аЯрЁБс>ўџ 46ўџџџ3џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПЊbjbjЯ2Я2 ($­X­XEџџџџџџˆ6666666J....BJœ jjjjjjjj       $Њ Rќ \5 !6[jj[[5 66jjV ЛЛЛ[6j6j Л[ ЛЛЯ66Яj^ РzИ@•Ф.[.Яѓl 0œ ЯX ‰(X ЯJJ6666X 6Я$j0š"ЛМиƒjjj5 5 JJф.Б JJ.Mу sб: 17CS2001 С tрi: Nghiъn cщu bе sung danh mхc ngрnh nghС рo tЁo Ёi hЭc vр trъn Ёi hЭc (Phхc vх xэ l§ iСu tra thбng kъ) Chч nhiЧm: Cэ nhтn NguyХn ThЫ ViЧt Hгng Nйi dung: Lнi nѓi Їu: PhЇn I. CЁ sп l§ lu­n vр thёc tiХn cчa С tрi PhЇn II. Thёc trЁng cєng tсc mу hoс ngрnh nghС рo tЁo cho phiПu iСu tra cчa Tеng iСu tra dтn sб - nhр п nm 1999 1. VС kПt cЅu "bЃng phтn loЁi giсo dхc - рo tЁo" dљng cho Tеng iСu tra dтn sб nhр п nm 1999 - Mу cЅp 1 - Mу cЅp 2 2. Thёc trЁng cєng tсc mу hoс thєng tin ngрnh nghС Ёo tЁo qua viЧc xэ l§ phiПu iСu tra cчa Tеng iСu tra dтn sб nhр п a. XuЅt xщ b. Thёc trЁng cєng tсc mу hoс thєng tin ngрnh nghС рo tЁo *Tьnh hьnh mу hoс ngрnh nghС dрo tЁo cчa dтn sб cѓ trьnh й Tы cao Гng trп lъn (sб liЧu TTDS-N  nm 1999) 1. Sё kъ khai ngрnh nghС рo tЁo trong phiПu iСu tra. 2. бi vлi bЃng phтn loЁi ngрnh nghС рo tЁo 3. NgАнi thёc hiЧn mу hoс thєng tin PhЇn III. Mйt sб nguyъn tЏc vр qui trьnh bе sung mу trьnh й рo tЁo vр danh mхc ngрnh nghС рo tЁo "$2V X l † ” т ђ ~ Ј Ќ Ж И Ъ 0 rvx|*рКњBZЖК.>Т„ёхвТЕЅ˜ˆхˆх˜х˜х˜х˜х˜х˜хˆх†х˜х˜х˜х˜хtcх hAяhњ"@ˆњџOJQJ^JaJ#hAяhњ"5@ˆњџOJQJ^JaJUhЇuhњ"5OJQJ^JaJhњ"OJQJ]^JaJhЈChњ"5OJQJ^JaJhњ"5OJQJ^JaJhњ"56OJQJ\^JaJ%hЈChњ"6>*OJQJ\^JaJhњ"OJQJ^JaJhњ"5OJQJ\^JaJ& "$ V X l † т Ъ ˆ ž чŒyyyyyyyyyj$d Є<Є<a$gdњ"$d Є<Є<7$8$H$a$gdњ"[kd$$If–lжж”џФ0 ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laі$d Є<Є<$7$8$H$Ifa$gdњ" Њ§ž Д Є К 0 vар<XrЈКињBZр@Д.Т ььььььььььььььььььььььььн$d Є<Є<a$gdњ"$d Є<Є<7$8$H$a$gdњ"A. Nguyъn tЏc: (I; 2 ; 3 ;4 ) Ngрnh рo tрo Chuyъn ngрnh a. Cсc nАлc thuйc khбi SEV b. Ngрnh - Chuyъn ngрnh - Danh mхc ngрnh c. Hoa Kѓ. - Ngрnh (hay chuyъn mєn) - Ngрnh phх B. Qui trьnh bе sung vр mу hoс ngрnh nghС mлi trong bЃng phтn loЁi 1. Nghiъn cщu mйt ngрnh nghС mлi Ауc phсt hiЧn 2. SЏp xПp ngрnh nghС mлi vрo mйt nhѓm ngрnh nghС phљ hуp 3. TiПn hрnh mу hoс cho danh mхc ngрnh nghС mлi Ауc bе sung PhЇn IV. Mйt sб mу С trьnh й рo tЁo vр ngрnh nghС рo tЁo Ауc bе sung 1. KПt cЅu lЁi mу ngрnh nghС рo tЁo 2. Bе sung mйt sб mу vС trьnh й рo tЁo 3. Bе sung mйt sб mу vС ngрnh nghС рo tЁo 4. BЃng phтn loЁi рo tЁo sau khi Ауc bе sung BЃng phтn loЁi giсo dхc vр рo tЁo sau khi Ауc bе sung PhЇn V. KПt lu­n vр kiПn nghЫ Phх lхc: GiЃi thэch bЃng phтn loЁi Mу cЅp 1 - CЅp trьnh й Mу cЅp 2 - Nhѓm ngрnh, nhѓm nghС Mу cЅp 3 - Ngрnh, nghС. ^Д„Р6xЈЊьььььььььъ$d Є<Є<7$8$H$a$gdњ" „’РHLŠŽЈЊяужужужужвhќW“hњ"OJQJ]^JaJhњ"OJQJ^JaJhЇuhњ"5OJQJ^JaJ &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5ж0 #v0 :V –lж0џџџџџџі6і5ж0 4жœD`ёџD њ"NormalCJOJQJ_HmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No ListE$џџџџƒЋЌЖУёeФЯкR]˜;hŒ№)DM\mx‘рJ‡біJyВаѓ ,DGЉ0€€h ™0€€l ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ €˜@0€o ˜@0€o ˜@0€o ˜@0€o˜@0€o ˜@0€o ˜@0€o˜@0€o ˜@0€oЈ˜@0€o˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈ˜@0€oЈMy00€„Њž Њ Њ џџ+Д&МгЉ,Д&Ф5š-Д&„5šУУШGЧЪЪG €urn:schemas:contacts€Sn€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ mn,CG333DM,DGGџџnxmaiхњ"ќW“H_НG–џ@€DD0k›D?D@„Р{№E``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аh B‰f B‰f0 0 Y№ЅŠxД‚‚24BB3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 17CS2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 17CS2001УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@ЊЩГ@•Ф@ЊЩГ@•Ф0ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1 BA MУЃ sсЛ‘: 17CS2001 Title ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*ўџџџ,-./012ўџџџ§џџџ5ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFАИ@•Ф7€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ($SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ#DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ+CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq