Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
  
TIẾNG VIỆT
Population and Employment 

 
OTHER INFORMATION
  Hội thảo xin ý kiến Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia
  Hội nghị Tập huấn sử dụng thiết bị điện tử thông minh trong điều tra và giám sát giá tiêu dùng
  Hội nghị Tập huấn Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019
  Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2019 Tổng cục Thống kê
  Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019 của Tổng cục Thống kê
  Special subject of analysis
  Statistical science activities
  GDDS
  Figures and Events Journal
  Exchange Rate (1/11/2012)
 BuySell
USD20820.0020870.00
JPY258.08264.47
HKD2641.742709.76
SGD16196.9316614.00
EUR26424.6826888.58
GBP32563.7233202.40