Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 5/2024 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8,9%
Khách quốc tế đến Việt Nam 51,0%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9,5%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 3,1%
Chỉ số giá tiêu dùng 4,44%
Lạm phát cơ bản 2,68%