Phương pháp tính Chỉ số giá tiêu dùng của Tổng cục Thống kê - Phản ánh sát với biến động giá tiêu dùng trên thị trường

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến khẳng định:"Phương pháp tính CPI chúng tôi áp dụng từ năm 1995 đến nay theo đúng hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đây cũng là chuẩn mực được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng và hiện nay thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn biên soạn Chỉ số giá tiêu dùng mới nhất của ILO ban hành năm 2020." (10/05/2021)

Triển vọng tươi sáng của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm

Trong những năm qua, Ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như tăng trưởng kinh tế của cả nước với tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân trong 5 năm 2016-2020 là 7%/năm. (10/05/2021)

Thư cảm ơn

Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan, doanh nghiệp; tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động của ngành Thống kê. (10/05/2021)

Xem thêm

Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất

TCTK tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của Ngành trong cả nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. (06/05/2021)

Kỷ yếu 75 năm Ngành Thống kê

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam. (05/05/2021)

Tự hào 75 năm ngành Thống kê Việt Nam

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước. (04/05/2021)

Xem thêm

Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021 (13/01/2021)

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (09/01/2021)

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Bao gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2020. (16/12/2019)

Xem thêm

TKV vừa đẩy mạnh SXKD, vừa phòng, chống dịch hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định rõ mục tiêu chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động sản xuất-kinh doanh. (06/05/2021)

Bộ Công Thương trả lời về giá thép tăng cao

Giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép phụ thuộc rất lớn vào giá nguyên liệu thế giới, trong thời gian gần đây, giá các nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu, cùng với dịch bệnh, thời gian giao hàng kéo dài cũng khiến giá thép tăng mạnh. (05/05/2021)

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26, mở ra thời kỳ mới phát triển 'tam nông'

Chiều 4/5, triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều 4/5, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo (04/05/2021)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 24,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam -25,8%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 30,9%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 23,9%
Chỉ số giá tiêu dùng 2,70%
Lạm phát cơ bản 0,95%

Ấn phẩm

Báo chí

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê.

Xem thêm