аЯрЁБс>ўџ 02ўџџџ/џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПHbjbjЯ2Я2 (­X­XŽџџџџџџˆђђђђђђђNNNNb ‚‚‚‚‚‚‚‚{}}}}}}$ Rh \Ё!ђы‚‚ыыЁђђ‚‚Т'''ыђ‚ђ‚{'ы{'';ђђ;‚v eЏjH•ФNы;_и0 ;Ф Ф ;ђђђђФ ђ;$‚Ў0|'Ќdл‚‚‚ЁЁ D  Mу sб: 16CS2003 С tрi:  Nghiъn cщu xтy dёng mє hьnh tрi khoЃn vЧ tinh du lЫch п ViЧt Nam . Chч nhiЧm : TS. L§ Minh KhЃi Nйi dung PHІN I. THаNG KЪ DU LЪCH VР TРI KHOЂN VЦ TINH DU LЪCH THО GIкI VР S№ VЌN DфNG о CСC QUаC GIA. I. Du lЫch vр thбng kъ du lЫch trъn thП giлi. 1. Xu hАлng phсt triУn du lЫch vр thП giлi. 2. Khсi niЧm cЁ bЃn vС du lЫch vр phАЁng phсp thбng kъ du lЫch thП giлi. II. HЧ thбng tрi khoЃn vЧ tinh du lЫch cчa tе chщc du lЫch thП giлi vр sё v­n dхng cчa cсc quбc gia. 1. Khсi niЧm, nйi dung hЧ thбng tрi khoЃn vЧ tinh du lЫch cчa Tе chщc du lЫch thП giлi. 2. Sё v­n dхng hЧ thбng tрi khoЃn vЧ tinh du lЫch cчa Tе chщc du lЫch thП giлi п mйt sб quбc gia. PHІN II. TH№C TR NG THаNG KЪ DU LЪCH VР KHЂ NNG VЌN DфNG HЦ THаNG TР "$&,.0>@NP`bfhprМоріј  ( * > @ D F Š ѓхѓнгСБСБŸŒŸŒŸŒŸŒŸŒŸ~n~г~aгVгVгVгhВoШCJOJQJo(hВoШ5CJOJQJ\hvUžhВoШ5CJOJQJo(hvUžhВoШ5CJOJQJ%hGfhВoШ5@ˆњџCJOJQJ\o("hGfhВoШ5@ˆњџCJOJQJ\hGfhВoШ>*@ˆњџCJOJQJ"hGfhВoШ>*@ˆњџCJOJQJo(hВoШCJOJQJhВoШOJQJhPgсhВoШ5OJQJo(hPgсhВoШ5OJQJ! "$Міј Ц " z ж † J ѓ‰zzzzzzzzzzzz$d Є<Є<a$gdВoШikd$$If–lж”Qж”џ €Š tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdВoШH§Š Œ Ќ Ў Ц о р № ђ  0 2 > @ b d „ † – ˜ К М Т Ц а в ф ц ( * – ˜ М О р т   И К J X € ‚ – ˜ Є І в д ‚ЂЄЦШик  jlЄІРТъь~€жи"6FHєъєътйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтЬъєъєъєъєЪътйтйтйтйтйтйтйтйтйтйтЦтТhќW“hВoШUhВoШ5CJOJQJ\hВoШOJQJo(hВoШOJQJhВoШCJOJQJhВoШCJOJQJo(LI KHOЂN VР TINH DU LЪCH CцA Tд CHшC DU LЪCH THО GIкI о VIЦT NAM. I. Thёc trЁng phсt triУn du lЫch vр thеng kъ du lЫch ViЧt Nam. 1. Phсt triУn du lЫch ViЧt Nam. 2. Thёc trЁng thбng kъ du lЫch ViЧt Nam. II. KhЃ nng tiПp c­n vр v­n dхng hЧ thбng tрi khoЃn vЧ tinh du lЫch cчa tе chщc du lЫch thП giлi п ViЧt Nam. 1. KhЃ nng tiПp c­n hЧ thбng TSA cuat WTO. 2. KhЃ nng v­n dхng hЧ thбng TSA п ViЧt Nam. KПt lu­n Phх lхc J ‚@’nЦ"6FH№№№№№№№ф№т d Є<Є<gdВoШ$d Є<Є<a$gdВoШ &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жŠ #vŠ :V–l”Q tрі6і,ж5жŠ œL`ёџL ВoШNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH H`H ВoШ Heading 4$$@&a$5OJQJ\DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj ВoШ Table Grid7:Vж0џџџџџџŽџџџџ^{|…у=†ыCЅ+jŠГ!M{…Ё0€€ ‘0€€ ˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€80€€˜0€€ˆ˜0€€Oy0N1ф Ш 0›ш#‚Š H J H H џџ ВY4­ГYƒžДY4–ŸЕYмњЖY„яЗYФ‚žИYФBžЙYŒ­КYф{ŸЛYМŸІМYT•žНY$ŸXXee……ЎЎvv   [[hhˆˆББyy B *€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9 *€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€  bi3{џџnxmaiхќW“H_НВoШ–џ@€œ?@„Р{ъŽ``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhFB‰fFB‰fЎрЎрY№ЅŠxД‚‚24ŒŒ3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 16CS2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 16CS2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@ДНbH•Ф@ДНbH•ФЎрўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1ŒA MУЃ sсЛ‘: 16CS2003 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ()*+,-.ўџџџ§џџџ1ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFркИjH•Ф3€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ'CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq