аЯрЁБс>ўџ .0ўџџџ-џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П†bjbjЯ2Я2 (­X­XПџџџџџџˆќќќќќќќ˜˜˜˜Ќ ЬЬЬЬЬЬЬЬq s s s s s s $ Rj \— -ќНЬЬНН— ќќЬЬФ  НќЬќЬq Нq  1 ќќ1 ЬР РJ H•Ф˜Н:1 U к 0 1 Ц їЦ 1 ќќќќЦ ќ1 $Ь0ќ" :ƒЬЬЬ— — фєЄ єMу sб: 05TC2003 С tрi: Nghiъn cщu x­y dёng С сn еi mлi hoЁt йng khoa hЭc Thбng kъ Chч nhiЧm: CN. PhЁm ThЫ Hгng Vтn Nйi dung PHІN I. СNH GIС TH№C TR NG HO T иNG KHOA HЬC THаNG KЪ. I. Nhяng kПt quЃ Ёt Ауc. II. Nhяng tгn tЁi yПu kщm. III. Nguyъn nhтn cчa tгn tЁi. PHІN II. S№ CІN THIОT VР MфC TIЪU дI MкI. I. Sё cЇn thiПt phЃi еi mлi. II. Mхc tiъu еi mлi PHІN III. NиI DUNG дI MкI. I. Cєng tсc nghiъn cщu khoa hЭc II. HoЁt йng thєng tin khoa hЭc III. Cєng tсc quЃn l§ khoa hЭc. IV. Nтng cao n "$&,.0>@^`dfjl„†ЎАД№ђіј  ( * L N v x | ž   І Њ ѓысЯПЯП­š­š­š­š­š­š­Œ|ŒсxŒсmсmсmсmсыdыdhyМOJQJo(hyМCJOJQJo(hyМhM5ChyМ5CJOJQJo(hM5ChyМ5CJOJQJ%hM5ChyМ5@ˆўџCJOJQJ\o("hM5ChyМ5@ˆўџCJOJQJ\hM5ChyМ>*@ˆўџCJOJQJ"hM5ChyМ>*@ˆўџCJOJQJo(hyМCJOJQJhyМOJQJh)HhyМ5OJQJ' "$Діј | В ш ѓ‰vggg[ggg d Є<Є<gdyМ$d Є<Є<a$gdyМ$„аd Є<Є<`„аa$gdyМikd$$If–lж”ж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdyМ †§Њ р т њ ќ  $ 2 R T b d h j z Є І Ъ Ь а в р №  " * , 8 : j l x z І Ј А В Т Ф ф ц і ј >@XZ^`z|ТФавкмцш$*,>@ln„†јяјяјяјтиЭиЭиЭијяјяјяјтиЭијяјяјяјяјяјяјяјяјяјяЫјяјяјяјяјяјяјяјяјяјитиЭиЭиЭиЧhќW“UhyМCJOJQJo(hyМCJOJQJhyМ5CJOJQJ\hyМOJQJo(hyМOJQJLш $ z Ж р X š к ШX„†№№№№№№№№№№№№ю$d Є<Є<a$gdyМ ng lёc hoЁt йng khoa hЭc cчa cсn bй thбng kъ vр cчng cб bй mсy tе chщc cчa ViЧn Khoa hЭc Thбng kъ. V. Tng cАнng cЁ sп v­t chЅt kљ thu­t. PHІN IV. CСC BIЦN PHСP TH№C HIЦN KПt lu­n vр kiПn nghЫ &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l” tрі6і,ж5жD œL`ёџL yМNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R yМ Heading 3$$@&a$56CJOJQJ\]DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj yМ Table Grid7:Vж0џџџџџџПџџџџZ{|…Ойє=[pŒЌЭэ`‡ЈОСЁ0€€ ‘0€€ ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€(0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€Z{|…Ойє=[pŒЌЭэ`‡ЈОСš@0€%š@0€%š@0€%š@0€%*@0€%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ%š@0€Œ% 0›р>‚Њ † ш † †џџЗYd~ŸИYдzŸЙY”yŸ……ŠС‰ŒŒС €urn:schemas:contacts€Sn€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ 24…Н<z‹С3333ЈОССџџnxmaiхќW“yМH_НС–џ@€ООPО?О@„Р{(ќП`` `џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhCB‰fCB‰fhWhWY№ЅŠxД‚‚24ОО3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 05TC2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 05TC2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@тsїG•Ф@тsїG•ФhWўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK0ОA MУЃ sсЛ‘: 05TC2003 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$ўџџџ&'()*+,ўџџџ§џџџ/ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFАч H•Ф1€Data џџџџџџџџџџџџ 1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ%CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq