аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П bjbjЯ2Я2 (­X­XаџџџџџџˆЊЊЊЊЊЊЊОffff$ŠОЊЊЊЊЊЊЊЊnpppppp$Rg \”-ЊЊЊЊЊЊ”ЊЊЊЊСЊЊЊЊЊnЊn.ЊЊ.Њž РВК8H•ФfК:.Rз0.У єУ .ООЊЊЊЊУ Њ.$ЊЊЊЊЊЊЊ””ООd"D ОО"Mу sб: 10CS2003 С tрi:  Nghiъn cщu xсc Ыnh nйi dung vр xтy dёng quy trьnh thanh tra chЅp hрnh chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp . Chч nhЧm: CN.PhЁm Vn Tтn. Nйi dung PHІN THш NHЄT: C  Sо Lн LUЌN VР CN Cш PHСP LUЌT CцA VIЦC THANH TRA CHЄP HРNH CHО и BСO CСO THаNG KЪ TдNG HтP PHІN THш HAI: СNH GIС KОT QUЂ THU THЌP, TдNG HтP THдNG TIN VР TH№C TR NG VIЦC CHЄP HРNH CHО и BСO CСO THаNG KЪ TдNG HтP Tъ 2000-2002. PHІN THш BA: XСC ЪNH NиI DUNG THANH TRA CHЄP HРNH CHО и BСO CСO THаNG KЪ TдNG HтP. Анng i t "$&,.0>@NPTVrtxz”–МОЬЮджмо№ђ 0 2 8 : @ B T n t ѓхѓзЯХИ­И­ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ „t„t„Х„ Хh {hФ35CJOJQJo(h {hФ35CJOJQJhФ35CJOJQJ\o(hФ35CJOJQJ\hФ3>*CJOJQJhФ3>*CJOJQJo(hФ3CJOJQJhФ3OJQJhЪ9юhФ35CJOJQJhЪ9юhФ35OJQJo(hЪ9юhФ35OJQJ* "$ @ B T 2 B ь Œ vь‚sssssssssss$d Є<Є<a$gdФ3ikd$$If–lж”Xж”џи D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі$d Є<Є<$Ifa$gdФ3  §t v € ‚  ’ – ˜ І Ј ш ъ ј њ     2 J N R \ ^ š œ Ќ Ў м о ь ю є і ќ ў   B \ ^ ` d f   Ђ А В И К Р Т д ж ь № ј њ  "$&,.8:BDPєъєъєъєъєъєъєъєъєъєънъєъєъєъєъєъєъєъєъєънъєъєъєъєъєъєъєъЭОЭОМОЭОЭОЭОЭОЭОЭОUh>chФ3@ˆќџCJOJQJh>chФ3@ˆќџCJOJQJo(hФ35CJOJQJ\hФ3CJOJQJhФ3CJOJQJo(Jhєng tin thбng kъ С hьnh thрnh cсc chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp. бi tАуng, nйi dung thanh tra chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp. ThЉm quyСn ban hрnh chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp QuyСn vр ngh)a vх cчa cЁ quan thёc hiЧn chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp. Cсc chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp Ауc thanh tra. PHІN THш TЏ: XСC ЪNH QUY TRЬNH THANH TRA CHЄP HРNH CHО и BСO CСO THаNG KЪ TдNG HтP. PHІN THш NM: KОT QUЂ THь NGHЦM CцA Р TРI. TРI LIЦU THAM KHЂO PRXZ`btvŒŽ–˜авикртєі,.<>DFLN`b„†ЄІЮажиорђє "$*,>@TXtˆŠŽ’–˜ЌЎджфцьюяряряряреЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫеЫОАОЫеЫеЫеЫеЫеЫеhФ35CJOJQJ\o(hФ35CJOJQJ\hФ3CJOJQJhФ3CJOJQJo(h>chФ3@ˆќџCJOJQJh>chФ3@ˆќџCJOJQJo(Ev t xž №№№№№ю$d Є<Є<a$gdФ3юєі 46hjprz|ž іыіыіыіыіыіыічhќW“hФ3CJOJQJo(hФ3CJOJQJ&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АK$$If–!vh5жD #vD :V–l”X tрі6і5жD œL`ёџL Ф3Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj Ф3 Table Grid7:Vж0џџџџџџаџџџџ… ЁЊЁіF†Л:МЯвЉ@0€50 ™@0€54 ˜@0€5ˆ˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5˜@0€5My00€вOy0F1  0›ф:‚t Pю  v   ЯвіEF…Л9в3333МЯввџџnxmaiхФ3ќW“H_Нв–џ@€ЯЯ Я?Я@„Р{(а`` `џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhDB‰fDB‰f‘?‘?Y№ЅŠxД‚‚24ЯЯ3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 10CS2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 10CS2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@(7H•Ф@(7H•Ф‘?ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1ЯA MУЃ sсЛ‘: 10CS2003 Title ўџџџўџџџўџџџ!"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFАоС8H•Ф4€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq