аЯрЁБс>ўџ /1ўџџџ.џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №ПЂbjbjЯ2Я2 (­X­X`џџџџџџˆ6666666J.... :JќZZZZZZZZoqqqqqq$ R\ \•!6пZZпп•66ZZЖп6Z6Zoпo/66/ZN ` \œ@•Ф.п"/SЬ0ќ/И И /JJ6666И 6/$ZZД@є4(ЗZZZ••JJф. JJ.Mу sб: 14CS2001 С tрi: Nghiъn cщu phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng Chч nhiЧm С tрi: TS. NguyХn Xuтn TАнng Nйi dung PhЇn mп Їu ChАЁng I- HЧ thбng chЩ sб khбi lАуng sЃn xuЅt, vр chЩ sб khбi lАуng SP trong xтy dёng I. Nhяng khсi niЧm cЇn thiПt vС sЃn xuЅt xтy dёng 1. SЃn phЉm xтy dёng 2. ChЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng II. Mбi quan hЧ giяa chЩ sб khбi lАуng sЃn xuЅt vлi chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng 1. ChЩ sб khбi lАуng sЃn xuЅt xтy dёng 2. ChЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng III. ChЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng cсch tэnh giсn tiПp tы chЩ sб giс cЃ v­t liЧu vр nhтn cєng xтy dёng  "$2  & > О Р  .h ЂёрвПЏЂ’€tdtbt€t^hќW“UhTLRhђHБOJQJ^JaJo(hђHБOJQJ^JaJ"hЈChђHБ5OJQJ]^JaJhЈChђHБ5OJQJ^JaJhђHБ5OJQJ^JaJhђHБ56OJQJ\^JaJ%hЈChђHБ6>*OJQJ\^JaJhђHБCJOJQJ^JaJ hђHБ5CJOJQJ\^JaJhђHБ5OJQJ\^JaJ "$Т  & > ь P z д  о чŒyyyyyyyyyyyy$d Є<Є<7$8$H$a$gdђHБ[kd$$If–lжж”џФ0 ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laі$d Є<Є<$7$8$H$Ifa$gdђHБЂ§о 8  ќ .Lh Ђььььььььъ$d Є<Є<7$8$H$a$gdђHБ ChАЁng II- V­n dхng phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng vрo mйt sб xэ nghiЧp xтy lЏp cх thУ п ViЧt Nam 1. ChЩ sб giс trЫ sЃn xuЅt trong xтy dёng, theo chП й bсo cсo thбng kъ vр ang thёc hiЧn trong cсc xэ nghiЧp xтy lЏp cх thУ п ViЧt Nam 2. Nйi dung sб liЧu cЇn khai thсc vр kПt quЃ tэnh toсn chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm trong xтy dёng tы cсc xэ nghiЧp xтy lЏp nh­n thЇu cчa ViЧt Nam PhЇn kПt lu­n; PhЇn phх lхc: Cсc biУu sб liЧu tэnh toсn. &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5ж0 #v0 :V –lж0џџџџџџі6і5ж0 4жœD`ёџD ђHБNormalCJOJQJ_HmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No List`џџџџa‰Š“Ÿі(=jШя •&5C_bЉ0€€( ™0€€, ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€Ђо Ђ Ђ џџћГ&Л#ќГ&\Л#§Г&TрўГ&”рџГ&дрД&р  ‘‘""b  ””%%bB*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ 8<C^b33bbџџnxmaiхќW“ђHБH_Нb–џ@€__\+›_?_@„Р{```џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аh B‰f B‰fЇЙЇЙY№ЅŠxД‚‚24^^3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 14CS2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 14CS2001УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@d@•Ф@d@•ФЇЙўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK1^A MУЃ sсЛ‘: 14CS2001 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ§џџџ0ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFPЈeœ@•Ф2€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ&CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq