Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 3/2024 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 4,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam 78,6%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9,2%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 3,2%
Chỉ số giá tiêu dùng 3,97%
Lạm phát cơ bản 2,76%