English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ năm 2009
 
 
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2015
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2015
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2017
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2014