ࡱ> `_ \pnthhaier Ba==<f0#8X@"1IArial1IArial1IArial1IArial1 I.VnArial1 I.VnArial1I.VnTime1IArial1IArial1IArial1IArial1 IArial1$IArial1 I.VnArial1IArial1IArial1IArial1IArial1IArial1h8ICambria1,8IArial18IArial18IArial1IArial1IArial1<IArial1>IArial1?IArial14IArial14IArial1 IArial1 IArial1IArial1IArial1IArial1 IArial1IArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        % % % % % % % % % % % % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $    ff + ) , * "   P P     `  !    # a>    (    (   8@ 8@ 8  #<  , <@  , 8 #  #  # #<  #<  ,  , #  # <  <   "   ! ! ! ! 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+,-./Explanatory Text0 1Good2 Heading 13 Heading 24 Heading 35 Heading 46 7Input8 Linked Cell 9Neutral:Normal_XNK-khoinuoc85-95 ;Note <Output= >Title ?Total@ Warning Text` CSheet1"ZR3 @@ RRASEANAPECOPEC Ma-lai-xi-a Phi-li-pin Xin-ga-po I-ranBa Lan Bun-ga-ri Hung-ga-ri LB Nga U-crai-na I-ta-li-a Na UyCu Ba Bra-xinNam Phi Triu la MTNG SIn--n-xi-a Lo Thi Lan n i Loan A-rp X-tHn QucNht BnoB an MchH LanPhp Thy in Thy S) Ty Ban Nha Ca-na-a An-gi-ri -xtry-li-aKHC Hng Cng (TQ)OTr gi xut khu hng ho phn theo khi nc, phn theo nc v vng lnh thPhn theo khi nc ch yu'Phn theo nc v vng lnh th ch yu$Cc Tiu vng quc rp Thng nhtSp Th Nh) KY-menRu-ma-niAi-lenPhn lan B o Nha Hy Lp c-hen-ti-naChi-l C-lm-bi-aPa-na-maPruAi CpGa-naGhi-n Ni-gi-ria Tan-da-nia X-n-gan Bng-la-t Pa-ki-xtan Xri-lan-kaC-OtI-rc ng-g-la Niu- Di-LnMy-an-maI-xra-enGru-di-aEU Cam-pu-chiaCHND Trung HoaCH Sc Xl-va-ki-a S b 2011Vng quc Anh CHLB c Hoa KM-hi-cZ ]iBfi>cc||jۡZ}-}> 00\);_(*}<}2 00\);_(*_)?_);_(}<}3 00\);_(*?_)?_);_(}<}4 00\);_(*23_)?_);_(}(}5 00\);_(*}<}1 a00\);_(*_)?_);_(}<}( 00\);_(*_)?_);_(}<}9 e00\);_(*_)?_);_(}}7 ??v00\);_(*̙_)?_);_(  }}< ???00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*_)?_);_(  }<}8 }00\);_(*_)?_);_(}}* 00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}(}@ 00\);_(*}x};00\);_(*_)?_);_( }(}/ 00\);_(*}P}? 00\);_(*_)?_);_( }<}" 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}# 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}$ 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}% 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}& 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}' 00\);_(* _)?_);_(}<} 00\);_(*ef _)?_);_(}<} 00\);_(*L _)?_);_(}<}! 00\);_(*23 _)?_);_(H 20% - Accent1 ef H" 20% - Accent2 ef H& 20% - Accent3 ef H* 20% - Accent4 ef H. 20% - Accent5 ef H2 20% - Accent6 ef H 40% - Accent1 L H# 40% - Accent2 L湸 H' 40% - Accent3 L H+ 40% - Accent4 L H/ 40% - Accent5 L H3 40% - Accent6 Lմ H 60% - Accent1 23 H$ 60% - Accent2 23ٗ H( 60% - Accent3 23֚ H, 60% - Accent4 23 H0 60% - Accent5 23 H4 60% - Accent6 23 <Accent1 O <!Accent2 PM <%Accent3 Y <)Accent4 d <-Accent5 K <1Accent6 F 4Bad | Calculation } z Check Cell ????????? ??? Comma( Comma [0]&Currency. Currency [0]B5Explanatory Text : Followed Hyperlink6Good aB Heading 1 I}OB Heading 2 I}?B Heading 3 I}234 Heading 4 I}( HyperlinkpInput ̙ ??v F Linked Cell }<Neutral e"Normalb Note rOutput ???????????? ???$Percent1Title I}%HTotal OO: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16 PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!ÄA theme/theme/theme1.xmlYOoE#F{oc'NjGuرhF[xw;23NjHH q Jĥ|@_73xM6{o~(fIyWk"޽aJCR$'Mnlu"^T$}*OIB.bQn̖kC 0>ACMȉ<&J &M5BNe tY>?#!mfKx=[Ԃu}ˆ ~umoLz^W/}ةLo;9iwk/_tV[,ac߬56YvYp1ϡAz 9ۮ7ެe ."Zk1~EȰ RӔ/x$( :7vʗsSj{"bF^x^xz?>~,ɸ7Gg_zy5^|?}V I򋧿>O~I|SQ>19D{<Ÿ8ߊaG@tOE*\ʻ/ yToN:"1Q(v; y4<$jbRa|PŻǴI Y3wJG݈8b2(<& QHT^w/B(`Z!94[Mc˴j`jG7;Q]o YC5*CocU 9 IQ/ RV+`%*;æWѼ9/#~7qZ$*cߓrUngN>%OOi Dh[BvoLJƌB6>p&>w O]>_x.eywQ,5,^<ؾt&9 ԔEЇIIqhJ#f6kAS&2D)p3ӕ5teO`jvzEOG)9cshger-# ~fu-ԙՍh&9܊- 6 AлY3hX"M$#Fz6#b.w*lyhĭɾ̮]nR3+=,)'Kak.zi X 8Ka6!_ 5[ M܆< kW Ds/Z/j@&8?&5- C⫲K3Zw1K|D!`~J0A?Uֶy&,Xg1K#[y$[BTV)bBRvVt=낕@[\׶Dž8d4~_@`rx \kp*O69mY&ԧ HE]HKN!Vj%2BƣJԊ=" u\ӵC&Y0>g4&oN)j rihr"VTU,koy#ŬjQJpRk3܎Ws;ɢ!JT~u "֠ۀW_ Nq֙4)ڬuZˋw֒TvќXHegvtm,{2Da*20V=CoOQ2'@C8D.IrG[Ȥiࠆ)d͛|?&f9>b|w##(ɇ"C *_p=ce΂aenv*Wm瓗{varAˇ$IDpKs6* ʢG0egAnlCYt֏$Ysă)2|FS` uz'Xr*󠍒F`Bi m/Ҷj9Xrmox86tFo˜ b`>ASDbƟPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ÄA theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  WV^n\D dMbP?_*+%,M\\TTTL-NTNHUONG\tttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTHHAIutomatic>0  k k m m "dXX??U} B} m$B} B} $ BW,A,A,@@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ b'DDDDDDFDDD EDDDDDDFDDD GHHHHH QQ aaa_aaa _ HIfJ,@J0@J4@J8@J<@J@@JD@JH@OL@OP@OT@OX@O\@O`@Od@Oh@ OMHKKKKKKKHHH ^^^H dR AR$&AR@Rffff&H@R]1AS;eXS6A SffffP@ RKzR@@R RffffFr@$R3e(R{~R|\RR+wO^^^HHH f(6gTTTTUUUUTTTTTTVVV^^^HHH LVV@W-AWx&1@Wrhc@X@NXv@X,AX AVAVAVo@V=$AV-(AVU/AVż*AVm/AVR^^^HHH L~ V1gAWE4@WX9Ȗ@W+@6X&AX.AX@XK IV@V[wV+V{ V@V VKV<-V^^^HHH LH~ VA7@ WA`"@ WL7A`@ WE>@ X@ Xy]AX TAX@VA Vfffffh@0 V@V@V+AV-0AV,AV<@V d ^^^HHH C P Yfffffv`@ Zrhj@ Znh@ ZV@[j@ [@B [@[@Y@Yl@Yl@YHAYјAYAYX@VA V^^^HHH h)6 i\\\\\\]]\\\\\\RVV^^^HHH H LI* Vz@VX@VE@V`@X@X@ XMb@b@$ Vl@V@Vx@V!@V@ VfffffD@ VAAV:@VAVAa A ^^^HHH H L* V@Vڱ@V@V@X@z@XG@ XZd;p@B Vt@V@VA@V@Vb@V'@VW@V!i@VaAV A ^^^HHHH LV@Vt@V@VYR@$X$@X@X@VF@V<@ VQ@0 V@VW@Vm@VO@V@Vi@V@^^^HHHH L*V@VZ@V@V@Xp@X5@X$u@ V@V(@ Vfffff@0 V@V@VL@VAVAV AVIA^^^HHHH LEVVVVXNXЁ@X@V0@V)@V,@V(@V0@V@Vx@V|@VH@VT@^^^HHHH L*VD@V`@V@V@X3@X\@X|?5^w@B V@V@u@VX@V@V@V@V1FAVqAVAVѽA^^^HHHH LVA@V(@V@V@Xe@X@X-N@B Vv@Va@V!AV@VAVF AVQAVAV AV AV A^^^HHHH LV@V@V@Vfffffvr@X@X-@X1Z,t@B V2@V`@VAL@V@V@V@V"@V AV@VA^^^HHHH LNVt@V\@Vt@V\@X@Xx@X0@V@VJ@VA@V8@Va@ V͑@VaAV[@VAVQA^^^HHHH L~ V@Vfffffr@Vz@V_@Xfffffs@~ X7@XZd;Oay@$ V@VA@VA@V3@V!@ Vm@V@V!] AVAVA^^^HHHH L&V@Vd@V@Vs@~ X@Xfffffs@X+s@B V@V@VA@V=@VP|@V4@Vj@V!?@VAV A^^^HHHH L$VԖ@VAVsAV@XAXfffff@X1@ V @VAVAV}A Vx@$Vʷ@Vy)AVU#AVE'AV{A^^^HHHH LJlV@V@VA&@VA}@X9@XAAXaMAVAVAVٱAVAVAV AAVIAV@V%'AV@^^^HHHH L6V@@Vp@V@V@X1@Xp@X@VJ@ Vfffff&@@ VfffffS@~ V@ V9a@$V@VPx@V}@V5@VA^^^HHHH L>VVVVUXЖ@X0@ V#@6 V@V3@VD@V5@Vt@Vf@VH@V@V^^^HHHH LV@j@V*@VxF8@6V@X9@X+@X@V@@V@V@V"@ Vffffff0@$V@VS@V;@VN@VX@^^^HHHH L?VVVVXX$@XЋ@V5@V @ VC@0 V@V`P@V@VX@V@V@Vr@^^^HHHH L@VVVVXXffffff#@X#@ V@@V @VD@ V4@~ V@VC@VD@V@VO@V^^^HHHH L~ V@WK7@WKw$@WS/@TX@X@Xh@V2@V1@V@V>@VB@VI@V@VK@Vb@V@^^^HHHH H*XXXXXNX@Xܩ@V@VP@VH@V@Vv@V@m@Vv@VA@V@VЌ@^^^^^^Dl, J0HH ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@ H HA XXXXXN Xn@Xp@V@p@V@V w@Vp@VX@V(@VN@V@V\@V\@ ^^^^^^!H !HG!XXXXX~ !X@!X! Vz@V r@V`@ ! Vffffff@$! V@Vؓ@V@V@V@!V^^^^^^"H "LB"VA@$"Vܹ@V@V3@X@Xt@"X!rhWy@~ " Vz@" Vb@6" Vg@V@Y@V`]@V @VG@V@Vc@V8@"^^^^^^#H #LF#VVVVX~ #X@#X2@~ # V3@# Vfffff3@# V@@*# V@VD@V@V'@V @V`X@#V^^^^^^$H $L+$VVVVXN$X?X@V?V@j@V r@V~@Vp@V@VȞ@V(@V@V(@$^^^^^^%H %L,%VVVVXN%X@XH@Vp@Vt@VH@V@V@V@Vt@V@V@V!@%^^^^^^&H &L-&VVVVX~ &X @&X"@<& V4@Va@V@V@VЖ@VX@V6@V(@V.@&V^^^^^^'H 'L'V0@$'VX@VD@V@C@X@XN@'XS@' VP@<' VT@V@V@VE@V@V @V@V@V{@'^^^^^^(H (L(V@V(@V0@(Vffffff @T(X@@X@X0@V@V@V`@V@V@V @VV@V"@VԬ@V@(^^^^^^)H )L l)VT@V@V@V@X@X.@X@V@V@V@V;@V@@V~@V@V@O@V@V @)^^^^^^*H *L **V@V@VV@V@Xq@X@*XV-Oh@B* VM@V,@V@V@V-@V|@V@VAB@VA@Vm@*^^^^^^+H +L.+VVVVX0+X@X@V@Vp@V@V/@V4@ +Vfffff&@@+VP@V@VZ@V@+^^^^^^,H ,LK$,V`x@V@V`@V8@XA@,XfffffA@,XʡEsC@, V@VC@V@VH@ , VfffffQ@$,VY@V`@Vk@VY@V@,^^^^^^-H -LL-V`x@V@j@Vq@-Vffffff@-X@X@@X@VІ@ - Vffffff @6- V@VH@V @VQ@Vr@V@V@V@-^^^^^^.H .L .V@V@VȔ@V @.X1@~ .X4@.X!rh :@. V@V@V@ . VC@. Vfffff&P@$.V@V@V<@V@VPh@.^^^^^^/H /L~ /V @/VS{2@/V@@/VvE@/X@Xж@Xj@V@ / VfffffQ@6/ VT@V:@V`[@V@a@V@V,@V`h@Vp@/^^^^^^0H 0L/0VVVVX0X@X@@V@ 0 V1@60 V@V@Vĭ@Vr@V6@VC@V@V@0^^^^^^1H 1LN1VfffffR@$1Vo@V@Ve@X@Xh@1XZd;O@B1 V@Vm@Va@V@V!@VxAV@V9AVAVaF A1^^^^^^2H 2L 2V@j@V`}@VЖ@2V1@2Xffffff0@2X0@2XX9ȶ.@2 V@@VT@V7@ 2 VY@@*2 Vĭ@V.@VR@V@V@V@2^^^^^^3H 3L03VVVVX~ 3X@3Xfffff3@3 V@V@V^@VX@ 3 V9Q@$3V W@V@@VS@V@VU@3^^^^^^4H 4L *4V`}@Vب@Vf@V@M@X@X@4XZd;J@B4 V`@VV@V [@V@V`e@V@V@V@V@VA@4^^^^^^5H 5L15VVVVX*5XЋ@X`@V@V@@VP@V@ 5 Vffffff@@$5VZ@V@V4@V@V c@5^^^^^^6H 6L26VVVVX6Xx@X|@6 Vfffff&A@6 VE@V@VK@ 6 Vfffff&P@$6V@V(@VZ@V^@V@6^^^^^^7H 7L *7VN@Vt@V@Vb@X"@X@k@7Xm@7 Vp@<7 VA(@V@V@V@V@V{@V@V@VA7^^^^^^8H 8L"8V!@8V+َ;@8V rP@8VEdU@~ 8X[@8X)a@H8Xc@V`f@V@Vs@V@Vp@V@V}@Va@V@VqA8^^^^^^9H 9Ll9V`@V@VБ@V@@XD@X@X@V4@Vĭ@VM@V]@V`X@V@V;@V2@Vb@V|@9^^^^^^:H :LO:V@k@Vl@V@VD@:Xfffffr@~ :Xa@:XL7A`@B: VȆ@V@Va@V@VAVAVaO AVAV AVɌA:^eeeee;H ;L;VYA@;V@Ve@V@X@;Xfffff~s@;X/$Su@; Vu@V@ ; V@0; VA@V|@V@V@V!N@V@V!J@;^eeeee<H <L<V"@V@V@<Vs@<XA@Xpx@<X&1v@$< V@V~@Vi@V@V@ <Vfffffx@<VaAAVAAVAVȠ@<^eeeee=H =L*=V@V b@V@@V@XAT@XA@=XK77}@B= Va@VA9@V@VA@Vv@V@V@V@Va@V@A=^eeeee>H >L!~ >V$@>Vb@>V4@V@>Xfffffp@>X@@XA@> VfffffP@> VfffffR@> Vz@VK@ > Vfffffvc@$>V"@VP@VAV@V@>^eeeee?H ?L#~ ?VЛ@?W-F@@?W@WQ@X@XG@?XNbX9Z@? V@V@ ? Vp@? V@v@V{@ ?Vـ@?V@V@V!@V@?^eeeeeDl@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L,@M,@N,@O,@P,@Q,@R,@S,@TCU,@V,@@H @LP~ @V@@W"i@@WQq@@WJ}@X@X@XY@@ V)@<@ V AVAAV$@V'AV@@VI#2AVg1AV VVm9A@^eeeeeAH AL3AVWWWXAXІ@X@Va@VЁ@ A Vffffff!@A V0@*A V@Vt@Vʼ@Vֵ@V@V@A^eeeeeBH BL~ BVV@BWmR#@6BW`@W @X@X@X@V@V@V9@ B Vfffff&@@*B V.@V @V@Vi@V@V1@B^eeeeeCH CL4CVWWWX~ CX@CXffffff"@BC V@@V@VD@V$@V@V>@V@V[@Va@V0a@C^eeeeeDH DL5DVWWWXDX@Xt@V0@V@u@ D Vffffff @*D V%@V @V@Vf@V @V@DV^eeeeeEH EL~ EV@EVbX9(:@EVC"@EV+w)@~ EXB@EXfffff&A@$EXD@VG@V@V@V9@ E Vc@EVP@V~@V@V@EV^eeeeeFH FLQ~ FVQ@FWK7A @FW!rhm6@FWjt@@FX4@~ FX@FX5^I F@BF V@N@V@V@Vg@Vq@V@VO@V@V@VA@F^eeeeeGH GL6GVWWWX*GXh@X @VȔ@V@Vv@V°@ G VyS@$GV]@Vd@Vm@V@V5@G^eeeeeHH HL7HVWWWXHHXT@X@e@V^@V@V@VP@V@V0@V@V@V@HV^eeeeeIH IL8IVWWWXIX3@XX@V@V @ I Vfffff&D@0I V@VH@V@Vc@V@V @V@I^eeeeeJH JL$~ JVX@JW9v!@JWq= ףp @JW'1Z?0JX`}@X@XH@Vt@Vp@V@V$@ J VA@$JV@D@V`S@V@V@V@J^eeeeeKH KLCKVWWWXKX@X<@V@V<@ K VffffffA@0K VĽ@V@VL@V@Vl@V@V@K^eeeeeLH LL9LVWWWX*LXІ@X`}@V@V@Vب@VH@ L VC@$LVȴ@Vd@V`S@VB@V@L^eeeeeMH ML:MVWWWXHMX@X?V?V?V"@V@V-@VP@V8@V@V@MV^eeeeeNH NL~ NV@e@NWl@NW#~j @NWT㥛@0@TNXl@X(@X@V/@V@V0@V@V@V@V@Vs@VA @VAANeeeeeOH OL;OVWWWXOX@OXP@V`@V%@VБ@ O V1@*O V@@V@V@V"@Vr@VQ@OeeeeePH PL<PVWWWXPX"@PX"@<P V@V,@V9@V6@V@V2@VȤ@V=@V@PVPeeeeeQH QL=QVWWWXNQX@X@V@VA@VX@V^@V#@V$@V @V@V^@V@QeeeeeRH RLD~ RVa@RWK@RWX9v>4@RWZd;O9@RX@Xp@RXˡE}2@BR V@V9@VR@VG@V"@VP@V@VQ@V@V@ReeeeeSH SL%SV@WN@SWV-l@SWS㥛x}@SXA@X@SXbX94G@BS V6AVQXAVAVaAVAV4AVaAV AV @V1ASeeeee,TGGMMMMGGNNMMMMMMMMMUcV`20 (  HG?AutoShape 1L]` >@A > 7ggD&b Oh+'0@HXl nthhai ComputerMicrosoft Excel@yG@.8՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^Root Entry F`<WorkbookcSummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8W