Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021 (13/01/2021)

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (09/01/2021)

Giải thích một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (30/06/2019)

Xem thêm

Thủ tướng: Làm bằng được 544 km cao tốc, quyết tâm thay đổi hệ thống giao thông ĐBSCL trong nhiệm kỳ này

Chiều 30/1, tại Cần Thơ, sau khi đi kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, địa phương để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL, nhất là vấn đề nguồn vật liệu cát đắp cho các dự án. (01/02/2023)

Dự án FDI mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2023

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 giảm so với cùng kỳ, nhưng có tới 153 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký... (30/01/2023)

Thặng dư thương mại đạt 3,6 tỷ USD trong tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 25,08 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,48 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại thặng dư 3,6 tỷ USD… (30/01/2023)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu tháng 01/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp -8%
Khách quốc tế đến Việt Nam 4316,1%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 20,0%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 3,2%
Chỉ số giá tiêu dùng 4,89%
Lạm phát cơ bản 5,21%

Ấn phẩm

Báo chí

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm

  • 28/02/2023Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
  • 28/02/2023Chỉ số sản xuất công nghiệp
  • 28/02/2023Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2023