аЯрЁБс>ўџ 46ўџџџ3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П6bjbjЯ2Я2 )$­X­XџџџџџџˆVVVVVVVjRRR8Š$Ўj$ жж"јјјјјј— ™ ™ ™ ™ ™ ™ $2 R„ \Н !VщјјщщН VVјјо C C C щVјVј— C щ— C C W VVW јЪ ю™H•ФRщ"W { є 0$ W р "р W jjVVVVр VW $ј0("C JfƒјјјН Н jjЄD- jjMу sб: 21CS2003 С tрi: Nghiъn cщu khЃ nng щng dхng mйt sб kљ thu­t tin hЭc trong quy trьnh iСu tra chЭn mЋu . Chч nhiЧm: CN. TrЇn ThЫ Thanh HАЁng Nйi dung. Lнi nѓi Їu PHІN I. QUY TRЬNH IРU TRA CHЬN MЊU I. ChuЉn bЫ iСu tra 1. Xсc Ыnh mхc эch iСu tra 2. Xсc Ыnh nйi dung iСu tra 3. Xсc Ыnh бi tАуng vр Ёn vЫ iСu tra 4. ThiПt kП mЋu II. Xэ l§, tеng hуp vр phтn tэch kПt quЃ iСu tra. 1. KiУm tra, сnh mу, nh­p tin vр tеng hуp sЁ bй sб liЧu. 2. Xem xщt tэnh hуp l§ cчa kПt quЃ iСu tra qua sб liЧu tеng hуp sЁ bй. 3. Tэnh toсn sai sб chЭn mЋu vр suy rйng kПt quЃ iСu tra. 4. Phтn tэch vр cєng bб kПt quЃ iСu tra. PHІN II. NGHIЪN CшU KHЂ NNG шNG DфNG TIN HЬC TRONG IРU TRA CHЬN MЊU. I. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong chuЉn bЫ iСu tra. 1. KhЃ n "$&,.06>@VXИКРТтш& * 0 2 F P R V X ^ j z | ѓхѓнгЦЛЦЛгЎ Ў Ў Ў Ўг’‚’гЎrararЎгVh'CJOJQJo(!h'56CJOJQJ\]o(h'56CJOJQJ\]hI{|h'5CJOJQJo(hI{|h'5CJOJQJh'5CJOJQJ\o(h'5CJOJQJ\h'>*CJOJQJh'>*CJOJQJo(h'CJOJQJh'OJQJhНZъh'5OJQJo(hНZъh'5OJQJ! "$ш0 2 F ^ І а H ѓ‰}n}}}}}}}}$d Є<Є<a$gd' d Є<Є<gd'ikd$$If–lж”јж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gd' 4§§| ‚ „ О Р и к о р № є њ ќ   6 8 P R V X ` b j l v x z ~ ˆ Œ Ъ Ь ф ц ь ю є і : > F H ` b x z Є І Ў А Р Т о р  0 2 : > d f Š Œ Ј Њ А В К М Р Т о р ђ $ & Z \  ’ іыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіыіоіыіыіыіыh'5CJOJQJ\h'CJOJQJo(h'CJOJQJXH š К ” ( ž ђ € ь PъzЪFю.0ѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓффффѓфижЭЫжЭЫ„ќџ„&`#$ d Є<Є<gd'$d Є<Є<a$gd' d Є<Є<gd'’ и к ќ ў `bДЖШЪќўFHRTfhzŠŒдиртњќ.0npvxˆŠІЈОРкм FVXŽšœВДКМТФкмюіыіыщіыіыіыіыіыіыіыікЪкЪкЪкЪкЪкіыіыіыіыіыіыіыіыіыікЪкЪкЪкЪкЪкЪкЪкЦТИВИ h'0Jjh'0JUhќW“h'hНZъh'@ˆњџCJOJQJo(hНZъh'@ˆњџCJOJQJUh'CJOJQJo(h'CJOJQJFng щng dхng tin hЭc trong thiПt kП mЋu. 2. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong thiПt kП phiПu iСu tra vр bЃng tеng hуp. II. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong tеng hуp vр xэ l§ sб liЧu iСu tra. 1. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong kiУm tra, сnh mу, nh­p tin vр tеng hуp sЁ bй. 2. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong xem xщt tэnh hуp l§ cчa sб liЧu vр tеng hуp sЁ bй. 3. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong tэnh toсn sai sб chЭn mЋu. 4. KhЃ nng щng dхng tin hЭc trong tэnh toсn bе sung vр phтn tэch kПt quЃ iСu tra. KПt lu­n PAGE PAGE 1 &(*,.46њіьњьсьњінhќW“h'0JmHnHujh'0JUh' h'0J 0246§§§'01hPАа/ Ар=!А("Аx# $ %АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”ј tрі6і,ж5жD œL`ёџL 'Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH F`F ' Heading 6$@&5CJOJQJ\DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No List4 `ђ4 'Footer ЦрР!.)`Ђ. ' Page Numberjš`Гj ' Table Grid7:Vж0џџџџџџ$џџџџt˜™ЃЏгш$M]ЪOyРі'tМdЂіџ  Ё@0€ Y0 ‘@0€ Y4 ˜@0€ Yј€˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Yˆ˜@0€ Yˆ˜@0€ Y`˜@0€ Yˆ˜@0€ Y`˜@0€ Yˆ˜@0€ Yˆ˜@0€ Yˆ˜@0€ Yˆ˜@0€ Y˜@0€ Y˜@0€ Y`˜@0€ Y`˜@0€ Y€˜@0€ Y`˜@0€ Y`˜@0€ Y`˜@0€ Y˜@0€ YX@0€ YMy00€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€€0‚џOy00› 0›Р]‚ | ’ 6 H 06 4 !•!дџ•€џџљYдњYќыšћYф}ŸЏЏДГЖЖ €urn:schemas:contacts€Sn€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ џ џ џџnxmaiх'ќW“H_Н–џ@€џџЌ™џ?џ@„Р{џ``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhGB‰fGB‰fПA ПA Y№( xД‚‚4ўў3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 21CS2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 21CS2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@њ€†H•Ф@њ€†H•ФПAўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK2 ўA MУЃ sсЛ‘: 21CS2003 Title ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*ўџџџ,-./012ўџџџ§џџџ5ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFр”ї™H•Ф7€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ)$SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ#DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ+CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq