TIẾNG VIỆT
  
Industry 
Structure of gross output of industry at current prices by province

%

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

WHOLE COUNTRY

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Red River Delta

21.66

22.53

24.48

24.73

24.12

23.96

26.08

27.50

Hà Nội

7.77

7.66

7.91

9.08

8.72

8.07

8.48

8.65

Hà Tây

1.34

1.33

1.38

Vĩnh Phúc

2.14

2.49

2.94

2.57

2.36

2.52

2.60

2.61

Bắc Ninh

1.29

1.33

1.53

1.65

1.85

2.57

4.13

5.13

Quảng Ninh

2.12

2.24

2.60

2.87

2.82

2.71

2.68

2.77

Hải Dương

1.18

1.23

1.34

1.37

1.41

1.49

1.81

1.95

Hải Phòng

2.55

2.73

2.95

3.10

2.81

2.58

2.33

2.25

Hưng Yên

1.36

1.51

1.75

1.75

1.73

1.64

1.59

1.60

Thái Bình

0.54

0.57

0.60

0.68

0.70

0.75

0.71

0.74

Hà Nam

0.36

0.37

0.38

0.44

0.47

0.49

0.53

0.56

Nam Định

0.67

0.73

0.77

0.80

0.80

0.71

0.72

0.71

Ninh Bình

0.34

0.34

0.33

0.42

0.45

0.43

0.50

0.53

Northern midlands and mountain areas

2.49

2.51

2.66

2.89

2.71

2.89

2.83

2.89

Hà Giang

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

Cao Bằng

0.06

0.06

0.06

0.07

0.06

0.08

0.07

0.07

Bắc Kạn

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

Tuyên Quang

0.07

0.07

0.07

0.07

0.09

0.08

0.09

0.09

Lào Cai

0.08

0.13

0.13

0.21

0.18

0.21

0.25

0.28

Yên Bái

0.10

0.10

0.11

0.13

0.14

0.15

0.14

0.14

Thái Nguyên

0.73

0.75

0.91

0.89

0.78

0.84

0.68

0.67

Lạng Sơn

0.07

0.08

0.06

0.08

0.08

0.07

0.07

0.06

Bắc Giang

0.24

0.25

0.26

0.30

0.28

0.37

0.43

0.48

Phú Thọ

0.87

0.80

0.79

0.85

0.77

0.77

0.76

0.75

Điện Biên

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

Lai Châu

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

Sơn La

0.07

0.06

0.07

0.09

0.10

0.10

0.10

0.11

Hoà Bình

0.09

0.10

0.09

0.09

0.10

0.10

0.10

0.10

North Central area and Central coastal area

7.00

6.65

6.49

6.60

7.19

9.35

9.68

9.70

Thanh Hoá

0.97

0.92

0.86

0.92

0.88

0.94

1.05

1.08

Nghệ An

0.49

0.47

0.45

0.47

0.44

0.46

0.57

0.59

Hà Tĩnh

0.15

0.15

0.16

0.16

0.17

0.16

0.16

0.16

Quảng Bình

0.22

0.21

0.21

0.22

0.20

0.20

0.18

0.17

Quảng Trị

0.10

0.10

0.11

0.12

0.12

0.11

0.12

0.12

Thừa Thiên Huế

0.42

0.39

0.40

0.38

0.39

0.46

0.48

0.49

Đà Nẵng

1.19

0.99

0.87

0.86

0.82

0.81

0.82

0.79

Quảng Nam

0.47

0.53

0.63

0.66

0.69

0.70

0.90

1.00

Quảng Ngãi

0.26

0.28

0.29

0.32

1.11

3.31

3.33

3.33

Bình Định

0.64

0.62

0.64

0.61

0.57

0.56

0.53

0.51

Phú Yên

0.27

0.26

0.29

0.28

0.32

0.29

0.27

0.27

Khánh Hoà

1.35

1.29

1.14

1.15

1.08

0.95

0.86

0.78

Ninh Thuận

0.11

0.10

0.09

0.11

0.08

0.08

0.08

0.08

Bình Thuận

0.36

0.34

0.35

0.34

0.32

0.32

0.33

0.33

Central Highlands

0.73

0.75

0.75

0.78

0.78

0.77

0.78

0.78

Kon Tum

0.04

0.05

0.06

0.05

0.06

0.05

0.06

0.06

Gia Lai

0.16

0.17

0.20

0.23

0.24

0.23

0.23

0.24

Đắk Lắk

0.22

0.22

0.21

0.21

0.22

0.26

0.24

0.25

Đắk Nông

0.08

0.08

0.07

0.08

0.08

0.07

0.08

0.08

Lâm Đồng

0.23

0.23

0.21

0.21

0.18

0.16

0.17

0.16

South East

55.65

55.29

53.18

52.24

52.20

50.04

47.81

46.24

Bình Phước

0.22

0.20

0.23

0.32

0.33

0.41

0.46

0.54

Tây Ninh

0.54

0.57

0.61

0.60

0.62

0.71

0.83

0.89

Bình Dương

8.06

8.37

8.91

9.25

8.86

8.71

8.33

8.26

Đồng Nai

10.60

11.82

10.96

10.69

10.33

10.59

10.34

10.00

Bà Rịa - Vũng Tàu

12.00

11.19

10.11

10.01

9.88

9.50

9.60

9.25

TP.Hồ Chí Minh

24.23

23.14

22.36

21.37

22.18

20.12

18.25

17.30

Mekong River Delta

8.84

8.89

9.23

9.85

9.97

10.05

9.81

9.95

Long An

1.17

1.29

1.37

1.45

1.62

1.74

1.85

1.98

Tiền Giang

0.63

0.62

0.63

0.65

0.66

0.82

0.86

0.91

Bến Tre

0.35

0.32

0.30

0.30

0.32

0.30

0.34

0.34

Trà Vinh

0.24

0.24

0.23

0.24

0.26

0.25

0.29

0.30

Vĩnh Long

0.28

0.30

0.34

0.38

0.39

0.36

0.33

0.34

Đồng Tháp

0.70

0.71

0.78

0.90

1.01

0.98

1.09

1.18

An Giang

0.85

0.86

0.88

0.95

0.89

0.83

0.81

0.80

Kiên Giang

0.71

0.72

0.70

0.69

0.66

0.64

0.62

0.59

Cần Thơ

1.49

1.45

1.69

2.08

1.87

1.99

1.66

1.69

Hậu Giang

0.38

0.33

0.34

0.32

0.29

0.27

0.29

0.28

Sóc Trăng

0.50

0.61

0.52

0.50

0.53

0.46

0.49

0.47

Bạc Liêu

0.28

0.29

0.29

0.27

0.28

0.29

0.27

0.26

Cà Mau

1.26

1.15

1.16

1.12

1.19

1.12

0.91

0.81

NEC.

3.63

3.38

3.21

2.91

3.03

2.94

3.01

2.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTHER INFORMATION
  Gross output of industry at current prices by types of ownership
  Gross output of industry at current prices by industrial activity
  Structure of gross output of industry at current prices by industrial activity
  Gross output of industry at current prices by province
  Gross output of industry at constant 2010 prices by types of ownership
  Special subject of analysis
  Statistical science activities
  GDDS
  Figures and Events Journal
  Exchange Rate (23/12/2013)
 BuySell
USD20820.0020870.00
JPY258.08264.47
HKD2641.742709.76
SGD16196.9316614.00
EUR26424.6826888.58
GBP32563.7233202.40
Keyword         Date   
PAGE VISITED
Internet Web Page license number: 172/GP-TTĐT, issued on 13/08/2010
Statistics Documentation Centre - General Statistics Office Of Vietnam
Address: 6B Hoang Dieu - Ba Dinh - Ha Noi
Email: banbientap@gso.gov.vn. Phone: (84-4) 37332997 - (84-4) 38464921