аЯрЁБс>ўџ 57ўџџџ4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П* bjbjЯ2Я2 (&­X­Xџџџџџџˆііііііі RRRR,~ – žžžžžžžž $Є Rі^/ !іI žžI I / ііžžP Е Е Е I іžіž Е I Е Е Щ ііЩ ž’ P~ќG•ФRI RЩ э f 0– Щ T› TЩ ііііTіЩ $žh JЕ P <Œ Нžžž/ / DNЋ NMу sб: 03TC2003 С tрi: Nghiъn cщu v­n dхng hЧ thбng chЩ sб giс thay cho bЃng giс cб Ыnh . Chч nhiЧm: TS. Lъ MЁnh Hљng. Nйi dung PHІN THш NHЄT: TH№C TR NG TЭNH CСC CHШ TIЪU KINH TО TдNG HтP THEO GIС SO SСNH HIЦN NAY о VIЦT NAM I. Џu nhАуc iУm cчa viЧc tэnh toсn cсc chЩ tiъu kinh tП tеng hуp theo bЃng giс cб Ыnh II. Thёc trЁng viЧc tэnh toсn cсc chЩ tiъu kinh tП tеng hуp theo giс so sсnh hiЧn nay п VIЦT NAM. PHІN THш HAI: PHЏ NG PHСP TЭNH CСC CHШ TIЪU KINH TО TдNG HтP THEO GIС SO SСNH TRONG THмI GIAN TкI. I. CЁ sп l§ lu­n II. PhАЁng phсp lu­n dљng У tэnh mйt sб chЩ tiъu kinh tП tеng hуp theo giс so sсnh. III. Dљng bЃng nguгn vр sэ dхng У tэnh cсc chЩ tiъu kinh tП tеng hуp theo giс so sсnh. IV. PhАЁng phсp vр quy trьnh сp dхng hЧ thбng chЩ sб giс С tэnh cсc chЩ tiъu kinh tП tеng hуp theo giс so sсnh. PHІN THш BA: DANH MфC NGРNH SЂN PHЈM VР HЦ THаNG CHШ Sа GIС СP DфNG TRONG TЭNH TOСN CСC CHШ TIЪU KINH TО TдNG HтP. I. Nguyъn tЏc vр yъu cЇu Аa ra danh mхc ngрnh sЃn phЉm II. CЁ sп thёc tiХn cчa viЧc А"$&(.02@B„†ЈЊВДРрт№ђњќ  ( D F ѓысЯПЯП­š­š­š­š­Œ|Œ|ŒwobTbсIhеUCJOJQJo(hеU5CJOJQJ\o(hеU5CJOJQJ\hM5ChеU5 hеU5hM5ChеU5CJOJQJo(hM5ChеU5CJOJQJ%hkHЏhеU5@ˆјџCJOJQJ\o("hkHЏhеU5@ˆјџCJOJQJ\hkHЏhеU>*@ˆјџCJOJQJ"hkHЏhеU>*@ˆјџCJOJQJo(hеUCJOJQJhеUOJQJhkHЏhеU5OJQJ"$&Рњќ в ‚ F . ѓ‰zzznnzzzzz d Є<Є<gdеU$d Є<Є<a$gdеUikd$$If–lж”/ж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $$Ifa$gdеU * §F N P ` b – ˜ Ђ Є в и к т ф ъ ь   . 0 n p x z Ќ Ў И К Р Т в д  F ^ f j t v | ~ † ˆ ˜ š Ю а к м  " : > H J Z \ b d j l Œ Ž Т Ф Ю а ф ц  іыіыіыіыіукукукукукукукукукукукукукукукуЭіыіыіыіыіыіыіыіукукукукукукукукукукукукуhеU5CJOJQJ\hеUOJQJo(hеUOJQJhеUCJOJQJo(hеUCJOJQJQ. и Š lRТ:Ш@ˆBь ( * №№№№№№№№№№№№№ю$d Є<Є<a$gdеU " * , < > t v € ‚ – š Є І Ќ Ў М О Ф Ц ј њ ќ ў "VXbdl‚œžИКртфц&*R`bprvx„ˆЈЊЬЮќ "XZ–˜АВвдіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюсзЬзЬзЬзЬзЬзЬзЬзЬзюіюіюіюіюіюіюіЪюіюіюіюіюіюUhеUCJOJQJo(hеUCJOJQJhеU5CJOJQJ\hеUOJQJhеUOJQJo(Pa ra danh mхc ngрnh sЃn phЉm III. Nйi dung vр thёc trЁng hЧ thбng chЩ sб giс cчa Thбng kъ ViЧt Nam. IV. HАлng cЃi tiПn hЧ thбng chЩ sб giс trong thнi gian tлi. PHІN THш TЏ: TH№C TIФN СP DфNG THЭ IТM HЦ THаNG CHШ Sа GIС TЭNH CHШ TIЪU TдNG SЂN PHЈM TRONG NЏкC CцA TOРN Bи NРN KINH TО VР CцA TШNH, THРNH PHа THEO GIС SO SСNH. I. Сp dхng hЧ thбng chЩ sб giс vр bЃng nguгn vр sэ dхng У tэnh GDP cчa toрn bй nСn kinh tП. II. Сp dхng hЧ thбng chЩ sб giс У tэnh GDP cчa tЩnh vр thрnh phб theo giс so sсnh. KПt lu­n vр kiПn nghЫ PHф LфC @TVnp‚„†ˆДЖКМЮаў8:TVrt~€ˆŽТФШЪфцјњJL~€„†ŒŽАВИКжитфь  ( іюсгЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩОЩюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюіюГЇГЩhеU5OJQJ\o(hеU5OJQJ\hеUCJOJQJo(hеUCJOJQJhеU5CJOJQJ\o(hеU5CJOJQJ\hеUOJQJhеUOJQJo(@( * ќhќW“&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”/ tрі6і,ж5жD œL`ёџL еUNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH L`L еU Heading 2$$@&a$6CJOJQJ]DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj еU Table Grid7:Vж0џџџџџџ&џџџџ`}~‡щAЃlХ6Љсd DЁі Ё0€€0 ‘0€€4 ˜0€€€˜0€€˜0€€0€€0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜@0€4˜@0€4My00€`}~‡щAЃlХ6Љсd DЁі š@0€Ыš@0€Ыš@0€Ы@0€Ы@0€Ыš@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€%š@0€% 0›Ќ=‚F ( * . * * џџŽYф}ŸYЄ~ŸY$~Ÿ‘YЄ}Ÿ’Yd}Ÿ“Y$}Ÿ”Yф|Ÿххщžž__шшыЁЁbbB*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ +/}Z^ЎЗ$(НФ333333џџnxmaiхеUќW“H_Н–џ@€Ќ1?@„Р{``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhBB‰fCB‰fш- ш- Y№ЅŠxД‚‚243ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 03TC2003nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 03TC2003УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@FУ#@œАгG•Ф@тsїG•Фш-ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р рщ§TCTK A MУЃ sсЛ‘: 03TC2003 Title ўџџџўџџџ !"#ўџџџ%&'()*+ўџџџ-./0123ўџџџ§џџџ6ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF@Њ%ќG•Ф8€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(&SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ$DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ,CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq