Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2021

Bao gồm Số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2021 (04/03/2021)

Tham gia Tổng điều tra Kinh tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người

Mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể sử dụng kết quả của cuộc Tổng điều tra này cho các kế hoạch của chính mình. Chính vì vậy, việc tham gia cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ để có được nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng trong phát triển. (02/03/2021)

Tổng cục Thống kê triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. (01/03/2021)

Xem thêm

Trailer Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ. (01/03/2021)

Kỳ họp lần thứ 52 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc

Kỳ họp lần thứ 52 của UNSC diễn ra từ ngày 01-03/3 và 05/3/2021 được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. Đoàn TCTK Việt Nam tham dự kỳ họp có Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc TCTK. (01/03/2021)

Hội thảo định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045

TCTK phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo định hướng phát triển thống kê XHMT tại Việt Nam đến năm 2045. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo (22/02/2021)

Xem thêm

Phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm các tài liệu về phương án, quyết định, phiếu điều tra và sổ tay hướng dẫn Tổng điều tra kinh tế 2021 (13/01/2021)

Thông tin chung về Tổng điều tra kinh tế 2021

Bao gồm mục đích, nội dung và kế hoạch thu thập thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (09/01/2021)

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê

“Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê” gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện biên soạn, phổ biến trong năm 2021 (03/12/2020)

Xem thêm

Xây dựng chính sách thuế phù hợp với tình hình dịch bệnh

Bộ Tài chính đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như tác động của dịch COVID-19, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua trên cả nước. Trên cơ sở đó, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế thời gian tới (03/03/2021)

Hàng xuất nhập khẩu qua cảng biển tăng trưởng tốt

Mặc dù tàu ngoại thông qua cảng biển Việt Nam giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn giữ được nhịp tăng trưởng tương đối tốt (02/03/2021)

Thực hiện hiệu quả ‘mục tiêu kép’

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (01/03/2021)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm tháng 02 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp -7,2%
Khách quốc tế đến Việt Nam -99,1%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8,2%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước -3,1%
Chỉ số giá tiêu dùng 0,70%
Lạm phát cơ bản 0,79%

Ấn phẩm

Báo chí

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê.

Xem thêm

Chuyên trang

Lịch phổ biến thông tin thống kê

  • 29/03/2021Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la mỹ
  • 29/03/2021Chỉ số sản xuất công nghiệp
  • 29/03/2021Báo cáo kinh tế – xã hội quý I năm 2021