English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009
ENGLISH
Tổng điều tra dân số - Phiếu điều tra mẫu 
Phiếu điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/10/2007 (Phiếu điều tra mẫu)
 
CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁC
  Phiếu điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 01/8/2008
  Phiếu điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 01/12/2007