Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 11/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 5,8%
Khách quốc tế đến Việt Nam 106,6%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10,1%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 19,9%
Chỉ số giá tiêu dùng 3,45%
Lạm phát cơ bản 3,15%

Ấn phẩm

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm