ࡱ> <>;5@ ,bjbj22 (2XX~ ( , ( 0$ $ $ $ $ $ $ $ ` b b b b b b $Ro\ !$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ` $ `  $ ZvG 4 D 0  (( $$ $ $ $ $ $ $ (( (( M s: 06TC2002 ti: Nghin cu quy hoch li cc cuc iu tra trong ngnh thng k Ch nhim: CN. Phan nh Trn MC TIU NGHIN CU Xy dng chng trnh iu tra thng k quc gia p dng trong phm vi c nc. NI DUNG. Phn th nht: THC TRNG CNG TC IU TRA THNG K I. Nhng cuc iu tra c tin hnh thng xuyn trong ngnh thng k. 1. L)nh vc tng iu tra. 2. L)nh vc iu tra chuyn ngnh. II. Nhn xt, nh gi cc cuc iu tra hin hnh. 1. Nhng mt t c. 2. Nhng mt hn ch, tn ti. Phn th hai: XUT QUY HOCH LI CC CUC IU TRA TRONG NGNH THNG K. I. Nhng quan im chnh v sp xp, quy hoch li cc cuc iu tra. 1. i tng sp xp. 2. Ni dung ca vic sp xp. 3. Tiu ch sp xp. II. Xc nh mc ch v yu cu ca vic sp xp, quy hoch cc cuc iu tra. III. Nhng xut chung khi sp xp, quy hoch cc cuc iu tra. IV. xut mt s cuc iu tra thng k ch yu. IV.1. Hnh thnh cuc iu tra nm ton b doanh nghip thuc cc ngnh kinh t . A. Tiu ch xt v sp xp. B. Cc cuc iu tra hin hnh c xem xt sp xp vo cuc iu tra ny. C. Kin ngh b sung v cuc iu tra nm ton b doanh nghip thuc cc ngnh kinh t. D. Ni dung ch yu v cuc iu tra nm ton b doanh nghip thuc cc ngnh kinh t. E. Tm li cuc iu tra ton b nm doanh nghip thuc cc ngnh kinh t c hnh thnh t cc cuc iu tra theo s . VI.2. Hnh thnh cc cuc iu tra mu thng doanh nghip thuc cc ngnh kinh t A. Tiu $&246z| 6 : L N  @ \ ɸ~rmY'h?Ah_5@CJOJQJ^JaJ h_o(h_CJOJQJ^J h_CJ"h+"h_5CJOJQJ^Jo(h+"h_5CJOJQJ^J"h+"h_56CJOJQJ^Jh+"h_CJh_56o( h_56h_h+"h_5h+"h_>*h+"h_>*o( h_>* h?Ah_ h_5 "$ zzjz^Rz d <<gd_ d <<gd_d <<`gd_$d <<a$gd_ikd$$Ifl; t0644 la $$Ifa$gd_ , @ N " F x pVLF.""$d <<a$gd_d <<`gd_ d <<gd_\ ^ n r " N j n " : > @ | ~ 2 4 F L N V X ` b prδΛδ"h+"h_56CJOJQJ^J h_o(h_ h_5>*"h+"h_5CJOJQJ^Jo(h+"h_5CJOJQJ^Jh+"h_6o(h+"h_6'h?Ah_5@CJOJQJ^JaJ*h?Ah_5@CJOJQJ^JaJo(2 :<p02Vnp&(:<np:<>@Fz|~ĽijĽĬĽhb8h_6@]aJo(hb8h_6@]aJh_6]o( h_6]h+"h_6o( h+"h_h+"h_6"h+"h_56CJOJQJ^Jh+"h_5CJOJQJ^J"h+"h_5CJOJQJ^Jo(5"" "."F"H"l"p""""(#*###2$6$j$l$$$$$$$n%t%%%%%%%&&.&0&&&&&r't'v'x'''''((F(H(j(l(~(((((ùùùh+"h_o(h+"h_6]o(h+"h_6]h+"h_6o(h+"h_6hb8h_6@]aJo(hb8h_6@]aJh_6]o(U h_6] h+"h_=ch xt v sp xp. B. Cc cuc iu tra hin hnh c xem xt sp xp vo cuc iu tra ny. C. Kin ngh b sung. D. Ni dung ch yu v cuc iu tra mu thng doanh nghip thuc cc ngnh kinh t. E. Tm li cuc iu tra muc thng doanh nghip thuc cc ngnh kinh t c hnh thnh t cc cuc iu tra (danh sch trong bo co) IV.3 Hnh thnh cuc iu tra mu nm v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . A. Tiu ch xt v sp xp vo cuc iu tra. B. Cc cuc iu tra hin hnh c xem xt khai thc v sp xp. C. Kin ngh b sung. D. Ni dung chi tit ca cc cuc iu tra mu nm v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . E. S cc cuc iu tra mu nm v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . IV.4. Cn nhc sp xp 2 cuc iu tra. - iu tra mc sng h gia nh. - iu tra bin ng dn s k hoch ho gia nh. IV.5 Hnh thnh cuc iu tra mu thng v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . A. Tiu ch xt v sp xp vo cuc iu tra. B. Cc cuc iu tra hin hnh c xem xt khai thc v sp xp. C. Kin ngh b sung. D. Ni dung chi tit ca cc cuc iu tra mu thng v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . E. S cc cuc iu tra mu thng v sn xut kinh doanh h c th thuc cc ngnh kinh t . V. Danh mc cc cuc iu tra. KT LUN ""#$t%%`&&j'((~((&))P**++,,,, d <<gd_d <<`gd_$d <<a$gd_((((())&)N)R)T)))**<*>*h*j*****L+N+++++,,,,,,,,պhW h_5"h+"h_5CJOJQJ^Jo(h+"h_5CJOJQJ^Jh+"h_6]o(h+"h_6]h+"h_6o(h+"h_6h+"h_o( h+"h_$&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl t6,5 L`L _Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH Z`Z _ Heading 1$$x@&a$5CJOJQJ^JaJP`P _ Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListRP`R _ Body Text 2$a$56CJOJQJ^JaJjC`j _Body Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJj`j _ Table Grid7:V0~ 2]{| i]B +v&bxX0F ? ` ( m U t } @0N( @0N, @0N@0N8@0p@0UO@0p@0tOp@0tO@0tOp@0tOp@0tO@0tO@0tOp@0tO@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tO@0tOp@0tOp@0tO@0tOp@0tOp@0tO@0tOp@0tO@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOP@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tOp@0tO@0tO@0tO@0tOp@0tO@0tO@0tOp@0tOp@0tO@0tOp@0tOpMy00]{ U t } Oy00Oy00Oy00)Oy00Oy00@0! 0lb \ (, ", , } UZ!X? _ ` 33333333333333t } nxmaiWH__ @lF%?@{~ pp"UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialA& r.VnMysticalH7& r.VnTime"1h8Bf8Bf Yx24y y 3QH)?H_M s: 06TC2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 06TC2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@F@F ՜.+,0 hp TCTK0y A Mã số: 06TC2002 Title !#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry FG?Data 1Table"WordDocument(2SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q