English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê 2008

 

  

 
 
 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Giới thiệu Ứng dụng "Trẻ em Việt Nam" trên điện thoại thông minh
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2018
  Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018
  Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020