ࡱ> 9;85@ #bjbj22 ((XX& & & & ,R z z z z z z z z suuuuuu$Rl\- z z z z z z s s3z n G& vW0 ,q33$z  Sz z z M s: 01TC2003 ti: Nghin cu xy dng h thng ch tiu v phng php thu thp s liu Thng k lao ng x hi. Ch nhim: CN. Nguyn Vn Phi Ni dung: PHN TH NHT: NH GI HIN TRNG V H THNG CH TIU V PHNG PHP THU THP CC CH TIU THNG K LAO NG X HI NC TA. I. H THNG CH TIU 1. Bo co nh k chnh thc. 2. Cc cuc iu tra chuyn 3. Cc cuc tng iu tra dn s II. PHNG PHP THU THP 1. Thu thp qua h thng bo co nh k 2. Thu thp qua cc cuc iu tra chuyn 3. Thu thp qua tng iu tra dn s. PHN TH HAI: XUT H THNG CH TIU V PHNG PHP THU THP THNG TIN THNG K LAO NG X HI NC TA. I. XY DNG H THNG CH TIU THNG K LAO NG X HI. A. H thng ch tiu Nhm cc ch tiu v cn i lao ng x hi. Nhm cc ch tiu iu phi lao ng x hi Nhm cc ch tiu lao ng trong khu vc nh nc. B. Khi nim, nh ngh)a, cng thc tnh ton mt s ch tiu ch yu I. PHNG PHP THU THP THNG TIN THNG K LAO NG X HI. 1. $&,.0<>LNz|" $ , . 2 4 F J d f ôôôôôôôôôìxkhx5CJOJQJ\hM5Chx56OJQJ]hx6OJQJ]hM5Chx5OJQJo(hM5Chx5OJQJhxOJQJhx56OJQJ\]o(hx56OJQJ\]hx>*OJQJo(hx>*OJQJht]hx5OJQJo(ht]hx5OJQJ& "$2 4 J L v vvjj[[[[$d <<a$gdx d <<gdx$ d <<a$gdxikd$$Ifl | t0644 la $$Ifa$gdx #f h l v x  * , < > p r v ~  ( * 4 @ D N P f  < > P R ^ v hx5CJOJQJ\h5>hxCJOJQJo(hxOJQJo(hxOJQJhxCJOJQJo(hxCJOJQJK 4 f ^ : 0|2B >!!$ & F d <<^`a$gdx$d <<a$gdxv z |   * , B D p r "$46<>NPTVpr|~ $&8:DFdf|hxOJQJo(hxOJQJhxCJOJQJo(hxCJOJQJV"$:<JLdf.0:<PT\^ln   0 2 B ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹh5>hx@OJQJaJo(h5>hx@OJQJaJhxOJQJo(UhxOJQJhxCJOJQJo(hxCJOJQJEH thng bo co nh k 2. Cc cuc iu tra chuyn cung cp thng tin v th trng lao ng a) Cc cuc iu tra hng nm v vic lm b) iu tra hng qu v tin lng v vic lm trong mt s ngnh la chn c) Cuc iu tra 3-5 nm mt ln v nhu cu o to v iu kin lm vic. PHN TH BA: KT QU TH NGHIM. I. CHUN B TH NGHIM 1. Xy dng phng n kho st. 2. Thit k phiu iu tra (bng hi) 3. Xy dng bng hng dn ghi phiu II. TRIN KHAI KHO ST THU THP THNG TIN III. X L KT QU KHO ST 1. Tng hp cc thng tin nh gi 2. Tng hp kt qu kho st IV. NH GI KT QU 1. Phiu iu tra 2. Ti liu hng dn KT LUN V KIN NGH I. KT LUN 1. V h thng ch tiu 2. V ngun thu nhp. II. XUT, KIN NGH. B X !!F!H!b!d!!!!!!!!"""0"2":"<"J"N"X"Z""""""""""""""##$#&#<#T#~#######hWhx5CJOJQJ\o(hxCJOJQJo(hxOJQJo(hxOJQJhxCJOJQJhx5CJOJQJ\