ࡱ> 8:75@ &bjbj22 (,XXo4: ZZZZZZZZ $ R\ 9 ZZ ZZT ZZ  ZN pH j 0 V V V $ZL6 , ZZZ D M s: 04TC2003 ti: Nghin cu phng php tnh mt s ch tiu tng hp theo vng lnh th Vit Nam . Ch nhim: CN. Nguyn Vn Nng PHN I. NHNG VN C BN CA VIC BIN SON CH TIU KINH T TNG HP THEO VNG LNH TH VIT NAM. I. S cn thit bin son ch tiu kinh t tng hp theo vng. II. Mt s khi nim v vng lnh th v vng lnh th kinh t hnh chnh tnh, thnh ph. III. Phm vi, nguyn tc v mt s khi nim c bn trong vic tnh cc ch tiu kinh t tng hp theo vng. IV. Mt s phn t ch yu c th ng dng trong vic bin son cc ch tiu kinh t tng hp theo vng lnh th. V. Vn gi c trong vic bin son cc ch tiu kinh t tng hp theo vng. VI. Khi nim c bn v mt s ch tiu kinh t tng hp theo vng. VII. Thc trng p dng tnh mt s ch tiu kinh t tng hp ca h thng Ti khon Quc gia theo vng. PHN II. PHNG PHP BIN SON MT S CH TIU KINH T TNG HP THEO VNG LNH TH VIT NAM THEO GI THC T V GI SO SNH. Ni dung, phng php, ngun thng tin tnh cc ch tiu gi tr sn xut, chi ph trung gian, gi tr tng thm ca ngnh kinh t theo vng. PHN III. IU CHNH V TNH B SUNG GI TR SN XUT, CHI PH TRUNG GIAN V GI TR TNG THM THEO VNG. I. iu chnh v t "$&,.0>@PT^`fh   , F H N P p r  2 4 ^ h ɼ|||hI4OJQJo(hI4CJOJQJo(hM5ChI45CJOJQJo(hM5ChI45CJOJQJhI45CJOJQJ\o(hI45CJOJQJ\hI4>*CJOJQJhI4>*CJOJQJo(hI4CJOJQJhI4OJQJh+hI45OJQJ0 "$ p & zzzzzzzzzzzz$d <<a$gdI4ikd$$Iflf D t0644 la $$Ifa$gdI4&  J L Z \ p r  8 : p r " 2 4 D F x z *,<>^`h[hI4@OJQJaJo(h[hI4@OJQJaJhI4OJQJhI4OJQJo(P 46hjrt*,46FHNR|~ "$(*DFprսhI4CJOJQJo(hI45CJOJQJ\hI4OJQJo(hI4OJQJh[hI4@CJOJQJo(h[hI4@CJOJQJ"h[hI45@CJOJQJ\hI4CJOJQJ=v !"j#T$X%&&&$d <<a$gdI4 r  < > J L R T Z ^ t v ! !!!Z!\!d!f!n!p!!!!!!!!!!㻬h)HhI4@CJOJQJo(h)HhI4@CJOJQJ"h)HhI45@CJOJQJ\hI46OJQJ]UhI4OJQJo(hI4OJQJhI4CJOJQJo(hI4CJOJQJ=nh b sung i vi nhng hot ng cha tnh ng phm vi. II. Phn b gi tr sn xut, chi ph trung gian, gi tr tng thm ca cc hot ng sn xut kinh doanh hoch ton ton ngnh theo vng. PHN IV. KT LUN V KIN NGH HNG XY DNG V TNH CC CH TIU THNG K KINH T TNG HP THEO VNG LNH TH VIT NAM. I. Nhng kt lun chung v vn vng lnh th v xy dng ch tiu thng k kinh t tng hp theo vng lnh th. II. Mt s kin ngh hng nghin cu xy dng, pht trin h thng ch tiu thng k theo vng lnh th Vit Nam. Ph lc 1: H thng ch tiu kinh t tng hp theo vng lnh th kinh t hnh chnh tnh, thnh ph v vng lin tnh, thnh ph. Ph lc 2: S liu tnh th nghim ch tiu gi tr sn xut (GRO), chi ph trung gian (RIC), tng sn phm vng (GRP) theo vng lnh th ca vng ng bng sng Hng. Ph lc 3: Cc chuyn khoa hc !!!!!!!! "" """R"T"\"^""""""""""""# ###N#P#X#Z##########$$$"$$$,$.$T$$$$$$$$$$$ %%% %$%&%0%2%F%H%%ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸhI46OJQJ]o(hI46OJQJ]hI4OJQJo(hI4OJQJh)HhI4@CJOJQJh)HhI4@CJOJQJo(H%%%%%%%%2&4&R&T&\&^&v&x&~&&&&&&&&&&&&hWhI46OJQJ]hI46OJQJ]o(&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :Vlf t6,5D L`L I4Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No Listj`j I4 Table Grid7:V0o,p8rn{3:"Lnq0( 0, 000000000000000000000p000p8rn{3:"Lnq@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0%@0% 0= r!%& & & Y$YxY~YjYTxjjqmm qB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace nqPT-1^bcgpt/1LQPTq333333333333333qqnxmaiI4WH_q@ /?@{4o```` UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialWUVnTimeTimes New Roman"1hCBfCBfB-B-Yx24kk3QH)?H_M s: 04TC2003nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 04TC2003ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@sG@sGB-՜.+,0 hp TCTK0kA Mã số: 04TC2003 Title !"#$%&()*+,-.01234569Root Entry FPH;Data 1TableWordDocument(,SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q