аЯрЁБс>ўџ 02ўџџџ/џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПЖbjbjЯ2Я2 (­X­X[џџџџџџˆќќќќќќќииииєB Е З З З З З З $P RЂ \л !ќ  л ќќќ a a a ќќЕ a Е a a u ќќu @e\H•Фи Fu ™ 0B u ў G ў u ќќќќў ќu $"6a NbŸл л ФW Mу sб: 06TC2003 С tрi: Nghiъn cщu xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ phЃn сnh sё phсt triУn bСn vяng п ViЧt Nam . Chч nhiЧm: CN.NguyХn Vn PhЉm Nйi dung A. TгM TЎT QUС TRЬNH TH№C HIЦN Р TРI. B. KОT QUЂ NGHЪN CшU Р TРI. I. Quan iУm vС phсt triУn bСn vяng. II. Nhu cЇu thёc hiЧn phсt triУn bСn vяng vр xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ phЃn сnh sё PTBV Quбc tП Tuyъn bб thiъn niъn kї Mхc tiъu phсt triУn thiъn niъn kї Trong nАлc Cсc nguyъn tЏc chч yПu cчa PTBV п nАлc ta. III. Cсc mЃng chЩ tiъu thбng kъ "$&,.0>@NP|~’ž АВю * > F H X Z ` b | ~ „ † Ј Њ Ж И О Р Ц ж ѓхѓнгЦЛЦЛЎ Ў Ў Ў Ў Ў Ў•ˆ•„гyгyгyгyгyгyгyгyгнh4m CJOJQJo(h4m hуEщh4m 6\]o(hуEщh4m 6\]h4m 5CJOJQJ\o(h4m 5CJOJQJ\h4m >*CJOJQJh4m >*CJOJQJo(h4m CJOJQJh4m OJQJhz+fh4m 5OJQJo(hz+fh4m 5OJQJ, "$ю* , > Œ Ц д ф ѓ‰zznnnzzzzz d Є<Є<gd4m $d Є<Є<a$gd4m ikd$$If–lж”zж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gd4m Ж§ж и ъ ь @ B f h l n š œ Ў А М О ъ ь ќ ў  ( * @ B J L d f n p | ~ В Д Ю а ъ ь ў ,.Z\ln|~ˆŠДЖЦШжитфіј ,.DFNP\^npxzВДФЦ(*:іюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіьюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюUh4m OJQJh4m OJQJo(]ф V l Т RЌZъ‚ДЖ№№№№№№№№№№№ю$d Є<Є<a$gd4m cЁ bЃn phЃn сnh sё phсt triУn bСn vяng. 1. Cсc chЩ tiъu phЃn сnh phсt triУn kinh tП. 2. Cсc chЩ tiъu phЃn сnh phсt triУn xу hйi 3. Cсc chЩ tiъu phЃn сnh bЃo vЧ mєi trАнng. Cсc chЩ tiъu liъn quan tлi nhяng l)nh vёc khсc cчa phсt triУn bСn vяng. Thёc trЁng nhяng chЩ tiъu phЃn сnh sё phсt triУn bСn vяng hiЧn nay ra sao ? IV. KПt lu­n, kiПn nghЫ. :<ДЖіюъhќW“h4m OJQJh4m OJQJo(&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”z tрі6і,ж5жD œL`ёџL 4m Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R 4m Heading 3$$@&a$56CJOJQJ\]DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj 4m Table Grid7:Vж0џџџџџџ[џџџџw•–ŸЦуjr‰ЋЖс)V­ѕAZ]Ё0€€p ‘0€€t ˜0€€€˜0€€(0€€p(0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€w•–ŸЦуjr‰ЋЖс)V­ѕAZ]š@0€Œ%š@0€Œ%*@0€%*@0€%*@0€%š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(š@0€Y(’@0€Y(š@0€Y(š@0€Y( 0›?‚ж :Ж ф Ж ЖџџТYдzŸУY„h#qq]tt]B*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ ŸХЦтЖр­є;@]33333]]џџnxmaiх4m ќW“H_Н]–џ@€ZZvZ?Z@„Р{[``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhCB‰fCB‰f€л€лY№ЅŠxД‚‚24ZZ3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 06TC2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 06TC2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@тsїG•Ф@тsїG•Ф€лўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK0ZA MУЃ sсЛ‘: 06TC2003 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ()*+,-.ўџџџ§џџџ1ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF0fH•Ф3€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ'CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq