Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 8/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 2,6%
Khách quốc tế đến Việt Nam 443,5%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7,6%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 29,1%
Chỉ số giá tiêu dùng 2,96%
Lạm phát cơ bản 4,02%

Ấn phẩm

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm