English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Monthly statistical information 

 
OTHERS INFORMATION
  Tổng cục Thống kê tiếp xã giao đoàn chuyên gia công nghệ thông tin thuộc tập đoàn NEC Nhật Bản
  Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê TP. Đà Nẵng và Sở Y tế Đà Nẵng
  Hội thảo Sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007)
  Họp báo công bố số liệu chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  Thông cáo báo chí về kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016