ࡱ> >@=5@ (bjbj22 (2XXT 6 6 6 6 ,b $P( $xR\- ccc cccww xG6 ~w 0Pw&I&w&w$ > ,c $  dY M s: 12CS2002 ti: Nghin cu ng dng phng php tnh ch s pht trin con ngi (HDI) theo thc trng s liu Vit nam . Ch nhim: CN. Nguyn Vn Phm MC TIU NGHIN CU. - V phng php lun:Lm r khi nim, ni dung ca ch s HDI, phng php tnh ton HDI. - V thc tin ng dng: Nu c thc trng s liu hin nay nc ta p ng c yu cu tnh ton HDI n u,  xut phng php tnh v cch vn dng ph hp vi iu kin c th ca nc ta. - Lm r cc thnh phn cu thnh ln ch s pht trin con ngi nh: mc sng o c bng GDP bnh qun u ngi; kin thc c o bng t l ngi ln bit ch v t l nhp hc ca tr em; mc sng lu c o bng tui th trung bnh t lc sinh; v mt s ch tiu h tr khc. NI DUNG Chng mt: T VN NGHIN CU NG DNG PHNG PHP TNH CH S PHT TRIN CON NGI (HDI) THEO THC TRNG S LIU VIT NAM. I- S cn thit phi tnh ton ch s pht trin con ngi. 1- Quan im v pht trin. 2- Cng dng ca ch s pht trin con ngi (HDI). 3- nh gi v HDI ca mt s chnh khch th gii. II- Th gii vi HDI. 1- UNDP- c quan xut v khi xng. 2- Cc nc v bo co pht trin con ngi mi nc. III. Vit Nam vi HDI. 1- Quan im v pht trin con ngi nc ta. 2- Qu trnh nghin cu HDI Vit Nam. Chng hai: L THUYT VTHC TIN TNH TON HDI. I . Cng thc tnh HDI. 1. Ch s HDI. 2. Cc ch s thnh phn. A. Ch s tui th. B. Ch s tri thc. C. Ch s thu nhp. C.1 Cng thc trc y. C.2 C $&0246bf  8 : H J t f j Žvkf^T^T^T^T^T^hUh%6o(hUh%6 h%5h%5CJOJQJ"hUh%5CJOJQJ^Jo(hUh%5CJOJQJ^J"hUh%56CJOJQJ^Jh%56o( h%56h%hUh%5 hUh%hUh%>*hUh%>*o( h%CJho*o( h%5>*hUh%5*ho*o( h%5>*hUh%6CJOJQJ^J"hUh%56CJOJQJ^JhUh%6o(hUh%6hUh%5CJOJQJ^J"hUh%5CJOJQJ^Jo(1ng thc hin nay. V. Yu cu v s liu thng k. 1. S liu v tui th bnh qun. Phng php xy dng bng sng v tnh tui th bnh qun. a/ Phng php lp bng sng v tnh tui th bnh qun da trn s liu v ngi cht v dn s chia theo tui. b/ Phng php h s sng gia hai cuc iu tra. c/ Phng php c lng gin tip qua s liu v t sut cht ca tr s sinh v bng sng mu. 2. S liu v trnh tri thc. 3. S liu v thu nhp. IV. Thc trng s liu thng k. 1. S liu v tui th bnh qun. a/ Thc trng s liu hin c. b/ xut Gii php. Ngun s liu. C s ca phng php . Cc s liu cn thit. Cc bc tin hnh. Tnh ton v chn lc kt qu. 2. S liu v trnh tri thc. a/ Thc trng s liu hin c. b/ xut gii php. 3. S liu v thu thp. a/ Thc trng s liu hin c v phng php lun son tho. b/ xut gii php. Chng ba: TNH TON TH NGHIM. VII- Vn phng php lun v m bo thng tin. VIII- Vic tnh ton c th. 1. Ch s tui th. 2. Ch s tri thc. 3. Ch s thu nhp. 4. Ch s HDI. Chng bn: KT LUN, KIN NGH & f !"l".#p###&$d$$$$ %4%r%%%&N&&&d <<`gd%d <<`gd%$d <<a$gd% !*!.!!!!!""X"Z"v"z"""""""V#X#p#&$j$l$$$$$$%%r%%%%%%&&N&&&&&&&&&&' '8'J'L'T'X'x'Ͻ鸱 h%5h%5>*o( h%5>*h% h%6o( h%6"hUh%5CJOJQJ^Jo(hUh%5CJOJQJ^JhUh%6o(hUh%6hUh%o( hUh%<&8'''(((P(n((( d <<gd%d <<`gd%$d <<a$gd% d <<gd% x'z''((P(l(n(r(v((((ɹɭhWh%CJOJQJ^Jh%5>*CJOJQJ^Jo(h%5>*CJOJQJ^JhUh%5CJOJQJ^JhUh%6 hUh%hUh%o( &1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl0 t6,5 L`L %Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R % Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P % Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJP`P % Heading 5$x@&CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListjC`j %Body Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJfR`f %Body Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJhS`h %Body Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`#j % Table Grid7:V0T 2 Lb0ay/Q2.DSk # ` v $ 3 S V 0 0 00800000000000000000000@0j@0j@0j@0j @0j@0j@0j@0jp@0jp@0jp@0jp@0j@0jp@0jp@0jp@0jp@0j@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0jp@0j@0jp@0j @0jp@0j@0jp@0jp@0jpH@0jpMy00 $ 3 S V Oy00|u(Oy0G0Oy00Oy0G0Oy00Oy00M90 w(My0J0My0J0My0J0 0;  x'( &( ( APlţAPAP4ʣAP++V ..V B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace Lav~adexQ23./DRdjk # $ ` a  V 3333333333333333333333333333333V V nxmaiWH_%V @ %?@{(T pp p UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1h;Bf;BfYx24O O 3QH)?H_M s: 12CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 12CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@fhG@fhG՜.+,0 hp TCTK1O A Mã số: 12CS2002 Title !#$%&'()*+,./012346789:;<?Root Entry FЪxGAData 1Table"&WordDocument(2SummaryInformation(-DocumentSummaryInformation85CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q