English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu năm 2018

 

 

 

 

 

 

  

Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu 2018

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Thông tin Thống kê giới tại Việt Nam năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 4 năm 2017
  Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2017
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 2 năm 2017