English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Monthly statistical information 

 
OTHERS INFORMATION
  Hội thảo về Xây dựng Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê
  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2018
  Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018
  Họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010-2016
  Đoàn Thống kê Nhật Bản sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê