ࡱ> @B? x"bjbjqq 80ee* 8L5%QQQQQ<%>%>%>%>%>%>%$'u*b%E"b%QQO%xxxlQQ<%x<%xxr"Tq,#Q`xéh<#(%%0%J#*hp*#*#@xb%b%%* : CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc & & & ..,ngy& & thng& & .nm 2012 BN CAM KT PHC V LU DI TI N V NG K XT TUYN Knh gi: - Tng cc Thng k - Cc Thng k ...................................................................... - Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..Nam, N: - Sinh ngy:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. - Qu qun:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .& .& & & & ..& . - H khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .& & & & & & .& & & & & .. - Ch hin nay: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & .T lin lc:& & & & & & & & & & & & & & ....& & & & & & - Dn tc: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & .. - Trnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & - Ch &(26<@DFJPR\^lnxz~ʺʺʺʺʺpppchP6OJQJmHsHhqrghqrg6OJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsH#hqrgh~(6CJOJQJmHsH/jhqrgh$6OJQJUmHnHsHuhqrgh~(5OJQJmHsHhqrghqrg5OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH&F~6 8 : D r F$$d<`a$gd7$dx<^a$gd7dhgdCB $dha$gd~($a$gd9$a$gd~($a$gd~(dgd~(6 8 : Z \ ^ f h n r t v ~ к}}n}n}n}n}bSSShCBhCBOJQJmHsHh~(OJQJmHsHhqrgh%:OJQJmHsHhqrghqrgOJQJmHsHhqrgh~(OJQJmHsHhCBOJQJmHsH%hqrgh~(56>*OJQJmHsH*hqrghi56CJOJQJaJmHsHh9h95OJQJ\]h956OJQJ\]#hqrgh~(6CJOJQJmHsH @ B D J L R T Z \ ` p z | ~ DLNTV¯¯¯œ¯¯œ¯¯œ¯¯¯¯‰¯¯¯œ¯¯œ¯¯$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsHhqrghCBOJQJmHsHhCBOJQJmHsHhCBCJOJQJaJmHsH6VZ\",.48:>DFJL "&(vxz~$.04$hChCCJOJQJaJmHsHhCCJOJQJaJmHsHU$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH4$" h!!"&"R"T"X"Z"^"$a$gd~( $^a$gd~( d^gd~($ & F xx^`a$gdu $xx`a$gdM6$d8xx`a$gd7h$d<`a$gd7uyn ngnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .C s o to: & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & - Ngoi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Tin hc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & - Ti xin ng k xt tuyn vo Chi Cc Thng k ......................................., Cc Thng k .................................................................. Nu c tuyn dng vo lm vic ti ................................................................................................. Ti xin cam kt nh sau: Chp hnh nghim chnh cc quy nh ca Nh nc i vi cng chc v ca Cc Thng k v Tng cc Thng k. Chp hnh s phn cng nhim v ca Lnh o, n v; Cng tc lu di ti n v xt tuyn t 05 nm tr ln. Ti xin chn thnh cm n./. Knh n (ghi r h tn v k)   >BZ\۸}j[N[[h7hOJQJmHo(sHh7hh7hOJQJmHsH$h7hhCCJOJQJaJmHsHh7hCJOJQJaJmHsHh7hOJQJmHsH$h7hh7hCJOJQJaJmHsHhCOJQJmHsHhCCJOJQJaJmHsH$hChCCJOJQJaJmHsHhCCJOJQJaJmHsH'hChCCJOJQJaJmHo(sH "&*,.jv  . 4 > @ H N R T ` b h l p v x | ~ hu OJQJmHsHh7hOJQJmHo(sHh7hh7hOJQJmHo(sHh7hCJOJQJaJmHsH$h7hh7hCJOJQJaJmHsHh7hOJQJmHsHh7hh7hOJQJmHsH6 !!!!!!!!"!$!0!4!8!:!>!B!F!L!N!P!T!X!\!b!d!j!l!t!x!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ٺٺٺٺhRHhRHOJQJmHo(sHhRHhRHOJQJmHsHhRHOJQJmHsHhu OJQJmHsHhu hu OJQJmHsHI!""" " """""""""&"2"4"8":">"@"F"H"L"N"R"T"Ʒ~~n^n^n^n^n^nJ'hqrgh~(5CJOJQJaJmHsHhqrghqrg6OJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghM6CJOJQJaJmHsHhqrghWOJQJmHsHhqrghM6OJQJmHsHhRHhRHOJQJmHo(sHhRHhRHOJQJmHsHhRHOJQJmHsHT"V"Z"\"`"b"f"h"n"t"v"x"'hqrgh~(5CJOJQJaJmHsHhZEjhqrgh^w)jh^w)U ^"`"d"f"j"l"n"p"r"t"v"x"$a$gd~( 6&P 1h:p~]#. A!"#*$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH PP ~( Heading 4$$dh@&a$6@CJaJ`@` ~( Heading 5$$dh@&^a$5@CJOJQJaJDA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List HH ~(Heading 4 Char6@CJOJQJHH ~(Heading 5 Char5@CJOJQJJ>@J ~(Title$d,a$5@CJOJQJaJ@!@ ~( Title Char5@CJOJQJ424 qrgHeader !4 B4 qrgFooter !PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] << 0 V !T"x" $^"x" 8 @ |( D  "?B S ? ?< WPXt]^`)**,--/0235778899:=]^`)**--778:=]^`)**,--/0235778899=_ nRf?\o}34SRfy8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. p^p`hH. @ L^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. P^P`hH. L^ `LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o(- ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.}34Sfy?\o_ FD    "         B%N    JIs{ R "Vrh9$ u o!~]#&^w)P//3M68\8/{?P@c@CRH|eJ$S$TX8W^bqrgh7hZEjwzM{e}~?=Ar7=v%:If dCIY9LXo7eWO-L+f~(D$|Ci7& PO::fDi5CB0*,@8,@<XX X XXUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH?= * Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hf 'F= !*4''3QHX ?D2!xx"Cng ho x" hi ch ngha Vit Namntduyntduy  Oh+'0 , L X d p|$Cng ho x hi ch ngha Vit NamntduyNormalntduy61Microsoft Office Word@@k@fj,@՜.+,0 hp TCTK ' #Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry FPéC1Table+WordDocument80SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q