аЯрЁБс>ўџ 68ўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №Пh"bjbjЯ2Я2 (&­X­X4џџџџџџˆ˜˜˜˜˜˜˜ЌP P P P \ $Ќ& FŒ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ™ › › › › › › $lRО`П !˜y Œ Œ y y П ˜˜Œ Œ р E E E y ˜Œ ˜Œ ™ E y ™ E E Y ˜˜Y Œ € |:@•ФP y ВY } і 0& Y + Y ЌЌ˜˜˜˜˜Y $Œ "Ў E Ц к ŸŒ Œ Œ П П ЌЌЄP ; ЌЌP Mу sб: 04TC2001 С tрi: Nghiъn cщu tэnh tеng sЃn phЉm quбc nйi (GDP) theo sщc mua tАЁng АЁng Chч nhiЧm С tрi: CN. NguyХn Vn PhЉm Nйi dung: ChАЁng I. Mйt sб vЅn С chung vС tэnh GDP theo sщc mua tАЁng АЁng 1. Khсi niЧm vС sщc mua tАЁng АЁng. 1. Tї giс hбi oсi. 2. Sщc mua tАЁng АЁng II. Cєng dхng cчa sщc mua tАЁng АЁng (PPP). III. iУm qua tьnh hьnh tэnh toсn PPP 1. Trъn thП giлi. a. So sсnh quбc tП trong cсc thП kї trАлc тy. b. So sсnh quбc tП ngрy nay. 3. Trong nАлc. a. Nhяng cб gЏng tэnh toсn thэ nghiЧm. b. Cсc cєng trьnh щng dхng PPP. ChАЁng II. Nhяng iСu kiЧn cЁ bЃn У tэnh GDP theo PPP theo thєng lЧ quбc tП. I. VС mЗt tе chщc. II. VС mЗt thєng tin. A. Tiъu dљng cuбi cљng cчa GDP. 1. L§ lu­n chung. a. Phтn tе cсc khoЃn tiъu dљng. b. Tiъu dљng hй gia ьnh. c. Tiъu dљng Nhр nАлc. d. Tэch luљ tрi sЃn. e. Chъnh lЧch xuЅt - nh­p khЉu. 2. Cсc yъu cЇu khсc бi vлi GDP. a. Sб liЧu b. Phтn tе. B. Rе hрng hoс vр dЫch vх Ёi diЧn. 1 . Khсi niЧm rе hрng hoс vр dЫch vх. 2. Nguyъn tЏc lёa chЭn mЗt hрng. a. TЇm quan trЭng vр tэnh гng nhЅt. b. Sб lАуng mЗt hрng trong nhѓm chi tiПt. 3. Quy trьnh soЁn thЃo danh mхc Ёi diЧn 4. Danh mхc Ёi diЧn vлi cсc trАнng hуp Зc thљ a. Tiъu dљng nhр nАлc. b. Tэch luљ tрi sЃn c. Chъnh lЧch xuЅt nh­p khЉu. C. Thu nh­p giс $&(6 & 4 : Ќ $ r t Z n p і ВЪЬ2ŠŒђ ! !b!И!М!ђ!є!f"h"єшиХЕЈ˜‹ш‹ш‹ш‹ш‹ш‹ш‰ш‹y‹шiш‹ш‹ш‹ш‹шehќW“hUнh71ЯOJQJ^JaJo(hUнh71ЯOJQJ]^JaJUh71ЯOJQJ]^JaJhЈCh71Я5OJQJ^JaJh71Я5OJQJ^JaJh71Я56OJQJ\^JaJ%hЈCh71Я6>*OJQJ\^JaJhЈCh71Я>*OJQJ^JaJh71ЯOJQJ^JaJh71ЯOJQJ]^J$$&(Ф & Ќ і L І ђ я”$d Є<Є<7$8$H$a$gd71Я[kd$$If–lжж”џ ы ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laіd Є<Є<$Ifgd71Яh"§ t Ў Ь Z і H ˆ Ќ ь NxИњ(pМўHœюNььььььььььньььььььььььььь$d Є<Є<a$gd71Я$d Є<Є<7$8$H$a$gd71ЯN|ЄрBˆЮv˜њlВ2xтD p ˜ Р ђ b!Œ!ььььььььььньььььььььььььь$d Є<Є<a$gd71Я$d Є<Є<7$8$H$a$gd71Я1. SЁ lАуc nhяng yъu cЇu vС giс. a. Tuтn thч theo rе hрng Ёi diЧn. b. Giс bьnh quтn toрn quбc cЃ nm. 2. So sсnh giс giсn tiПp. a. Giсo dхc. b. Tiъu dљng t­p thУ trong quЃn l§ nhр nАлc. c. DЫch vх y tП. 3. Giс thuъ nhр vр г lтu bСn, cєng cх sЃn xuЅt. a. Giс thuъ nhр. b. Giс cєng cх sЃn xuЅt vр г lтu bСn. c. Giс cЃ trong l)nh vёc xтy dёng. ChАЁng III. шng dхng tэnh GDP theo PPP trong iСu kiЧn nАлc ta. 1. Quс trьnh nАлc ta tham giс ICP. 2. Џлc lАуng GDP theo cсc nhѓm tiъu dљng cuбi cљng. 3. Thёc tП iСu tra giс п ViЧt Nam cho ICP, 1993 a. Nйi dung iСu tra. b. Ёn vЫ iСu tra. c. PhЁm vi iСu tra d. PhАЁng phсp tеng hуp ChАЁng IV. Quy trьnh tэnh toсn, kПt lu­n vр kiъn nghЫ. 1. Giлi thiЧu chung. 2. CЅp nhѓm chi tiПt 3. CЅp nhѓm gйp vр toрn bй GDP 4. Tѓm tЏt quy trьnh tэnh toсn 5. KПt lu­n vр kiПn nghЫ. Œ!Ж!є!2"f"h"ььььъ$d Є<Є<7$8$H$a$gd71Я&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5жы #vы :V –lж0џџџџџџі6і5жы 4жœD`ёџD 71ЯNormalCJOJQJ_HmH sH tH b`b 71Я Heading 3$$ЄxЄx7$8$@&H$a$5OJQJ\]aJDA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No List4&џџџџbˆ‰“жћ&Sy‹Кзц -{ŽЄФжі'<\}ˆ”Иоџ$NwЇОв№!DgŽЛЬ§6Y™Мё"8L`yБЦлњ36Љ@0€@ ( ™@0€@ , ˜@0€@ ј€˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ x˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜0€€0˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€ €˜0€€˜@0€@ (˜@0€@ (˜@0€@ (˜@0€@ (˜@0€@ ˜@0€@ My00€h" NŒ!h" h" џџ#Г&Єf$Г&ДU66B*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ IMЋА[_ЯдИЛМн-1w{Юв89TV…АПФ63333333333333366џџnxmaiхќW“H_Н71Я6–џ@€33`8›3?3@„Р{4``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman7& r.VnTime"1ˆ№аhB‰fB‰f9ћ9ћY№ЅŠxД‚‚24003ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_Нџџ Mу sб: 04TC2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜ИФдрьќ 4 @ LX`hpщ§ MУЃ sсЛ‘: 04TC20010 MУnxmaisсxmaxmaNormalсnxmaiс1maMicrosoft Word 10.0@@’М$@•Ф@’М$@•Ф9ћўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р сщ§TCTK:0A MУЃ sсЛ‘: 04TC2001 Title ўџџџўџџџ !"#$ўџџџ&'()*+,ўџџџ./01234ўџџџ§џџџ7ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€7:@•Ф9€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(&SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ%DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ-CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq