ࡱ> AC@ )bjbj 84 8L5~#jQQQQQ"""""""$$'"Q""QQO8#lQQ""V @q,!Q@;@! "N#0~# !x((!(!("",~#( : CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc & & & ..,ngy& & thng& & .nm 2012 N XIN D XT TUYN CNG CHC TNG CC THNG K Knh gi: Tng cc Thng k - Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..Nam, N: - Sinh ngy:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. - Qu qun:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .& .& & & & ..& . - H khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .& & & & & & .& & & & & .. - Ch hin nay: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & .T lin lc:& & & & & & & & & & & & & & ....& & & & & & - Dn tc: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & .. - Trnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & - Chuyn ngnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .C s o to: & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & - Ngoi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Tin hc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Thuc i tng u tin (ghi thuc i tng u tin no):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Sau khi nghin cu iu kin v tiu chun xt tuyn, ti thy bn thn ti c &(26<@DFJPR\^lnxz|~ʺʺʺʺʺrrrehpUF6OJQJmHsHhqrghqrg6OJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsH/jhqrgh46OJQJUmHnHsHuh4h~(5OJQJmHsHhqrgh~(5OJQJmHsHhqrghqrg5OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH%F~$ & ( ` b @$d<`a$gd7$dx<^a$gd7 $dha$gd~($a$gd~($a$gd~($a$gd4dgd~(   $ & ( * mZKhqrgh~(OJQJmHsH%hqrgh~(56>*OJQJmHsH*hqrghi56CJOJQJaJmHsHhqrghi5OJQJmHsHhX8WhX8W5OJQJmHsHhX8W5OJQJmHsHhqrgh~(5OJQJmHsHhqrghqrg5OJQJmHsH#hqrgh~(6CJOJQJmHsHhqrgh46OJQJmHsHh~(6OJQJmHsH* , 4 6 < > @ H J R T \ ^ ` f h n p v x |   $hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsHhqrgh%:OJQJmHsHhqrgh~(OJQJmHsHhqrghqrgOJQJmHsH5 " $ * , 0 ` h j p r v x >HJPTVZ`bfh "*,26<>BD@JLPڴڴڴ$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsHD`b : T ڴڡ~|iV$h$ hU~CJOJQJaJmHsH$h$ShU~CJOJQJaJmHsHU$hqrghU~CJOJQJaJmHsHhU~CJOJQJaJmHsH$hqrghU~CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghfCJOJQJaJmHsHb@####$%F&&>'t))))))))$a$gde}~ $^a$gd~( d^gd~($ & F8dxx^8a$gdU~$dxx`a$gdU~$d<`a$gd7 iu kin, tiu chun xin xt tuyn. V vy, ti lm n ny xin ng k d xt tuyn vo v tr cng tc ..........................................................., c yu cu trnh ....................................... vo cng chc, ti n v .......................................................................................................................................................... H s gi km theo n ny gm: Bn khai l lch; Bn sao Giy khai sinh; Giy chng nhn sc kho; Bn sao cc vn bng, chng ch, gm :.................................................................................................................................................................................................................... Bn im kt qu hc tp ton kho; 03 phong b c dn tem, ghi r tn, a ch ngi nhn; 02 nh mu c 4x6cm; Bn sao Giy chng nhn u tin (nu c); Ti cam oan h s d tuyn ca ti l ng s tht, sau khi nhn c thng bo trng tuyn ti s hon thin h s d tuyn theo quy nh. Nu sai s tht th kt qu tuyn dng ca ti s b c quan c thm quyn tuyn dng hy b v ti s chu trch nhim trc php lut./. Knh n (ghi r h tn v k)   !D!P!X!p!r!~!!!!!" """#@#B#D#H#J#N#P#V#𾪾чtdtdQ>Q>Q>Q$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsHhU~CJOJQJaJmHsH$hwhU~CJOJQJaJmHsHhU~CJOJQJaJmHsH$hqrghU~CJOJQJaJmHsH'h$ hU~CJOJQJaJmHo(sH$h$ hU~CJOJQJaJmHsHhU~OJQJmHsH$h$ hU~CJOJQJaJmHsHhU~CJOJQJaJmHsHV#X#f#j#p#r#x#z###################$$ $ $$$"$$$*$,$8$:$D$F$L$N$P$R$|$%%&&&& & &&&&&"&$&*&,&@&B&Z&Ǵ$hqrgh~]#CJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrgh~]#CJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH?Z&\&b&d&h&j&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'' '''''$'&'.'0'6'8'>'r)t)v)x)~))))˸hqrgh~(6OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghM6CJOJQJaJmHsHh}JChTZOJQJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH0)))))))))))))))))))))))ÿÿÿÿhZEjhqrghFRjhFRU'hqrgh~(5CJOJQJaJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsHhqrghqrg6OJQJmHsH)))))))))))$a$gde}~ 6&P 1h:pU~. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH PP ~( Heading 4$$dh@&a$6@CJaJ`@` ~( Heading 5$$dh@&^a$5@CJOJQJaJDA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List HH ~(Heading 4 Char6@CJOJQJHH ~(Heading 5 Char5@CJOJQJJ>@J ~(Title$d,a$5@CJOJQJaJ@!@ ~( Title Char5@CJOJQJ424 qrgHeader !4 B4 qrgFooter !PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  4 *  V#Z&)) )) 8 @ |( D  "?B S ? ? Pt\] r \] r \] r ?\o}34SRfy^`o(. p^p`hH. @ L^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. P^P`hH. L^ `LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o(- ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.}34Sfy?\o"         B%N    DC?Zs{ "Vrh$ o!~]#e+P//3M6\8P@c@pUF|eJ$S$TX8WTZ^bqrghZEjwzM{U~e}~=4?=Arv%:IfCIYXo7eWO-L+f~(D$FR|CiLV7& O::fDi50 @]]8]]L hh h hhh UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeHA BCambria Math"1hf gF7xbxb!4d 2qHX ?D2!xx"Cng ho x" hi ch ngha Vit Namntduyngo thi nhuong  Oh+'0 ,8 X d p |$Cng ho x hi ch ngha Vit Namntduy Normal.dotmngo thi nhuong55Microsoft Office Word@^s@k@fj,@f@xb՜.+,0 hp TCTK #Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BRoot Entry F ,;@D1Table6(WordDocument84SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q