аЯрЁБс>ўџ 57ўџџџ4џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П:"bjbjЯ2Я2 (&­X­Xщџџџџџџˆ6666666JRRRRfJ0 ††††††††Ѓ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ $> R \Щ !6 ††  Щ 66††ъ O O O 6†6†Ѓ O Ѓ O O c 66c †z уЎ@•ФR *c ‡  00 c ь 5 ь c JJ6666ь 6c $†Zр@O 4TЗ†††Щ Щ JJЄюdE JJюMу sб: 16CS2001 С tрi: Nghiъn cщu, phтn tэch сnh giс hiЧu quЃ hoЁt йng sЃn xuЅt kinh doanh v­n tЃi thuйc cсc thрnh phЇn kinh tП thuйc cсc thрnh phЇn kinh tП. Chч nhiЧm: CN. Cao Vn Xuyъn Nйi dung: CЁ sп l§ lu­n сnh giс hiЧu quЃ hoЁt йng v­n tЃi thuйc cсc thрnh phЇn kinh tП п ViЧt Nam trong nhяng nm еi mлi. сnh giс thёc trЁng hiЧu quЃ hoЁt йng v­n tЃi cчa cсc thрnh phЇn kinh tП v­n tЃi п ViЧt Nam trong nhяng nm еi mлi. Nhяng giЃi phсp nтng cao hiЧu quЃ v­n tЃi cчa cсc thрnh phЇn kinh tП п ViЧt Nam. 1. бi vлi cсc Ёn vi v­n tЃi Анng bй cѓ: a/ V­n tЃi hрng hoс: b/ V­n tЃi hрnh khсch 2. бi vлi cсc Ёn vЫ v­n tЃi Анng thuї (sєng vр biУn) a/ V­n tЃi hрng hoс b/ V­n tЃi hрnh khсch 3. бi vлi cсc Ёn vЫ v­n tЃi Анng sЏt 3.1. ChiСu dрi Анng sЏt vр Анng bй 1990-2000 3.2. PhАЁng tiЧn v­n tЃi Анng sЏt 1990-2000 3.3. PhАЁng tiЧn v­n tЃi Анng bй 1990-2000 3.4. PhАЁng tiЧn v­n tЃi Анng biУn 1990-2000 phтn theo loЁi phАЁng tiЧn 3.5. PhАЁng tiЧn v­n tЃi Анng biУn 1990-2000 trung АЁng quЃn l§ phтn theo loЁi phАЁng tiЧn 3.6. PhАЁng tiЧn v­n tЃi Анng biУn 1990-2000 phтn theo Ыa phАЁng quЃn l§ phтn theo loЁi phАЁng tiЧn 3.7. Tї trЭng khбi lАуng hрnh khсch v­n chuyУn 1990-2000 phтn theo ngрnh v­n tЃi "$2. 0 € ‚ ˜ њ ќ ‚ † в д ж к ŠŒŽ’˜ю№єј’–š<>BFмоИКОТавр т ц ёхвТЏТЂ’х‚хuхuхuхuхuхsхuхuхuхuхuхuхuхuхuх‚хuхUh%tXOJQJ]^JaJhTLRh%tXOJQJ^JaJo(hЈCh%tX5OJQJ^JaJh%tX5OJQJ^JaJ%htpJh%tX56OJQJ\^JaJh%tX56OJQJ\^JaJ%hЈCh%tX6>*OJQJ\^JaJh%tXOJQJ^JaJh%tX5OJQJ\^JaJ- "$F € ‚ ˜ ~ j  d Ž чŒyyyyyyyyyj$d Є<Є<a$gd%tX$d Є<Є<7$8$H$a$gd%tX[kd$$If–lжж”џФ0 ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laі$d Є<Є<$7$8$H$Ifa$gd%tX :"§Ž К , T € а .ˆрr*і˜žFьŽ:кЖ^ о h!8":"ььььььььььььььььььььььььъ$d Є<Є<7$8$H$a$gd%tX3.8. Tї trЭng khбi lАуng hрnh khсch v­n chuyУn 1990-2000 phтn theo cЅp quЃn l§ 3.9. Khбi lАуng hрnh khсch v­n chuyУn cчa Ыa phАЁng 1995-2000 phтn theo Ыa phАЁng 3.10. Tї trЭng khбi lАуng hрnh khсch luтn chuyУn 1990-2000 phтn theo ngрnh v­n tЃi 3.11. Tї trЭng khбi lАуng hрnh khсch luтn chuyУn 1990-2000 phтn theo cЅp quЃn l§ 3.12. Khбi lАуng hрnh khсch luтn chuyУn cчa Ыa phАЁng 1995-2000 phтn theo Ыa phАЁng 3.13. Tї trЭng khбi lАуng hрng hoс v­n chuyУn 1990-2000 phтn theo ngрnh v­n tЃi 3.14. Tї trЭng khбi lАуng hрng hoс v­n chuyУn 1990-2000 phтn theo cЅp quЃn l§ vр phтn theo thрnh phтn kinh tП 3.15. Khбi lАуng hрng hoс v­n chuyУn cчa Ыa phАЁng 1995-2000 phтn theo Ыa phАЁng 3.16. Tї trЭng khбi lАуng hрng hoс luтn chuyУn 1990-2000 phтn theo ngрnh v­n tЃi 3.17. Tї trЭng khбi lАуng hрng hoс luтn chuyУn 1995-2000 phтn theo cЅp quЃn l§ vр phтn theo thрnh phЇn kinh tП 3.18. Khбi lАуng hрng hoс luтn chuyУn 1995-2000 phтn theo Ыa phАЁng 3.19. Tї trЭng khбi lАуng hрng hoс thєng qua cсc cЃng biУn trung АЁng quЃn l§ 1990-2000 phтn theo cЃng. ц ъ 8":"ђцтhќW“h%tXOJQJ^JaJh%tXOJQJ]^JaJ&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5ж0 #v0 :V –lж0џџџџџџі6і5ж0 4жœD`ёџD %tXNormalCJOJQJ_HmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listщ&џџџџЃРСЬ?Е2G]–ЊРшDpЙ{ЬoТiЙ'{Ь;€шыЉ0€€€ ™0€€„ ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜@0€oˆ˜@0€oˆ˜@0€oˆ˜@0€o˜@0€o˜˜@0€o˜˜@0€o˜@0€o ˜@0€o ˜@0€o ˜@0€o My00€ыOy00р чš@0€€›  0›№'•ц :" Ž :" :" џџД&рД&дрД&”рД&TрД&\Л#Д&Л#""˜˜ы%%››ыB*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ Ь>?Дїќ23GH–—ЊЋЃЇџHLЙН _cЏГY]ІЊіњkoЙН ptнсы333333333333333333333333ыыџџnxmaiх%tXќW“H_Ны–џ@€шшœƒ›ш?ш@„Р{Ьщ``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аh B‰f B‰fT•T•Y№ЅŠxД‚‚24хх3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 16CS2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 16CS2001УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@d@•Ф@d@•ФT•ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1хA MУЃ sсЛ‘: 16CS2001 Title ўџџџўџџџ !"#ўџџџ%&'()*+ўџџџ-./0123ўџџџ§џџџ6ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFBъЎ@•Ф8€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(&SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ$DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ,CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq