f%KYpg3p"X "]2?mN?Vad%9SHXa=}|u/zQC|I5 hUyguBQ?QT. @ V ``&Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 hໃ'ໃ'ӋJ'ZZnx4 2qHX?2!xx6Tng cc thng k Cng ho x hi ch ngha Vit Namppcd3nthhai  Oh+'0x ( 4 @ LX`hp8Tng cc thng k Cng ho x hi ch ngha Vit Namppcd3 Normal.dotmnthhai2Microsoft Office Word@F#@2O(@p@pZ՜.+,0$ hp TCTK 7Tng cc thng k Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title "#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry F2VData !1Table)x0WordDocument;@SummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q