Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu tháng 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp -1,6%
Khách quốc tế đến Việt Nam 2045,2%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 13,4%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 17,5%
Chỉ số giá tiêu dùng 3,35%
Lạm phát cơ bản 4,88%

Ấn phẩm

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Xem thêm

  • 29/04/2023Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
  • 29/04/2023Chỉ số sản xuất công nghiệp
  • 29/04/2023Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023