аЯрЁБс>ўџ 68ўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П†!bjbjЯ2Я2 (&­X­XЃџџџџџџˆ:::::::NV V V V r Nч (š š š š š š š š Z \ \ \ \ \ \ $Ra\€ !:š š š š š € ::š š Ё  š :š :š Z š Z  :: š Ž џЄ€G•ФV š R > З 0ч Нь Н NN::::Н: $š š š š š š š € € NNdВЄќ NNВMу sб: 13CS2002 С tрi: Nghiъn cщu xтy dёng cЁ sп dя liЧu vр mє hьnh quЃn l§ khai thсc sб liЧu tы kПt quЃ iСu tra tiПn sљ nm 2000 . Chч nhiЧm: KS. Lъ з MЁch MфC TIЪU NGHIЪN CшU. - Tе chщc quЃn l§, bЃo quЃn lтu dрi nguгn dя liЧu iСu tra tiПn sљ nm 2000. TЁo iСu kiЧn cho c­p nh­t, lрm giЇu thъm nguгn dя liЧu cЃ vС sб lАуng, chЅt lАуng vр nйi dung thєng tin. - TЁo iСu kiЧn cho ngАнi dљng khai thсc tбt hЁn nяa nguгn sб liЧu nрy phхc vх phсt triУn kinh tП xу hйi cing nhА nghiъn cщu khoa hЭc cєng nghЧ. - Cung cЅp danh sсch tiПn sљ vр tiПn sљ khoa hЭc theo yъu cЇu. NиI DUNG I - Зt vЅn С. II - Thёc trЁng nguгn sб liЧu cuйc iСu tra tiПn sљ nm 2000. 1. VС nйi dung thєng tin. 2. VС mу hoс thєng tin. 3. VС file dя liЧu nguгn. III- TiПp tхc kiУm tra hoрn thiЧn vр lрm sЁch sб liЧu. 1. KiУm tra sё trљng lЏp thєng tin. 2. KiУm tra nйi dung thєng tin. 3. KiУm tra tэnh hуp lЧ cчa mу hoс vр sб liЧu. 4. KiУm tra mбi quan hЧ lєgэc tё nhiъn giяa cсc dя liЧu. IV. Mє hьnh hЧ thбng cЁ $&246`bкмў  ( 8 : H J L v к м ў  6 8 ” – Ќ Ў ѓфйЯЧПЛДЌДЌДЌДŸ•П‹П}wrj`j`j`jXj`j`hf ПhdzU6hлUhdzU6o(hлUhdzU6 hdzU5 hdzUCJhлUhdzU5CJOJQJhлUhdzU5o(hлUhdzU56hлUhdzUCJOJQJhdzU56o( hdzU56hdzUhлUhdzU5hлUhdzU>*hлUhdzU>*o(hdzU5CJOJQJhй`mhdzUCJOJQJ^Jhй`mhdzUOJQJ^J" "$ J L v ф „ – іŒ}}}}}}}m}„d Є<Є<`„gddzU$d Є<Є<a$gddzUikd$$If–lж”zж”џи €D tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $IfgddzU †!§Ў ф № ђ  @ B Ф Ц „ – š œ Ў А Ж ќ ў " 2 h ˜ Ь :‚Т’ОРŒŽЮєіўPRZїыныныныныЭШИЋИ™ИЭ‡Э‡ЭїwїЭїЭїЭ‡uЭ‡ЭїkїkїkїhлUhdzU6o(UhлUhdzU6CJOJQJ^J"hлUhdzU5CJOJQJ^Jo("hлUhdzUCJOJQJ\^Jo(hdzUCJOJQJ\^JhлUhdzUCJOJQJ\^J hdzU5hлUhdzU5CJOJQJ^JhohdzU6@ˆўџaJo(hohdzU6@ˆўџaJhлUhdzU6*– Ж 2 h ˜ Ь :‚Т ’fЮ*œ8ЮŠ ‚ИяпаяапаРааппаааяааапРа„d Є<Є<`„gddzU$d Є<Є<a$gddzU„d Є<Є<`„gddzU„d Є<Є<`„gddzU sп dя liЧu, quЃn l§ vр khai thсc dя liЧu tiПn sљ. V. ThiПt kП vр cрi Зt cсc thрnh phЇn cчa hЧ thбng. 1. ThiПt kП vр cрi Зt cЁ sп dя liЧu tiПn sљ. 2. ThiПt kП vр cрi Зt cЁ sп dя liЧu danh mхc vр mу hoс. 3. ThiПt kП cсc giao diЧn quan sсt vр tra cщu dя liЧu, l­p danh sсch tiПn sљ. 4. ThiПt kП cсc giao diЧn quan sсt vр tra cщu cсc bЃng danh mхc vр mу hoс. 5. Bсo cсo mйt sб thєng tin vС tiПn sљ. 6. ThiПt kП giao diЧn cЗp nh­t cЁ sп dя liЧu tiПn sљ. 7. ThiПt kП giao diЧn cЗp nh­t cЁ sп dя liЧu danh mхc vр mу hoс. VI. HАлng dЋn khai thсc vр c­p nh­t cЁ sп dя liЧu tiПn sљ. 1. Xem vр tra cщu dя liЧu. 1.1 Tьm kiПm thєng tin trъn mйt trАнng. 1.2 Sэ dхng bй lЭc trъn mйt trАнng У lЭc mйt danh sсch tiПn sљ. 1.3 Sэ dхng bй lЭc trъn nhiСu trАнng У lЭc mйt danh sсch tiПn sљ. 2. Bсo cсo mйt sб thєng tin chung vС tiПn sљ. 3. C­p nh­t dя liЧu. 3.1 Sэa dя liЧu. 3.2 Xoс dя liЧu. 3.3 Thъm dя liЧu. VII. KПt lu­n vр kiПn nghЫ. VIII. Phх lхc - Mйt sб bЃng danh mхc. Z\œ8ТФЮ24^`ЪЬ DFVXИќўDFNPЪЬджv x !„!†!іютЮЛЮюГюіюіюЃ‘„tЃ‘ЃюіюіюіюіюіюlюeahќW“ hлUhdzUhcќhdzU6hohdzU5CJOJQJ^JhdzU5CJOJQJ^J"hлUhdzU5CJOJQJ^Jo(hлUhdzU5CJOJQJ^JhohdzU6$hohdzU@ˆќџCJOJQJ^JaJ'hohdzU6@ˆќџCJOJQJ^JaJhohdzU6@ˆўџaJhлUhdzU6hлUhdzU6o(#Š n ˜ К м !8!„!†!№№№№№№№№фт d Є<Є<gddzU$d Є<Є<a$gddzU &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5жD #vD :V–l”z tрі6і,ж5жD œL`ёџL dzUNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R dzU Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJDA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No ListjC`ђj dzUBody Text Indent$„аЄ№Єx`„аa$5CJOJQJ^JaJfR`f dzUBody Text Indent 2$„аЄx`„аa$CJOJQJ^JaJhS`h dzUBody Text Indent 3$„а`„аa$56CJOJQJ^JaJjš`Г#j dzU Table Grid7:Vж0џџџџџџЃ&џџџџŠЅІЛrBK[™ДЬцAaЩGuЎќGoЅц!<dЅш,=N`|ЂЅЉ@0€ ( ™@0€ , ˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€  ˜@0€ p˜@0€ ˆ˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€  ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ ˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ ˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ p˜@0€ pMy00€ŠЅІЛrBK[ЎќGoЅц!dЅш,N`|ЂЅOy00ќ›Ьу(Oy00 Oy00€Oy00€Oy00€Oy0„0Oy0S0Oy0S0Oy0S0Oy0S0@0€Oy00€Oy0‹0ф #Oy0‹0Oy0‹0Oy0X0Oy0X0Oy0X0Oy0X0Oy0’0ф #Oy0’0Oy0’0Oy0X0Oy0X0Oy0X0јMy0X0My0X0My00€ 0›№; Ў Z†! – †! †! 48KZ[˜вжц Ѕ333333ЅЅџџnxmaiхdzUќW“H_НЅ–џ@ €€Ф% ?@„Р{рЃppџџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1ˆ№аh;B‰f;B‰f#€ #€ Y№ЅŠxД‚‚24  3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 13CS2002nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј 0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 13CS2002УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@ЪfhG•Ф@ЪfhG•Ф#€ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1  A MУЃ sсЛ‘: 13CS2002 Title ўџџџўџџџ !"#$ўџџџ&'()*+,ўџџџ./01234ўџџџ§џџџ7ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF№tЎ€G•Ф9€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџНWordDocumentџџџџ(&SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ%DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ-CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq