аЯрЁБс>ўџ /1ўџџџ.џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПbjbjЯ2Я2 (­X­Xњџџџџџџˆііііііі ЮЮЮЮт Ђ$А R \;!і………;іі\ССС…ііС…ССеііеі `aOPH•ФЮ…"ељr0Ђе^ Ї^ е  іііі^ іе$LN6С„,Ае;;  ФЮЗ  ЮMу sб: 13CS2003 С tрi:  Nghiъn cщu xтy dёng HTCT vр biъn soЁn bй sб liЧu phЃn сnh khЃ nng cЁnh tranh giai oЁn 1992-2001 cчa nСn kinh tП ViЧt Nam . Chч nhiЧm: CN. NguyХn ThЫ ViЧt Hгng. Nйi dung ЖT VЄN Р PHІN I. C  Sо Lн LUЌN VР TH№C TIФN I. C  Sо Lн LUЌN 1. CЁnh tranh 2. Toрn cЇu hoс kinh tП vр vЅn С cЁnh tranh. II. C  Sо TH№C TIОN 1. Nguyъn tЏc cЁnh tranh 2. Nhтn tб cЁnh tranh PHІN HAI: XТY D№NG HЦ THаNG CHШ TIЪU I. NHюNG NGUYЪN TЎC XТY D№NG HTCT II. Р XUЄT HЦ THаNG CHШ TIЪU 1. Nhѓm chЩ tiъ "$&,.0>@NPjlrtЂЄДЖмо0 z | Ž  ž   Є А Ж И Т Ф в д ђ є ў 0 4 D F Z ѓхѓнгЦЛЦЛЎ Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў’гŽƒгƒгЎгƒгƒгƒгƒгƒгнzнzнhS:+OJQJo(hS:+CJOJQJo(hS:+h {hS:+5CJOJQJhS:+5CJOJQJ\o(hS:+5CJOJQJ\hS:+>*CJOJQJhS:+>*CJOJQJo(hS:+CJOJQJhS:+OJQJh>chS:+5OJQJo(h>chS:+5OJQJ0 "$0 z | Ž Є ъ ( „ ѓ‰zzzznzzzzz d Є<Є<gdS:+$d Є<Є<a$gdS:+ikd$$If–lж”qж”џ €Š tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdS:+ §Z \ f h ‚ Ž  Ќ К М ш ъ  " N P n p ~ €   Ђ Ю а д о р № ђ  248:z~Ž’”œžКМЮажиќў,:RTjlТФмоіюіюфйфюіюіюЬфйфйфйфйфйфйфюіюіЪюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюЬфйфйфйфйфЦhќW“UhS:+5CJOJQJ\hS:+CJOJQJo(hS:+CJOJQJhS:+OJQJhS:+OJQJo(C„ Ќ о T ˜ д ` ц ,bŠЎк№№№№№№№№№№№№№№№№№ю$d Є<Є<a$gdS:+u tеng hуp 2. Nng suЅt vр nng suЅt cЁnh tranh 3. Quan hЧ thАЁng mЁi vр Їu tА 4. Khoa hЭc cєng nghЧ vр thєng tin 5. Nguгn nhтn lёc 6. CЁ sп hЁ tЇng PHІN BA. Sа LIЦU BIЪN SO N I. CСC BЂNG Sа LIЦU II. NGUвN Sа LIЦU KОT LUЌN VР KIОN NGHЪ TРI LIЦU THAM KHЂO &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жŠ #vŠ :V–l”q tрі6і,ж5жŠ œL`ёџL S:+Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH L`L S:+ Heading 5$$@&a$5CJOJQJ\DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj S:+ Table Grid7:Vж0џџџџџџњџџџџ˜НОЧвѕBVo…ЊЬъ)Il~ЊОацљќЁ0€€ ‘0€€ ˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€H0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€Z  „  џџ7Yф|Ÿ8Y|aŸ9Y”yŸ:YМaŸ;YдzŸ’’ввзќ••жййќ €urn:schemas:contacts€Sn€B*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ ЇМ—ќ33ќќџџnxmaiхS:+ќW“H_Нќ–џ@ €Ф?@„Р{љњ``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhEB‰fEB‰fq‰q‰Y№ЅŠxД‚‚24љљ3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 13CS2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 13CS2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@nњ>H•Ф@nњ>H•Фq‰ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1љA MУЃ sсЛ‘: 13CS2003 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ§џџџ0ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF@Й]PH•Ф2€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ&CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq