аЯрЁБс>ўџ 35ўџџџ2џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П<bjbjЯ2Я2 ("­X­XџџџџџџˆЊЊЊЊЊЊЊО‚‚‚‚$ІОaЦЦЦЦЦЦЦЦджжжжжж$o RС \њ!ЊиЦЦиињЊЊЦЦ€€€иЊЦЊЦд€ид€€”ЊЊ”ЦК pЋЬ‘H•Ф‚и‚”И10a” Z ”ООЊЊЊЊ Њ”$ЦZ @€`4”DЦЦЦњњООФ‚v ОО‚Mу sб: 20CS2003 С tрi:  Nghiъn cщu cЃi tiПn, hoрn thiЧn chщc nng, nhiЧm vх vр mє hьnh tе chщc cчa ngрnh Thбng kъ У сp щng yъu cЇu nhiЧm vх trong thнi kѓ еi mлi . Chч nhiЧm: CN. Thтn Vn Niъn. Nйi dung Mп Їu CHЏ NG I. TH№C TR NG Tд CHшC CцA NGРNH THаNG KЪ TRЏкC KHI Cг NGHЪ ЪNH Sа 101/2003/N-CP NGРY 3/9/2003 CцA CHЭNH PHц. A. Chщc nng, nhiЧm vх cчa Tеng cхc Thбng kъ theo nghЫ Ыnh sб 23/CP. B. Chщc nng, nhiЧm vх cчa Cхc thбng kъ tЩnh, thрnh phб trёc thuйc TW theo quyПt Ыnh sб 39/QD-TCCB ngрy 18/4/1994 cчa Tеng cхc trАпng Tеng cхc Thбng kъ. C. Tе chщc bй mсy cсc Ёn vЫ thuйc khбi quЃn l§ Nhр nАлc. D. Tе chщc cсc Ёn vЫ sё nghiЧp thuйc Tеng cхc Thбng kъ. CHЏ NG II. PHЏ NG HЏкNG дI MкI, HOРN THIЦN HЦ THаNG Tд CHшC CцA NGРNH THаNG KЪ Т СP шNG YЪ "$&,.06>@df‚„ ЂІЈЌЎавцшъь№є  > @ L R t v | ~ † ˆ Ž  Ђ ѓхѓнгЦЛЦЛгЎ Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ўг’‚’‚’‚’г’hї5?hQIS5CJOJQJo(hї5?hQIS5CJOJQJhQIS5CJOJQJ\o(hQIS5CJOJQJ\hQIS>*CJOJQJhQIS>*CJOJQJo(hQISCJOJQJhQISOJQJhНZъhQIS5OJQJo(hНZъhQIS5OJQJ- "$R Ž  Ђ А œ ( \ а B ѓ‰zzzzzzzzzzzz$d Є<Є<a$gdQISikd$$If–lж”Хж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdQIS<§Ђ Ј Њ А Д И Р і ј    & ( 4 6 X Z f h Š Œ œ Ў А ђ є : < t v ˆ Š Ъ Ь є і , . V X z | ‚ „ ˆ Œ И К Р Т Ц Ш ш ъ ю ђ < юлюЮРЮЖЋЖЋЖЋЖЋЖЋЖЋЖЋЖЋЖЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃšЃhQISOJQJo(hQISOJQJhQISCJOJQJo(hQISCJOJQJhQIS5CJOJQJ\o(hQIS5CJOJQJ\$hGfhQIS6CJOJQJ\]o(!hGfhQIS6CJOJQJ\]<< > B F J T \ ` h j r t ˆ Š Ш Ъ о р т ф ш ь њ ќ :<hj~€”–ЂЄЦШджјњ  bdz|šЌіюсгсЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОМЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩ­­­­ŽhНZъhQIS@ˆњџOJQJaJhНZъhQIS@ˆќџOJQJaJo(hНZъhQIS@ˆќџOJQJaJUhQISCJOJQJo(hQISCJOJQJhQIS5CJOJQJ\o(hQIS5CJOJQJ\hQISOJQJhQISOJQJo(1U CІU NHIЦM Vф TRONG THмI Kђ дI MкI (Tе chщc cчa ngрnh thбng kъ sau khi cѓ nghЫ Ыnh sб 101/2003/N-CP ngрy 3/9/2003 cчa Chэnh phч). A. Chщc nng, nhiЧm vх cчa Tеng cхc Thбng kъ theo nghЫ Ыnh sб 101/CP. B. Chщc nng, nhiЧm vх cчa Cхc thбng kъ tЩnh, thрnh phб theo quy Ыnh mлi. C. CЁ cЅu tе chщc cчa Tеng cхc Thбng kъ theo nghЫ Ыnh sб 101/CP. D. CЁ cЅu tе chщc cчa Cхc Thбng kъ tЩnh, thрnh phб theo quy Ыnh mлi. E. Tе chщc cсc Ёn vЫ sё nghiЧp thuйc Tеng cхc Thбng kъ theo quy Ыnh mлi. F. Tе chщc cсc doanh nghiЧp thuйc ngрnh. KПt lu­n š0Д@ж(:<№№№№№№№ю$d Є<Є<a$gdQISЌЎцшњќ08:|~”–МОіј  ,.@XZ^bЌЎТФжю№ 8:<яряряряриЯиЯиЯиЯиЯиЯиЯиРАРАРАРАРиЯиЯиІЂhќW“hQISCJOJQJhНZъhQIS@ˆјџOJQJaJo(hНZъhQIS@ˆјџOJQJaJhQISOJQJo(hQISOJQJhНZъhQIS@ˆњџOJQJaJhНZъhQIS@ˆњџOJQJaJo('&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”Х tрі6і,ж5жD œL`ёџL QISNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj QIS Table Grid7:Vж0џџџџџџ"џџџџЉЧШбиN”.hЁ„ЫXžщЉ0€€ ™0€€” ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€Ђ < Ќ<  << џџъY”xŸыYTyŸьYœjŸэYyŸюYTzŸяYTxŸиип6§kосс>s €urn:schemas:contacts€Sn€8*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€date€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€  €18€1994€2003€3€4€9€Day€Month€YearИЦиM{коЌƒБЕ>B‹жк3333333333џџnxmaiхQISќW“H_Н–џ@€Є–?@„Р{ў``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhGB‰fGB‰fУY УY Y№ЅŠxД‚‚243ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 20CS2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 20CS2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@њ€†H•Ф@њ€†H•ФУYўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK2 A MУЃ sсЛ‘: 20CS2003 Title ўџџџўџџџ !ўџџџ#$%&'()ўџџџ+,-./01ўџџџ§џџџ4ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF`зг‘H•Ф6€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ("SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ"DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ*CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq