Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 6/2024 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 10,9%
Khách quốc tế đến Việt Nam 28,1%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9,1%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước -1,7%
Chỉ số giá tiêu dùng 4,34%
Lạm phát cơ bản 2,61%