Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021 (13/01/2021)

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (09/01/2021)

Giải thích một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (30/06/2019)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu tháng 01/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp -8%
Khách quốc tế đến Việt Nam 4316,1%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 20,0%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 3,2%
Chỉ số giá tiêu dùng 4,89%
Lạm phát cơ bản 5,21%

Ấn phẩm

Báo chí

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm

  • 28/02/2023Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
  • 28/02/2023Chỉ số sản xuất công nghiệp
  • 28/02/2023Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2023