English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 2 năm 2018
  Báo cáo điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2018
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2016
  Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017