“Khôi phục rừng: con đường dẫn tới khôi phục kinh tế và hạnh phúc”

Ngày 28/11/2012, Liên hợp quốc chọn ngày 21/3 hàng năm là Ngày Quốc tế về Rừng, mục đích nhằm kêu gọi các quốc gia cùng chung tay phục hồi lại những cánh rừng đã mất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng và đưa ra các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững. (05/05/2021)

Điện tử, máy tính và linh kiện vững vàng ở vị trí số 2 trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng, điện tử, máy tính và linh kiện đã vượt qua dệt may trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam kể từ năm 2019. Năm 2010, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện chỉ đạt 3,6 tỷ USD, chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu. (05/05/2021)

Xin ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020 về việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. (05/05/2021)

Xem thêm

Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất

TCTK tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của Ngành trong cả nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. (06/05/2021)

Niên giám tổ chức ngành Thống kê năm 2021

Thông tin trong cuốn Niên giám được cập nhật đến tháng 4 năm 2021 và cơ cấu tổ chức được sắp xếp thứ tự theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê và theo Danh mục đơn vị hành chính cấp tỉnh. (05/05/2021)

Kỷ yếu 75 năm Ngành Thống kê

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam. (05/05/2021)

Xem thêm

Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021 (13/01/2021)

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (09/01/2021)

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Bao gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2020. (16/12/2019)

Xem thêm

TKV vừa đẩy mạnh SXKD, vừa phòng, chống dịch hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định rõ mục tiêu chống dịch hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động sản xuất-kinh doanh. (06/05/2021)

Bộ Công Thương trả lời về giá thép tăng cao

Giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép phụ thuộc rất lớn vào giá nguyên liệu thế giới, trong thời gian gần đây, giá các nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu, cùng với dịch bệnh, thời gian giao hàng kéo dài cũng khiến giá thép tăng mạnh. (05/05/2021)

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26, mở ra thời kỳ mới phát triển 'tam nông'

Chiều 4/5, triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều 4/5, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo (04/05/2021)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 24,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam -25,8%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 30,9%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 23,9%
Chỉ số giá tiêu dùng 2,70%
Lạm phát cơ bản 0,95%

Ấn phẩm

Báo chí

Truyền thông