аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПTbjbjЯ2Я2 (­X­X'џџџџџџˆђђђђђђђNNNNjт ŠŠŠŠŠŠŠŠ= ? ? ? ? ? ? $№ RB\c 9ђY ŠŠY Y c ђђŠŠœ щ щ щ Y ђŠђŠ= щ Y = щ щ § ђђ§ Š~ А0ŒH•ФNY j§ ! В 0т § žУ ž§ ђђђђžђ§ $ŠhђJщ <<xсŠŠŠc c фъdп ъMу sб: 07TC2003 С tрi: Nghiъn cщu hoрn thiЧn thбng kъ dЫch vх Nєng, Lтm nghiЧp vр Thuї sЃn . Chч nhЧm: CN.PhЁm Quang Vinh Nйi dung ЖT VЄN Р PHІN I. KHСI NIЦM, NиI DUNG CСC HO T иNG DЪCH Vф NдNG, LТM NGHЦP, THUі SЂN VР NHюNG VЄN Р ЖT RA аI VкI CдNG TСC THаNG KЪ . 1. Quy Ыnh chung vС nйi dung, phЁm vi cсc hoЁt йng dЫch vх nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn п ViЧt Nam. 2. Quy Ыnh cчa tе chщc nєng nghiЧp vр lАЁng thёc Liъn hуp quбc (FAO). 3. Mйt sб vЅn С Зt ra бi vлi cєng tсc thбng kъ dЫch vх nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn п ViЧt PHІN II. TH№C TR NG THаNG KЪ DЪCH Vф NдNG, LТM NGHЦP, THUі SЂN о VIЦT NAM. 1. HЧ thбng chЩ tiъu vр phАЁng phсp thu th­p sб liЧu dЫch vх nєng nghiЧp. 2. HЧ thбng chЩ tiъu vр phАЁng phсp thu th­p sб liЧu dЫch vх lтm nghiЧp 3. "$&,.04>@PRpr†ˆ’”ЈЊТќў " & 2 : < ` b p r Œ Ž ˜ š Р Т и к о р ь ю ў  $ ѓысдЩдЩсМЎМЎМЎМЎМЎМЎМ • ŠсŠсМсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсŠсhр .CJOJQJo(hр .5CJOJQJhуEщhр .5CJOJQJhр .5CJOJQJ\o(hр .5CJOJQJ\hр .>*CJOJQJhр .>*CJOJQJo(hр .CJOJQJhр .OJQJh†^hhр .5OJQJ6 "$Тќў & $ № ~ : а d ѓ‰zzzzzzzzzzzz$d Є<Є<a$gdр .ikd$$If–lж”oж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdр .T§$ 2 4 t v „ †   Ђ Ќ Ў Т Ф № ў " $ : < @ D X Z ~ š œ   Ђ Ў А Р Т Ъ Ь о р є і  8 : H p r † ˆ ’ ” а є і ќ ў   L N d ˆ Š  ’ ˜ јяјяјяјяјяјяјрарарарарарјяјяјяјяјяјяјяјяјяјЦЙЦЎЦЎЦЎЦрарарарарарјяјяјhр .CJOJQJo(hр .5CJOJQJ\hр .CJOJQJhЦWGhр .@ˆќџOJQJaJo(hЦWGhр .@ˆќџOJQJaJhр .OJQJo(hр .OJQJD˜ œ І Ј р т њ &(.2<>„†–šœЎАорцшюђќў68BDjŽžЂЌЎьюєіќў$(:<>RTіюіюіюьюіюіюіюіютетЪтЪтЪтЪтЪтЪтЪтЪтюіюіюіюіюіюіютЦтЪтТhќW“hр .hр .CJOJQJo(hр .5CJOJQJ\hр .CJOJQJUhр .OJQJhр .OJQJo(6d є †j”д(:RT№№№№№№ф№т d Є<Є<gdр .$d Є<Є<a$gdр . HЧ thбng chЩ tiъu vр phАЁng phсp thu th­p sб liЧu dЫch vх thuї sЃn PHІN III. Р XUЄT HOРN THIЦN HЦ THаNG CHШ TIЪU VР PHЏ NG PHСP THU THЌP Sа LIЦU DЪCH Vф NдNG, LТM NGHЦP, THUі SЂN. 1. HЧ thбng chЩ tiъu 2. PhАЁng phсp thu th­p sб liЧu 3. Tе chщc vр phтn cєng thu th­p sб liЧu. KПt lu­n Cсc phх lхc &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”o tрі6і,ж5жD œL`ёџL р .Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH H`H р . Heading 4$$@&a$5OJQJ\DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj р . Table Grid7:Vж0џџџџџџ'џџџџa~ˆ“xПhВњ@ВЧч&)Ё0€€h ‘0€€l ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€80€€˜0€€˜0€€a~ˆ“xПhВњ@ВЧч)š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(’@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(’@0€Y(š@0€Y(š@ 0€Y( 0›œj‚$ ˜ T d T T џџрY$~ŸсYЄ}ŸтYd}ŸуY$}ŸфYЄ~ŸхYф}ŸцYЄ|Ÿ““˜sscc)—ššvvff) €urn:schemas:contacts€Sn€B*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ #&gŒжй!жйџ)33333333&))џџnxmaiхр .ќW“H_Н)–џ@€&&Dm&?&@„Р{4§'`` ` `џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhCB‰fDB‰fž‰ž‰Y№ЅŠxД‚‚24%%3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 07TC2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 07TC2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@FУ#@тsїG•Ф@(7H•Фž‰ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK0%A MУЃ sсЛ‘: 07TC2003 Title ўџџџўџџџўџџџ!"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF˜H•Ф4€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq